preloader

Що вас цікавить?

План дій Ради Європи (переклад ЦППР)

21.06.2005
Кримінальна юстиція /
Зарубіжне законодавство

Ми, глави держав і урядів країн Ради Європи, у ході зустрічі, що відбулася у Варшаві 16 і 17 травня 2005 року, визначили такий План дій, що встановлює основні завдання Ради Європи на найближчі роки.


I ПІДТРИМКА ОСНОВНИХ СПІЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ: ПРАВ ЛЮДИНИ, ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА ТА ДЕМОКРАТІЇ

1. Забезпечення подальшої ефективності Європейської конвенції з прав людини

Ми будемо забезпечувати довгострокову ефективність Конвенції про захист прав людини та основних свобод усіма відповідними засобами. Для цього ми надаватимемо необхідну підтримку Європейському суду з прав людини та здійснюватимемо реалізацію заходів у рамках реформ, прийнятих на 114-ій сесії Комітету Міністрів у травні 2004 року згідно зі встановленими процедурами. Це включає, як передбачено, ратифікацію Протоколу №14 Конвенції, яка має велике значення для ефективності Європейської конвенції з прав людини.

На національному рівні ми забезпечуватимемо таке:

  • існування у всіх державах-членах Ради Європи відповідних та ефективних механізмів перевірки сумісності їхньої законодавчої та адміністративної практики з Європейської конвенції з прав людини;
  • існування внутрішніх засобів захисту для кожного, хто обґрунтовано скаржиться на порушення норм Європейської конвенції з прав людини;
  • повну інтеграцію належної підготовки щодо стандартів Європейської конвенції з прав людини у навчальні програми університетської та професійної підготовки. Тому ми вирішили заснувати європейську навчальну програму з прав людини для експертів у галузі права та закликати держави-члени Ради Європи зробити свій внесок у її реалізацію.

Комітет Міністрів регулярно та прозоро розглядатиме впровадження цих заходів.

Ми плануємо заснувати групу компетентних фахівців, які розглядатимуть питання довгострокової ефективності контрольного механізму Європейської конвенції з прав людини, включаючи початкові наслідки Протоколу №14 та інших рішень, які були прийняті у травні 2004 року. Ми звернемося до цієї групи з проханням підготувати, якнайшвидше, пропозиції, що виходитимуть за ці рамки, зберігаючи при цьому основну філософію, що лежить в основі Європейської конвенції з прав людини.

Ми підкреслюємо, що всі держави-члени Ради Європи повинні прискорити та забезпечити при цьому повне виконання рішень Європейського суду з прав людини. Ми віддаємо відповідне розпорядження Комітету Міністрів розробити та впровадити всі заходи, необхідні для досягнення цієї мети, зокрема у відношенні рішень, що викривають структурні проблеми, включаючи і такі, що повторюються.

2. Захист і підтримка прав людини через інститути та механізми Ради Європи

Як основний форум захисту та підтримки прав людини у Європі, Рада Європи має – через різноманітні механізми та інститути – відігравати динамічну роль у захисті права особи та підтримувати безцінну участь неурядових організації в активному захисті прав людини.

Ми беремося посилитися інститут Уповноваженого Ради Європи з прав людини, який довів свою ефективність. Для цього ми забезпечимо Уповноваженого необхідними засобами для виконання своїх функцій, особливо у світлі набуття чинності Протоколом №14 до Європейської Конвенції з прав людини.

Ми продовжимо підтримувати Європейський комітет з попередження тортур і жорстокого чи принизливого ставлення або покарання та унікальну роль, яку він відіграє, завдяки відвідуванню місць затримання, у покращенні умов утримання затриманих осіб. Ми також просимо регулярно оновлювати правила функціонування місць позбавлення волі в Європі як основи для встановлення стандартів функціонування таких закладів, а Рада Європи надаватиме відповідну допомогу країнам, що входять до неї, у забезпеченні  впровадження таких стандартів.

Ми посилимо боротьбу проти расизму, дискримінації та прояву будь-яких форм нетерпимості, а також спроб відновлення нацизму. Для цього ми надамо Європейській комісії із боротьби з расизмом і нетерпимістю засоби для проведення нею своєї роботи у тісній співпраці з відповідними національними органами, інститутами та організаціями громадянського суспільства. Ми вітаємо роль Комісії, яку вона відіграє у вивченні корисної практики та підготовці загальних рекомендацій щодо розробки державної політики, які ми будемо широко поширювати. Ми також будемо забезпечувати координацію діяльності Комісії з відповідними структурами Європейського Союзу та ОБСЄ та іншими міжнародними органами.

