preloader

Що вас цікавить?

Президент України підтримує кардинальну реформу прокуратури

29.08.2012
Кримінальна юстиція /
Органи кримінальної юстиції

У щорічному посланні Президента України до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України в 2012 році знайшлося місце і питанню реформи прокуратури.


У щорічному посланні Президента України до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України в 2012 році знайшлося місце і питанню реформи прокуратури.

Зокрема, у посланні йдеться про таке:

«Упровадження нової моделі кримінального процесу потребує також зміни ролі прокуратури, якійналежить перетворитися з пострадянського органу в ефективну структуру, що відповідає визнаним демократичним стандартам. На необхідності реформування прокуратури неодноразово наголошували міжнародні інституції та європейські експерти.

… низка питань потребує переосмислення і нового нормативного врегулювання. Зокрема, це стосується виконання прокуратурою функції загального нагляду за додержанням законів, прав прокурора на зупинення дії актів органів державної влади та місцевого самоврядування замість звернення до суду, повноважень на представництво в суді. Основний напрям діяльності прокуратури має обмежуватися кримінальною юстицією: процесуальним керівництвом розслідуванням, підтриманням державного обвинувачення у суді та наглядом за виконанням судових рішень у кримінальному судочинстві. Статус прокурорів у питаннях добору, кар’єри, відповідальності має бути наближений до статусу суддів» (сторінка 151 послання).

З цих положень випливає кілька висновків:

1) прокуратурі слід надалі відмовитися від функції загального нагляду;

2) прокурори повинні в майбутньому зосередитися виключно на сфері кримінальної юстиції;

3) статус прокурорів має бути прирівняний до статусу судді;

4) реформування відбуватиметься відповідно до європейських стандартів.

Зміст цих стандартів розкривається у новому виданні Центру політико-правових реформ «Статус органів публічного обвинувачення».

Нагадаємо, змінами до Закону України «Про Кабінет Міністрів України» від 17 травня 2012 року було значно підвищено важливість Щорічного послання. Тепер Уряд зобов’язаний забезпечувати виконання положень послання (частина 2 статті 25 Закону).

Це той випадок, коли хочеться закликати владу виконати ініціативи Глави держави і провести реформу органів прокуратури, як того вимагає від України Рада Європи.

 Прес-служба Центру політико-правових реформ