preloader

Що вас цікавить?

Проект Постанови КМУ "Про порядок провадження господарської діяльності з медичної практики з метою запобігання поширення інфекційних хвороб в умовах особливого режиму (стану)"

01.04.2020
Загальні новини /
Новини ЦППР

Проект постанови експерти ЦППР розробили на прохання наших лікарів-партнерів. 


Проект постанови розробили експерти Центру політико-правових реформ на прохання партнерів-медиків. 

У разі ухвалення постанова дозволить у кризовій ситуації, пов'язаній з нестачею лікарських та допоміжних кадрів для лікування від коронавірусу, керівникам медичних закладів залучати за власним рішенням охочих допомогти з медичною освітою для виконання лікарської роботи, а також інших осіб для виконання інших робіт як на оплатній основі, так і на волонтерських засадах. 

Заохочуємо представників влади та профільних організацій узяти розроблений документ за основу для урегулювання питань, пов'язаних з проиидією поширенню коронавірусу в Україні. 

Завантажити проект постанови

ПРОЕКТ

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від __________ 2020 р. №

м. Київ

Про порядок провадження господарської діяльності з медичної практики з метою запобігання поширення інфекційних хвороб в умовах особливого режиму (стану)

Відповідно до статей 14, 78, 81 Кодексу цивільного захисту України, статті 3, частини першої статті 28, статті 29 Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб", пункту 15 частини першої статті 7 і абзацу першого частини другої статті 9 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності" з метою підвищення ефективності профілактичних і протиепідемічних заходів, збереження здоров’я населення та запобігання поширенню на території України інфекційних хвороб в умовах особливого режиму чи стану, зокрема карантину, підвищеної готовності, надзвичайної ситуації, надзвичайного стану Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Установити, що на період дії карантину, стану підвищеної готовності, надзвичайної ситуації, надзвичайного стану ліцензійні умови провадження господарської діяльності з медичної практики, які затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 2016 р. № 285 діють з урахуванням особливостей, які встановлені цією постановою.

2. Заклади охорони здоров'я, органи державної санітарно-епідеміологічної служби, підприємства, установи та організації, що провадять медичну практику і залучені до проведення профілактичних і протиепідемічних заходів, заходів і робіт, пов'язаних з ліквідацією епідемій під час дії особливого режиму (стану) згідно переліку, який визначається уповноваженими органами виконавчої влади, на час дії особливого режиму (стану) мають право при здійсненні зазначених заходів чи виконанні відповідних робіт:

провадити медичну практику за межами місця (місць) її провадження, яке (які) зазначені у заяві про отримання ліцензії та в документах, що додавалися до неї (без внесення до них змін, поданих ліцензіатом до органу ліцензування);

затверджувати окремий (додатковий, спеціальний) штатний розпис та залучати на позаштатних засадах, зокрема на підставі договорів цивільно-правового характеру, за плату чи безоплатно (на волонтерських засадах) у випадку необхідності залучення додаткового медичного чи немедичного персоналу для проведення профілактичних і протиепідемічних заходів, заходів і робіт, пов'язаних з ліквідацією епідемій;

самостійно встановлювати кваліфікаційні вимоги до додатково залученого медичного персоналу, в межах які не суперечать єдиним кваліфікаційним вимогам, затвердженим МОЗ, та немедичного персоналу, який залучається для проведення профілактичних і протиепідемічних заходів, заходів і робіт, пов'язаних з ліквідацією епідемій;

залучати для проведення профілактичних і протиепідемічних заходів, заходів і робіт, пов'язаних з ліквідацією епідемій, лікарів, які не працюють більше трьох років за конкретною лікарською спеціальністю, без проходження стажування;

самостійно визначати перелік функціональних обов’язків і повноважень додаткового медичного і немедичного персоналу для проведення профілактичних і протиепідемічних заходів, заходів і робіт, пов'язаних з ліквідацією епідемій.

3. Рішення щодо обсягів та форм реалізації прав, які зазначені в пункті 2 цієї постанови приймається керівниками відповідних юридичних осіб, їх відокремлених підрозділів в межах повноважень визначених статутними документами зазначених осіб, а фізичною особою – підприємцем особисто.

4. Повідомлення про всі зміни даних, що пов’язані з виконанням пункту 2 цієї постанови, які були зазначені в документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії, надсилається органу ліцензування у строк до чотирьох місяців з дня настання таких змін під час дії особливого режиму чи стану і не пізніше одного місяця після його припинення.

5. Залучення додаткового медичного та немедичного персоналу для проведення профілактичних і протиепідемічних заходів, заходів і робіт, пов'язаних з ліквідацією епідемій, відбувається лише на підставі письмових договорів або строкових трудових контрактів не залежно від оплатності чи безоплатності (волонтерство) роботи. Зазначені договори діють лише протягом строку дії особливого режиму (стану) і припиняються після його відміни.

6. Допуск до проведення профілактичних і протиепідемічних заходів, заходів і робіт, пов'язаних з ліквідацією епідемій осіб, які не мають достатнього рівня спеціальних знань чи навичок або не повністю відповідають кваліфікаційним вимогам, можливий лише після проведення спеціального інструктажу, обсяги та порядок якого самостійно визначається відповідними юридичними особами та фізичними особами-підприємцями. Медичний персонал, який не має достатньої кваліфікації для проведення профілактичних і протиепідемічних заходів, заходів і робіт, пов'язаних з ліквідацією епідемій виконує свої функції під наглядом куратора. Куратор призначається зі складу осіб, які повністю відповідають єдиним кваліфікаційним вимогам до відповідних посад, затвердженим МОЗ.

7. Джерела, порядок та обсяги фінансування заходів, які передбачені цією постановою, за рахунок бюджетних коштів визначається законодавством.

8. Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, обласні та Київська міська державні адміністрації за участю підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності зобов’язані вживати заходи в межах та обсягах, що необхідні для ліквідації наслідків особливого режиму (стану) та інформувати про стан виконання заходів Міністерство охорони здоров’я України.

9. Доповнити пункт 3 постанови Кабінету Міністрів України від 2 березня 2016 р. № 285 в кінці новим абзацем такого змісту:

"В умовах особливого режиму чи стану, зокрема карантину, підвищеної готовності, надзвичайної ситуації, надзвичайного стану ці Ліцензійні умови діють з урахуванням особливостей, які встановлені постановою Кабінету Міністрів України від … № … (реквізити цієї постанови)".

Прем'єр-міністр України                                                       Д. ШМИГАЛЬ