preloader

Що вас цікавить?

Проект Конституційного Договору

13.02.2014
Конституціоналізм /
Конституційна реформа

Центр політико-правових реформ підготував проект Конституційного Договору, який міг би бути предметом домовленостей між суспільством, опозицією та владою 


Центр політико-правових реформ підготував проект Конституційного Договору, який міг би бути предметом домовленостей між суспільством, опозицією та владою.

До Вашої уваги текст проекту


КОНСТИТУЦІЙНИЙ ДОГОВІР
між Верховною Радою України та Президентом України
про формування тимчасового технічного Уряду,
забезпечення проведення конституційної реформи,
та інші заходи для відновлення конституційного порядку в Україні

Верховна Рада України – єдиний орган законодавчої влади, що представляє інтереси всього народу, з одного боку, та Президент України – всенародно обраний глава держави, з другого боку (далі – Сторони),

УСВІДОМЛЮЮЧИ

загрози, перед якими постала Україна, та відповідальність за подальший розвиток подій;

необхідність розв’язання суспільно-політичної кризи, що виникла внаслідок перевищення повноважень вищими органами державної влади, представниками правоохоронних органів, а також непослідовності політики щодо реалізації норм закону та задекларованих зобов’язань про європейську інтеграцію України;

важливість дотримання цього Конституційного Договору для недопущення ситуації, за якої Українському народу у боротьбі за свободу особистості і справедливість довелося б вдаватися до повстання, право на яке визнано Загальною декларацією прав людини; 

ВИЗНАЮЧИ, ЩО

легітимність Конституції України підірвано внаслідок перманентних порушень конституційних положень у стінах Верховної Ради України та Президентами України, недотримання чистоти процедури при проведені конституційної реформи у 2004 році, неправового рішення Конституційного Суду України, внаслідок якого у 2010 році було відновлено редакцію Конституції України 1996 року;

досягнення, відображені у тексті прийнятої 28 червня 1996 року Конституції України, були нівельовані практикою її  реалізації вищими органами державної влади, це призвело до надмірної концентрації владних повноважень у руках Президента України та відсутності належної системи стримувань і противаг;

багато призначень на посади в органах державної влади відбувалися за критерієм політичної лояльності, а не професійності та доброчесності, як того вимагають Конституція і закони України, такі призначення завдали великої шкоди правовій системі та розвитку України;

ПРАГНУЧИ

не допустити більше жертв як серед людей, які, реалізовуючи своє конституційне право, вийшли на мирний протест, так і серед працівників правоохоронних органів; 

відвернути економічний колапс та забезпечити проведення реформ, необхідних для економічного зростання;

повернути діяльність органів державної влади у конституційне поле та забезпечити дієвість принципу верховенства права в Україні;

відновити довіру суспільства до владних інституцій;

НА ОСНОВІ

доброї волі Сторін та бажання компромісу

дійшли згоди про таке:

Цей Конституційний Договір визначає порядок реалізації окремих конституційних повноважень Сторін з метою виправлення неналежної практики застосування Конституції України, а також передбачає першочергові заходи з відновлення конституційного порядку в Україні. 

 

РОЗДІЛ І. ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ТА ВІД ПОКАРАННЯ УЧАСНИКІВ МАСОВИХ ПРОТЕСТІВ В УКРАЇНІ

§ 1. Особи, які зазнали кримінального переслідування у зв’язку з акціями протесту в Україні, звільняються від кримінальної відповідальності та покарання на підставі Закону України «Про усунення негативних наслідків та недопущення переслідування та покарання осіб з приводу подій, які мали місце під час масових акцій протесту», який приймається і підписується разом із Конституційним Договором та невідкладно публікується в офіційному виданні.

§ 2. Генеральний прокурор України на 14 день після набуття чинності цим Конституційним Договором на засіданні Верховної Ради доповідає про звільнення від кримінальної відповідальності та від покарання індивідуально щодо кожної особи, зазначеної у Додатку 1 до цього Договору «Перелік осіб, які на момент укладення Конституційного Договору перебувають під кримінальним переслідуванням або щодо яких винесено обвинувальний вирок за дії, пов’язані із протестами в Україні».

