preloader

Що вас цікавить?

Право мирних зібрань у системі адміністративного права Німеччини

11.03.2014
Конституціоналізм /
Права людини

Стаття доктора юридичних наук Романа Мельника присвячена аналізу сутності та змісту права мирних зібрань Німеччини через призму з’ясування місця названого правового утворення у системі адміністративного права Німеччини. Для досягнення поставленої мети автором стисло аналізується внутрішня побудова адміністративного права Німеччини


Стаття Романа Мельника присвячена аналізу сутності та змісту права мирних зібрань Німеччини через призму з’ясування місця названого правового утворення у системі адміністративного права Німеччини. Для досягнення поставленої мети автором стисло аналізується внутрішня побудова адміністративного права Німеччини. Робиться висновок, що право мирних зібрань є елементом поліцейського права, яке, у свою чергу, є структурним утворенням Особливого адміністративного права Німеччини. Окрема увага приділена з’ясування змісту основних інститутів права мирних зібрань Німеччини.

Прочитати статтю можна тут