preloader

Що вас цікавить?

Презентація аналітичного звіту «Запровадження інституту конституційної скарги в Україні»

17.04.2018
Конституціоналізм /
Конституційний Суд

Центр політико-правових реформ провів моніторинг права на подання конституційної скарги. Представляємо результати громадського дослідження стану запровадження інституту конституційної скарги.


Внаслідок конституційної реформи щодо правосуддя з 30 вересня 2016 року юридичні та фізичні особи в Україні отримали можливість реалізувати право на подання конституційної скарги. За допомогою цього інституту індивідуального доступу до конституційного судочинства особи отримали права поставити перед Конституційним Судом питання щодо визнання неконституційним закону (його окремих положень), які застосовувалися у рішенню суду загальної юрисдикції щодо цієї особи та, в подальшому, переглянути це судове рішення.

Центр політико-правових реформ в межах проекту «Конституційна скарга: новий інститут захисту прав громадян в Україні», який здійснюється за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) в рамках Програми «Нове правосуддя», провів моніторинг нового інституту захисту прав осіб.

Метою моніторингу є сприяння встановленню справедливого захисту прав осіб в Конституційному Суді України через інститут конституційної скарги. Моніторингом охоплено період з 3 серпня 2017 року (день набрання чинності новою редакцією Закону «Про Конституційний Суд України») до 28 березня 2018 року.

Цілями моніторингу є:

1) забезпечення високого рівня незалежного та об’єктивного громадського контролю за реалізацією нового конституційного права осіб на конституційну скаргу;

2) ідентифікація проблем імплементації нового інституту конституційної скарги насамперед в частині захисту громадянами своїх конституційних прав через подання конституційної скарги.

У звіті представлено результати громадського дослідження стану запровадження інституту конституційної скарги. Детальніше зі звітом можна ознайомитися за посиланням.

Висновки:​

1. Повнота та якість поточного законодавства, що регулює конституційну скаргу

Загалом, поточне регулювання є повним, оскільки Закон України «Про Конституційний Суд України» та Регламент Конституційного Суду ухвалено. В той же час, присутні прогалини та неякісні законодавчі положення, зокрема щодо забезпечувального наказу, форми конституційної скарги, можливості перегляду справи за виключними обставинами тощо. Це може суттєво негативно вплинути на реалізацію нового права. 

2. Інституційна спроможність Конституційного Суду здійснювати нове повноваження

Конституційний Суд сформував колегії та сенати, в складі Конституційного Суду є 16 суддів (Верховна Рада затримує призначення двох суддів за своєю квотою). Необхідні структурні зміни в Секретаріаті Конституційного Суду проведено, нові підрозділи повністю укомплектовані. Інституційна спроможність є достатньою для здійснення нового повноваження.

3. Фактичний стан інституту конституційної скарги

Станом на 28 березня 2018 року подано 584 конституційні скарги. Секретаріатом Конституційного Суду встановлено, що: 131 конституційна скарга за формою відповідає вимогам Закону, та 453 конституційні скарги не відповідають вимогам Закону за формою конституційної скарги. Майже половина з них стосується питань соціального забезпечення

4. Обізнаність громадян щодо конституційної скарги

За умови того, що соціологічне опитування не проводилося, все-таки можна зробити висновок, що обізнаність громадян щодо нового права, порядку його реалізації є низькою. Лише одна п’ята конституційних скарг, поданих до Конституційного Суду є такими, що відповідають законодавчим вимогам до конституційної скарги.

«Ця публікація здійснена за підтримки американського народу, наданої через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) в рамках Програми «Нове правосуддя». Погляди авторів, викладені в цій публікації, не обов’язково відображають погляди Агентства США з міжнародного розвитку або уряду Сполучених Штатів Америки».