preloader

Що вас цікавить?

Проект Адміністративно-процедурного кодексу України (2003 рік)

20.11.2004
Публічна адміністрація /
Адміністративна процедура

Проект кодексу розроблено Центром політико-правових реформ


РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Глава 1. Основні положення

Стаття 1. Визначення термінів

Стаття 2. Предмет регулювання та дія Кодексу

Стаття 3. Принципи адміністративної процедури

Стаття 4. Фіксація адміністративної процедури

Стаття 5. Мова  адміністративної процедури

Стаття 6. Порядок обчислення строків

Стаття 7. Витрати і оплата

Стаття 8. Докази

Глава 2. Відносини між адміністративним органом і особою

Стаття 9. Учасники процедури

Стаття 10. Дієздатність в адміністративній процедурі

Стаття 11. Права і обов’язки особи

Стаття 12. Представництво

Стаття 13. Повноваження адміністративного органу

Стаття 14. Межі адміністративного розсуду

Стаття 15. Інформування

Стаття 16. Особистий прийом

Стаття 17. Відвід посадової особи адміністративного органу

Стаття 18. Свідок

Стаття 19. Експерт

Стаття 20. Спеціаліст

Стаття 21. Перекладач

Стаття 22. Запрошення та повідомлення

РОЗДІЛ IІ. ПРОВАДЖЕННЯ ЗА ЗАЯВОЮ

Глава 3. Загальні вимоги до провадження за заявою

Стаття 23. Подання заяви

Стаття 24. Вимоги до письмової заяви

Стаття 25. Прийняття і реєстрація заяви

Стаття 26. Недоліки заяви

Стаття 27. Направлення заяви за належністю

Стаття 28. Залишення заяви без розгляду

Стаття 29. Обов’язки адміністративного органу перед вирішенням справи

Стаття 30. Вирішення справи за заявою

Глава 4. Формальна процедура

Стаття 31. Застосування формальної процедури

Стаття 32. Тривалість формальної процедури

Стаття 33. Обов’язки адміністративного органу у формальній процедурі

Стаття 34. Витребування інформації чи документів

Стаття 35. Погодження та висновок

Стаття 36. Доступ до матеріалів справи

Стаття 37. Зауваження на заяву

Стаття 38. Слухання

Стаття 39. Порядок проведення слухання

Стаття 40. Протокол слухання

Стаття 41. Зупинення провадження

Стаття 42. Закриття провадження

Розділ ІІІ. Провадження за ініціативою адміністративного органу

Глава 5. Загальні вимоги до провадження за ініціативою адміністративного органу

Стаття 43. Початок провадження за ініціативою адміністративного органу

Стаття 44. Обов’язки адміністративного органу в провадженні за ініціативою адміністративного органу

Стаття 45. Гарантії прав та законних інтересів особи

Стаття 46. Участь громадськості

Глава 6 . Здійснення контрольних повноважень адміністративних органів

Стаття 47. Підстави проведення перевірок

Стаття 48. Документальні перевірки та звітність

Стаття 49. Періодичність та тривалість перевірок

Стаття 50. Повідомлення про перевірку

Стаття 51. Обов’язки адміністративного органу під час перевірки

Стаття 52. Права особи при перевірці

розділ ІV.  Адміністративний акт, його чинність та виконання

Стаття 53. Форма акта

Стаття 54. Вимоги до змісту письмовогоакта

Стаття 55. Реєстрація акта

Стаття 56. Виправлення помилок

Стаття 57. Чинність акта

Стаття 58. Порядок доведення акта до відома

Стаття 59. Нікчемність акта

Стаття 60. Виконання акта

Стаття 61. Скасування акта

Розділ V. Адміністративне оскарження

Стаття 62. Предмет адміністративного оскарження

Стаття 63. Право на подання скарги

Стаття 64. Строк на оскарження

Стаття 65. Порядок подання скарги

Стаття 66. Суб’єкти розгляду скарги

Стаття 67. Вимоги до скарги

Стаття 68. Прийняття і реєстрація скарги

Стаття 69. Наслідки подання скарги

Стаття 70. Строк вирішення справи за скаргою

Стаття 71. Права скаржника

Стаття 72. Підготовка справи до вирішення

Стаття 73. Розгляд та вирішення скарги

Стаття 74. Прийняття рішення за скаргою

РОЗДІЛ VІ. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

Текст проекту – тут.