§ 3. Якщо на 14 день з моменту набуття чинності цим Конституційним Договором,  хоча б одна людина з переліку у Додатку 1 залишатиметься підозрюваною, обвинуваченою, підсудною, засудженою, то набуває чинності Указ Президента України про припинення повноважень Генерального прокурора України, що підписується Президентом України разом із Конституційним Договором.

 

РОЗДІЛ ІІ. ФОРМУВАННЯ «ТЕХНІЧНОГО» УРЯДУ

§ 1. Сформувати новий склад Кабінету Міністрів України на засадах професійності та політичної нейтральності його членів. Членами Кабінету Міністрів України призначаються фахівці у відповідних секторах держаної політики, які не представляють політичні партії та не є представниками бізнесу.

§ 2. На виконання повноважень, передбачених пунктами 11, 12 частини першої статті 85, пунктами 9, 10 частини першої статті 106 та статтею 114 Конституції України, Сторони вирішують:

а) Прем’єр-міністром України призначити ________П.І.П.______________;

б) затвердити посадовий та персональний склад Кабінету Міністрів України (Додаток 2 до Конституційного Договору);

в) схвалити Програму діяльності Кабінету Міністрів України (Додаток 3 до Договору). 

§ 3Верховна Рада України не може ініціювати питання про відповідальність новосформованого Кабінету Міністрів України протягом року з дня набуття чинності цим Договором, оскільки відповідно до статті 87 Конституції України Верховна Рада України не може розглядати питання про відповідальність Кабінету Міністрів України протягом року після схвалення Програми діяльності Кабінету Міністрів України.

§ 4Задля виправлення неналежної практики застосування конституційних положень, яка призвела до порушення системи стримувань і противаг та спотворення засад організації державної влади, передбачених Конституцією України, Сторони домовляються про такий порядок реалізації окремих норм Конституції України:

а) пункт 10 частини першої статті 106 – Президент України припиняє повноваження Прем’єр-міністра України лише за згодою Верховної Ради України. Питання про надання згоди Верховною Радою України на припинення повноважень Прем’єр-міністра України не може розглядатися протягом року після схвалення Програми діяльності Кабінету Міністрів України, тобто протягом року з дня набуття чинності цим Договором. Президент України припиняє повноваження окремих членів Кабінету Міністрів України лише за поданням Прем’єр-міністра України;

б) пункт 16 частини першої статті 106 – Президент України скасовує акти Кабінету Міністрів України та акти Ради міністрів Автономної Республіки Крим лише з мотивів їх неконституційності або незаконності. Відповідно указ Президента про скасування акту Кабінету Міністрів України або акту Ради міністрів Автономної Республіки Крим вступає в дію з моменту винесення рішення відповідно Конституційного Суду України про визнання акту неконституційним за поданням Президента України або адміністративного суду про визнання акту незаконним за позовом Президента України.

§ 5Новосформованому Кабінету Міністрів України доручається:

а) привести організацію Кабінету Міністрів України та системи органів виконавчої влади у відповідність до нових, узгоджених із Конституцією України, редакцій Законів України «Про Кабінет Міністрів України» та «Про центральні органи виконавчої влади»; прийняти необхідні урядові рішення для забезпечення спроможності Кабінету Міністрів виробляти та реалізовувати державну політику, впроваджувати необхідні реформи;

б) вжити негайних заходів для залучення зовнішніх запозичень з метою усунення загрози дефолту в Україні;

в) відновити процес підготовки та забезпечити підписання Угоди про асоціацію з Європейським Союзом;

г) вжити заходів для реформування територіальної організації влади з метою децентралізації владних повноважень і публічних фінансів. Розробити та внести на розгляд Верховної Ради законопроекти, необхідні для подальшої реформи територіальної організації влади;