Ми ще раз наголошуємо на рішенні, прийнятому на самміті у Страсбурзі, „посилити співпрацю у відношенні захисту усіх, хто належать до національних меншин”. Перемінлива історія Європи показала, що захист національних меншин має важливе значення для підтримки миру та розвитку демократичної стабільності. Суспільство, яке вважає себе плюралістичним, повинно створювати можливості для збереження та процвітання самобутності меншин, які етнічно збагачують наші народи. Тому ми заохочуємо Раду Європи до продовження її діяльності із захисту меншин, зокрема через реалізацію Рамкової конвенції про захист національних меншин, та захисту регіональних мов через впровадження Європейської хартії регіональних мов і мов меншин.

3. Посилення демократі, добросовісного управління та верховенства права у країнах Ради Європи

Ми будемо прагнути до нашої спільної мети сприяння демократії та добросовісному управлінню найвищої якості на загальнонаціональному, регіональному та місцевому рівнях на користь усіх наших громадян і продовжувати нашу постійну боротьбу проти усіх форм тоталітаризму.

Ми вирішили зробити наступні кроки у рамках  існуючих структур Ради Європи:

– заснувати форум Ради Європи щодо майбутнього демократії для посилення демократії, політичних свобод та участі громадян у суспільному житті, пам’ятаючи серед іншого про Барселонську конференцію, що відбулася 17-19 листопада 2004 року. Цей форум має бути відкритим для всіх держав-членів Ради Європи та громадянського суспільства, представленого розробниками державної політики, службовцями, практиками та науковцями. Форум повинен забезпечити умови для обміну думками, інформацією і прикладами найкращої практики, а також для обговорення потенційної майбутньої діяльності. Форум діятиме у тісній співпраці з Венеціанською комісією та іншими відповідними органами Ради Європи з метою розширення, через обдумування та внесення пропозицій, роботи організації у сфері демократії.

  • підтримувати, у партнерстві з Парламентською Асамблеєю та Конгресом місцевих і регіональних органів влади, міжурядову співпрацю з питань демократії та добросовісного управління на всіх рівнях;
  • розвивати, як необхідно, подальшу транскордонну співпрацю і стандарти демократії та добросовісного управління, включаючи належне функціонування них громадянських суспільств;
  • вживати необхідні заходи, включаючи через заснування у структурі Секретаріату центру експертизи реформи місцевого урядування, для впровадження Порядку денного забезпечення добросовісного місцевого та регіонального управління, прийнятого на 14-й сесії Конференції європейських міністрів, відповідальних за місцеве та регіональне управління (Будапешт, 24-25 лютого 2005 р.), через пропагування стандартів і добросовісної практики управління та надання державам-членам Ради Європи допомоги у розвитку інституційної спроможності на місцевому та регіональному рівнях у тісній співпраці з Конгресом;
  • розширити участь неурядових організацій у діяльності Ради Європи у якості основного компонента внеску громадянського суспільства у прозорість та підзвітність демократичної влади.

Ми ще раз наголошуємо на тому, що ми робитимемо усе можливе для забезпечення гарантій та підтримки свободи самовираження, слова та засобів масової інформації як ключових елементів наших демократій. Тому ми надаємо особливу важливість роботі, що виконується Радою Європи у цій сфері, та повністю підтримуємо Декларацію і План дій, які були прийняті на 7-й Європейській міністерській конференції з питань політики у сфері засобів масової інформації (Київ, 10-11 березня 2005 р.). Ми заохочуємо співпрацю між Радою Європи та ОБСЄ у цій сфері.

Рівна участь як чоловіків, так і жінок є одним із основних елементів демократії. Тому ми підтверджуємо свою рішучість досягнути справжньої рівності між чоловіками та жінками. Ми будемо посилювати ґендерні тенденції у національних політиках, розробляти орієнтири та методи подальшого прогресу у напрямку досягнення рівності між чоловіками та жінками, пропагувати становлення національних механізмів забезпечення рівності та посилювати впровадження Пекінської платформи дій Організації Об’єднаних Націй.

Ми закликаємо усі держави-члени Ради Європи користуватися консультаціями та допомогою Європейської комісії „За демократію через закон” (“Венеціанської комісії”) для подальшого розвитку європейських стандартів, зокрема у сфері функціонування демократичних інститутів і виборчого законодавства. Для забезпечення впровадження європейських стандартів на національному рівні потрібно посилити її співпрацю з конституційними судами та судами аналогічної юрисдикції, які відіграють ключову роль у цьому відношенні.

