preloader

Що вас цікавить?

Проект Статуту Палати нотаріусів України

17.01.2005
Публічна адміністрація /
Адміністративно-територіальний устрій

Проект


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Палата нотаріусів України (надалі – Палата) є єдиним загальнодержавним органом професійного самоврядування нотаріусів України.

1.2. Палата нотаріусів України є юридичною особою і здійснює свою діяльність на принципах організаційної та фінансової незалежності. Діяльність Палати нотаріусів України не має на меті отримання прибутку i здійснюється відповідно до законодавства та її Статуту.

1.3. Питання організації діяльності та компетенції Палати нотаріусів України визначаються цим Статутом та чинним законодавством України.

1.4. Основними завданнями Палати нотаріусів України є об’єднання на професійній основі зусиль нотаріусів по виконанню покладених на них обов’язків, забезпечення та захист прав та законних інтересів як окремих нотаріусів, так і нотаріальної спільноти взагалі.

1.5.  Основними функціями  Української нотаріальної палати є:

 • здiйснення координації дiяльностi регіональних палат нотаріусів;
 • участь у проведенні експертиз проектів законів, пов’язаних з дiяльністю нотарiусiв;
 • розробка, погодження та подання на розгляд уповноважених органів державної влади проектів нормативних актів та пропозицій в галузі нотаріального законодавства;
 • організація та проведення роботи з підвищення професійної кваліфікації нотарiусiв;
 • підвищення ролі нотаріату в Україні, престижу професії  нотаріуса, створення умов для активної діяльності нотаріусів на основі єдності їх професійних інтересів;
 • сприяння вдосконаленню діяльності нотаріусів в галузі правового обслуговування громадян, підприємств, установ і організацій (надалі – громадян та юридичних осіб);
 • надання нотаріусам  методичної та інформаційної допомоги, а також інформаційного забезпечення;
 • контроль та забезпечення високої якості професійного стажування;
 • забезпечення захисту законних соціальних інтересів нотаріусів, реалізації їх прав;
 • сприяння у захисті інтересів громадян та юридичних осіб при заподіянні їм шкоди з вини нотаріуса, в тому числі шляхом утворення та розпорядження Фондом відшкодування Палати;
 • сприяння розвитку міжнародних та національних зв`язків з метою зміцнення наукових і професійних знань нотаріусів, обміну досвідом, співробітництва з науковими, професійними, аналітичними та іншими організаціями і установами;
 • iншi функції, надані покладені на Палату чинним законодавством України.

1.6.   Палата може входити до громадських організацій, в тому числі міжнародних, як колективний член.

1.7.  Для здійснення своїх цілей Палата у встановленому порядку:

 • подає до органів державної влади і місцевого самоврядування пропозиції щодо вдосконалення діяльності нотаріату;
 • сприяє науковій розробці питань вдосконалення нотаріальної діяльності, впровадженню ефективних форм обслуговування;
 • аналізує нотаріальну практику, спільно з Міністерством юстиції України, готує методичні рекомендації з питань застосування чинного законодавства при вчиненні нотаріальних дій, надає нотаріусам необхідну інформаційну допомогу;
 • самостійно або спільно з іншими юридичними особами проводить конференції, семінари та інші заходи, сприяє підвищенню кваліфікації нотаріусів, забезпеченню їх відповідною літературою по всіх напрямках діяльності, організує професійну підготовку юристів до роботи в органах нотаріату;
 • займається видавничою діяльністю;
 • організує професійні і наукові контакти українських нотаріусів з нотаріусами закордонних країн, українськими та іноземними вченими та юристами-практиками;
 • для забезпечення своєї діяльності створює в порядку, встановленому законодавством, юридичні особи;
 • утримує об`єкти соціально – культурного та іншого призначення;
 • утворює цільові фонди, в тому числі пенсійні, страхові, тощо;
 • заохочує нотаріусів;
 • вносить відповідні пропозиції до вповноважених органів державної влади і місцевого самоврядування.

 Повний текст проекту Статуту – тут.