ґ) провести в межах своїх повноважень першочергове реформування правоохоронних органів, привівши їх структуру та чисельність до рекомендацій ООН. Провести переатестацію і перекваліфікацію працівників правоохоронних органів. Розробити та внести на розгляд Верховної Ради України законопроекти, необхідні для становлення та розвитку системи органів правопорядку, які забезпечуватимуть дотримання прав людини;

д) привести порядок здійснення державних закупівель у відповідність до нової, узгодженої із Конституцією України, редакції Закону України «Про здійснення державних закупівель». Вжити максимально можливих першочергових заходів із зменшення корупції в Україні у всіх сферах суспільного життя;

е) провести демонополізацію, забезпечити конкурентність і сприятливі умови для розвитку підприємництва та залучення інвестицій;

є) вжити заходів для реформування системи соціального захисту з метою забезпечення дотримання прав громадян у цій сфері відповідно до економічних можливостей держави;

ж) сприяти ухваленню Виборчого кодексу України.

§ 6. Верховна Рада України зобов’язується позачергово розглянути та прийняти законопроекти, внесені Урядом на виконання покладених на нього цим Договором зобов’язань, а Президент України – невідкладно підписати відповідні закони.

§ 7. Новопризначений Прем’єр-міністр України підписує цей Конституційний Договір, чим підтверджує, що Уряд бере на себе зобов’язання, викладені вище.

§ 8. Кожну першу неділю місяця Прем’єр-міністр України звітує перед Українським народом на Майдані Незалежності у Києві про хід виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України та взятих на себе зобов’язань. Звітування Кабінету Міністрів України перед Верховною Радою України відбувається в порядку, передбаченому Конституцією України та Законом «Про Регламент Верховної Ради України».

§ 9. Члени сформованого «технічного» Кабінету Міністрів України не мають права балотуватися на жодних виборах у період перебування на посаді.

§ 10. Разом з цим Конституційним Договором Президент України підписує укази про припинення повноважень голів всіх обласних та районних місцевих державних адміністрацій.

§ 11. На виконання частини четвертої статті 118 Конституції України нові голови обласних державних адміністрацій призначаються Президентом України за поданням Прем’єр-міністра України впродовж 14 днів з дня набуття чинності цим Конституційним Договором. Голови районних державних адміністрацій призначаються не пізніше двохмісячного строку.

 

РОЗДІЛ ІІІ. ПРИВЕДЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА У ВІДПОВІДНІСТЬ ДО КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ

§ 1. Сторони визнають, що низка законів України зазнали антиконституційного спотворення задля концентрації державної влади в одних руках. Встановлення конституційного порядку в Україні вимагає приведення законодавства України у відповідність до Конституції України.

§ 2. Одним голосуванням разом із цим Конституційним Договором Верховна Рада України ухвалює закони, необхідні для першочергових кроків з приведення законодавства у відповідність до Конституції України та реформування правової системи України. А саме:

а) Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про Кабінет Міністрів України»;

б) Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про центральні органи виконавчої влади»;

в) Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про Антимонопольний комітет України»;

г) Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про Фонд державного майна України»;

ґ) Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;

д) Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про державну службу»;

е) Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про здійснення державних закупівель»;

є) Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про всеукраїнський референдум»;

ж) Закон України «Про прокуратуру»;

з) Закон України «Про внесення змін до Законів України «Про судоустрій і статус суддів» та «Про Вищу раду юстиції».

§ 3. На реалізацію статті 94 Конституції України Голова Верховної Ради України та Президент України разом із цим Конституційним Договором підписують усі закони, передбачені Параграфом 2 Розділу ІІІ та Параграфом 1 Розділу І цього Договору.

§ 4. Закони, прийняті разом із Конституційним Договором, публікуються невідкладно в офіційних виданнях.

 

РОЗДІЛ ІV. НАПРЯМКИ КОНСТИТУЦІЙНОЇ РЕФОРМИ ТА ПОРЯДОК ЇЇ ПРОВЕДЕННЯ

§ 1. Сторони домовляються підготувати та ухвалити за процедурою, визначеною Розділом ХІІІ Конституції України, Закон України «Про внесення змін до Конституції України» згідно з Концепцією конституційної реформи (Додаток 4 до Договору).