Ми будемо повністю використовувати потенціал Ради Європи у встановленні стандартів та сприяти впровадженню і подальшому розвитку правових інструментів і механізмів правової співпраці організації, пам’ятаючи про висновки 26-ї Конференції європейських міністрів юстиції (Хельсінкі, 7-8 квітня 2005 р.).

Ми вирішили розвивати функції оцінки та допомоги Європейської комісії з ефективної юстиції та належним чином використовувати пропозиції Консультативної ради суддів Європи для надання допомоги державам-членам Ради Європи щодо справедливого та швидкого здійснення правосуддя та розвитку альтернативних способів вирішення спорів.

Національне право у всіх його аспектах, включаючи стимулювання отримання громадянства, а  також розвиток сімейного права, знаходиться в центрі уваги Ради Європи. Рада Європи, як придатна для цього міжнародна організація, продовжуватиме розвивати свою діяльність у цих галузях права.

4.Забезпечення дотримання своїх зобов’язань державами-членами Ради Європи та сприяння політичному діалогу

Рада Європи – це загальноєвропейський політичний форум, який об’єднує країни, налаштовані сприяти розвитку демократичної полеміки та верховенства права.

Ми продовжуватимемо наші спільні зусилля для забезпечення суворого дотримання зобов’язань, узятих на себе державами-членами Ради Європи, у відношенні спільних стандартів, до яких вони приєдналися. Встановлення стандартів у сфері юстиції та інших відповідних галузях права, а також недискримінаційні процеси моніторингу повинні і надалі використовуватися, щоб допомагати державам-членам Ради Європи вирішувати проблеми та розвивати їхні правові системи. Моніторинг повинен, при необхідності, супроводжуватися допомогою та технічною підтримкою Ради Європи. У цьому контексті ми заохочуємо продовження співпраці з підготовки суддів і працівників правоохоронних органів.

Рада Європи повинна і надалі розвивати продуктивний діалог у рамках своїх Комітету Міністрів і Парламентської Асамблеї. Конгрес місцевих і регіональних органів влади має продовжувати підтримку місцевої демократії та децентралізації, беручи до уваги внутрішню організацію відповідних країн, для того, щоб осягнути усі рівні європейського суспільства. Політичний діалог повинен використовувати потенціал організації при сприянні розвитку взаєморозуміння між державами-членами Ради Європи, таким чином посилюючи єдність Європи та здійснюючи внесок у розбудову Європи без кордонів.

У цьому відношенні Рада Європи, у співпраці з Європейським Союзом, і надалі підтримуватиме обмін найкращим досвідом у відношенні вільного руху людей з метою подальшого вдосконалення контактів і обмінів між європейцями на усьому континенті.

5. Посилення ролі Банку розвитку Ради Європи

Ми звертаємося до Банку розвитку Ради Європи із закликом, щоб він, зберігаючи свою традиційну роль у підтримці населення, що знаходиться у скрутному становищі, та розвитку соціальної солідарності , також сприяв, за допомогою своїх власних засобів дії, впровадженню політики, спрямованої на консолідацію демократії, підтримку верховенства права та поваги до прав людини, зокрема у сфері підготовки магістратів, державних службовців та інших учасників громадського життя, а також в організації, забезпеченні функціонування та розвитку інфраструктури адміністративних і судових публічних послуг.

II – ПОСИЛЕННЯ БЕЗПЕКИ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ГРОМАДЯН

1. Боротьба з тероризмом

Ми рішуче засуджуємо тероризм, який утворює загрозу та є одним з основних викликів, що стоять перед нашими суспільствами. Це вимагає твердої та спільної відповіді від Європи, як невід’ємної частини всесвітніх антитерористичних зусиль під проводом Організації Об’єднаних Націй. Ми вітаємо нову Конвенцію Ради Європи про попередження тероризму, відкритої для підписання під час цього самміту, та привертаємо увагу до інших інструментів і документів, підготовлених Радою Європи у відношенні боротьби з тероризмом. Ми закликаємо усі країни, що входять до Ради Європи, поважати права людини та захищати жертв при боротьбі з цим лихом, у відповідності до орієнтирів, підготовлених Радою Європи у відповідно 2002 та 2005 роках.

Ми визначимо також інші цільові заходи для боротьби з тероризмом та забезпечимо тісну співпрацю і координацію спільних антитерористичних зусиль з іншими міжнародними організаціями, особливо Організацією Об’єднаних Націй.

2.Боротьба з корупцією та організованою злочинністю

Група держав проти корупції (GRECO) довела свою ефективність. Відповідно ми закликаємо ті держави-члени Ради Європи, які ще не приєдналися до неї, зробити це якнайшвидше, а також ратифікувати Кримінальну та Цивільну конвенції про боротьбу з корупцією. Оскільки корупція є явищем світового масштабу, Рада Європи посилить свою співпрацю з Організацією економічної співпраці та розвитку та Організацією Об’єднаних Націй для боротьби з корупцією на глобальному рівні. Збільшення кількості учасників групи GRECO та її подальше поширення на країни, які не входять до Ради Європи, допоможе досягнути цю мету.

Ми також схвалюємо роботу, виконану Експертним комітетом з оцінки заходів проти відмивання тіньових коштів MONEYVAL у відношенні моніторингу заходів, спрямованих на боротьбу з відмиванням капіталу, включаючи фінансування тероризму. Слід, щоб Комітет MONEYVAL продовжував посилювати свої зв’язки з Міжнародною групою з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей, отриманих злочинним шляхом, (FATF) під егідою ОБСЄ.

Ми вітаємо перегляд Конвенції про боротьбу з відмиванням грошей, обшук, вилучення та конфіскацію доходів, отриманих від злочинної діяльності, та відкриття переглянутої Конвенції до підписання на цьому самміті. Ми закликаємо до її підписання та ратифікації.

Рада Європи продовжить впровадження своїх програм технічної допомоги зацікавленим державам-членам Ради Європи. Вона також під триматиме посилення міжнародної співпраці у боротьбі проти транснаціональної організованої злочинності та торгівлі наркотиками.

3. Протидія торгівлі людьми

Ми рішуче засуджуємо торгівлю людьми, що підриває можливість користуватися правами людини та є порушенням гідності та недоторканості людини. Ми вітаємо відкриття для підписання на цьому самміті Конвенції про протидію торгівлі людьми та закликаємо до її найширшої можливої ратифікації та швидкого набуття нею чинності. Ця Конвенція є одним з головних кроків у боротьбі проти торгівлі людьми. Завдяки цій Конвенції буде посилено попередження торгівлею людьми, а також підвищено ефективність переслідування правопорушників і захисту порушених прав жертв. Незалежні механізми моніторингу, запроваджені Конвенцією, гарантуватимуть її ефективне впровадження сторонами Конвенції. У цій сфері ми забезпечуватимемо тісну співпрацю між Радою Європи, Організацією Об’єднаних Націй, Європейським Союзом і ОБСЄ.

4. Протидія насиллю проти жінок

Рада Європи вживатиме заходів для протидії насиллю проти жінок, включаючи насилля у сім’ї. Планується заснувати робочу групу для здійснення оцінки прогресу, досягнутого на національному рівні та встановлення інструментів для оцінки досягнень на загальноєвропейському рівні з метою підготовки пропозицій для дії. Загальноєвропейську кампанію протидії насильству проти жінок, включаючи насильство у сім’ї, буде підготовлено та проведено у тісній співпраці з іншими європейськими та національними учасниками, включаючи неурядові організації.

5. Боротьба з комп’ютерною злочинністю та посилення прав людини в інформаційному суспільстві

Ми підтверджуємо важливість дотримання прав людини у сфері інформаційного суспільства, зокрема у відношенні свободи слова та інформації і права на повагу до приватного життя.

Рада Європи продовжуватиме розробляти принципи та орієнтири забезпечення поваги до прав людини та верховенства права в інформаційному суспільстві. Вона намагатиметься справитися з викликами, які постають у зв’язку з використанням інформаційно-комунікаційних технологій з метою захистити права людини проти порушень, які вчиняються внаслідок зловживання інформаційно-комунікаційними технологіями.

Ми будемо робити кроки, щоб допомогти державам-членам Ради Європи скористатися можливостями, які надаються інформаційним суспільством. У цьому відношенні Рада Європи вивчить, як інформаційно-комунікаційні технології можуть посприяти демократичній реформі та практиці. Рада Європи продовжить свою роботу у відношенні участі дітей в інформаційному суспільстві, зокрема розвитку навичок користуваннями електронними приладами та забезпечення їхнього захисту проти шкідливого інформаційного наповнення.

Ми засуджуємо усі форми застосування інформаційно-комунікаційних технологій для сприяння кримінальній діяльності. Тому ми закликаємо усі держави-члени Ради Європи підписати та ратифікувати Конвенцію про боротьбу з комп’ютерною злочинністю та розглянути питання підписання Додаткового протоколу щодо криміналізації дій расистського та ксенофобного характеру, що вчиняються через комп’ютерні системи. Ці правові акти є першими міжнародними інструментами обов’язкової дії з цього питання.