§ 2. Підготовка проекту Закону України «Про внесення змін до Конституції України» доручається Конституційній комісії, сформованій із представників Президента України та політичних партій, що за результатами виборів сформували депутатські фракції у Верховній Раді України, – по 2 представники від кожного суб’єкта, а також 13 незалежних фахівців, перелічених у Додатку 5 до Договору.

§ 3. Проект Закону України «Про внесення змін до Конституції України» має бути схвалений у першому читанні та направлений для отримання висновків до Конституційного Суду України та Венеціанської комісії до завершення четвертої сесії сьомого скликання Верховної Ради України.

§ 4. Сторони підтверджують, що беруть на себе публічні зобов’язання завершити конституційний процес шляхом прийняття змін до Конституції України від 28 червня 1996 року, визначених цим Конституційним Договором, до кінця 2014 року.

 

РОЗДІЛ V. ЗАХОДИ ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛЬНИХ ТА ЧЕСНИХ ВИБОРІВ В УКРАЇНІ

§ 1. Верховна Рада України зобов’язується до кінця 2014 року підготувати та прийняти Виборчий кодекс України, взявши за основу проект розроблений робочою групою на чолі з Ю.Б.Ключковським, щодо якого вже було надано висновок Венеціанської комісії (реєстраційний номер проекту Виборчого кодексу у шостому скликанні Верховної Ради 4234-1 від 23 березня 2010 року).

§ 2. Наступні вибори до Верховної Ради України мають відбуватися за пропорційною виборчою системою з голосуванням у регіональних багатомандатних виборчих округах з преференціями, коли виборці, голосуючи за політичну партію, мають можливість визначати хто з висунутих у списку кандидатів, повинен пройти до Парламенту (пропорційна система з «відкритими» списками). Така виборча система має бути закріплена у Виборчому кодексі України для виборів народних депутатів України.

§ 3. На виконання повноважень, передбачених пунктом 21 частини першої статті 85 Конституції України припинити повноваження членів Центральної виборчої комісії з моменту набрання чинності цим Конституційним Договором.

§ 4. На виконання повноважень, передбачених пунктом 21 частини першої статті 85 Конституції України Сторони домовляються, що новий склад Центральної виборчої комісії буде сформовано за принципом рівного представництва парламентських політичних партій впродовж 14 днів з дня набуття чинності цим Договором у такому порядку: Президент України внесе до Верховної Ради 12 кандидатур на посади членів Центральної виборчої комісії, з яких десять – за поданням політичних партій, що за результатами виборів сформували депутатські фракції у Верховній Раді – по дві від кожної, та дві кандидатури без такого подання. Загальний склад Центральної виборчої комісії – 13 осіб. Головою Центральної виборчої комісії призначається ___________П. І. П.______________.

 

VI. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1.    Верховна Рада попередньо схвалює Конституційний Договір більшістю голосів народних депутатів від її конституційного складу.

2.    Конституційний Договір набирає чинності з моменту його підписання Головою Верховної Ради України та Президентом України.

3.    Новопризначений Прем’єр-міністр України та Голова Центральної виборчої комісії також підписують Конституційний Договір, чим засвідчують згоду на своє призначення та взяття Конституційного Договору до виконання.

4.    Конституційний Договір втрачає чинність в день набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Конституції України», розробленого та прийнятого у відповідності до Розділу ІVданого Конституційного Договору.

5.    До прийняття Закону України «Про внесення змін до Конституції України» Сторони суворо дотримуватимуться положень цього Конституційного Договору і діятимуть у повній відповідності до нього.

6.    Сторони усвідомлюють, що невиконання положень цього Конституційного Договору повністю делегітимізує вищі органи державної влади. Це означатиме, що Український народ буде змушений всіма можливими засобами усунути нелегітимну владу від правління. 

 

Текст проекту Конституційного договору у форматі pdf