6. Підтримка етики в біомедицині

Рада Європи продовжить роботу над встановленням стандартів у сфері біоетики. Ми заохочуємо підписання Протоколу про трансплантацію, прийняття положень, які стосуються рекомендацій щодо ксенотрансплантації, та подальшої роботи над застосуванням генетичного аналізу поза межами медичної сфери, що тягне за собою дискримінацію у відношенні доступу до зайнятості та страхування.

7. Підтримка сталого розвитку

Ми налаштовані покращувати якість життя громадян. Тому Рада Європи повинна, на основі існуючих інструментів, і надалі розвивати та підтримувати інтегровану політику у сферах охорони довкілля, ландшафту, просторового планування, попередження та усунення наслідків природних лих для забезпечення перспективи сталого розвитку.

III – БУДІВНИЦТВО БІЛЬШ ГУМАННОЇ ЄВРОПИ ДЛЯ ВСІХ

Ми переконані у тому, що соціальна солідарність, а також освіта та культура, є основними факторами, які створюють можливості для ефективного поширення ключових цінностей Ради Європи у наших суспільствах та забезпечують довгострокову безпеку європейців. Тому Рада Європи сприятиме розвитку моделі демократичної культури, основоположного права та інституцій і активного залучення громадянського суспільства та громадян до суспільного життя.

1. Забезпечення соціальної солідарності

Рада Європи посилить свою роботу у сфері соціальної політики на основі Європейської соціальної хартії та інших відповідних інструментів. Головне завдання полягає у спільному визначенні засобів та рішень, які могли би бути ефективними у боротьбі з бідністю та виключенням громадян із суспільного життя, забезпечуючи при цьому рівний доступ до соціальних прав і захищаючи вразливі соціальні групи. Рада Європи, яка діє як форум для загальноєвропейської співпраці у соціальній сфері, розроблятиме рекомендації та сприятиме обміну найкращим досвідом у цих сферах, а також посилюватиме допомогу державам-членам Ради Європи.

Ми дамо розпорядження Комітету Міністрів призначити робочу групу високого рівня для перегляду стратегії Ради Європи щодо підтримки соціальної солідарності у ХХІ-му столітті у світлі досягнень Ради Європи у цій сфері. При розробці політики, спрямованої на підтримку соціальної солідарності, слід брати до уваги виклики, що з’являються у зв’язку зі старінням населення та іншими соціально-економічними явищами.

Ми погоджуємося з тим, що охорона здоров’я, як соціальне право людини, є ключовою умовою соціальної солідарності та економічної стабільності. Ми підтримуємо впровадження стратегічно інтегрованого підходу до діяльності у сфері охорони здоров’я та інших суміжних видів діяльності. Зокрема буде посилено роботу щодо забезпечення рівного доступу до медичної допомоги та послуг належного рівня, які б відповідали потребам населення держав-членів Ради Європи. Посилення стандартів медичної допомоги, орієнтованої на пацієнта, стане ключовою складовою такої діяльності.

Ми підтверджуємо наше рішення боротися з усіма формами виключення з суспільного життя та створення небезпеки для циганських таборів у Європі та сприятимемо їхній повній та ефективній рівності. Ми очікуємо, що Європейський форум циган і мандрівних народів  дозволить циганам та іншим мандрівним групам заявити про свої проблеми за активної підтримки Ради Європи. Будуть також зроблені відповідні кроки для заснування співпраці у цій сфері між Радою Європи, Європейським Союзом і ОБСЄ.

Ми будемо консолідувати роботу Ради Європи у відношенні питань, які стосуються інвалідності, та підтримуватимемо прийняття і впровадження 10-річного Плану дій, розробленого для здійснення рішучого прогресу у забезпеченні рівних прав для людей з інвалідністю.

2. Розбудова Європи для дітей

Ми рішуче налаштовані на здійснення ефективної підтримки прав дітей та повного дотримання зобов’язань, узятих Радою Європи згідно з Конвенцією ООН з прав дитини. Перспектива прав дитини буде впроваджуватися через діяльність Ради Європи, тоді як сама Ради Європи має забезпечувати ефективну координацію зусиль, спрямованих на підтримку прав дітей.

Ми будемо вживати конкретні заходи для викорінення усіх форм насилля проти дітей. Тому ми вирішили запровадити трирічну програму дій для вирішення соціального, правового, медичного та освітнього вимірів різних форм насильства проти дітей. Ми розробимо заходи, спрямовані на припинення сексуальної експлуатації дітей, включаючи, де належно, правові механізми та залучатимемо громадянське суспільство до цього процесу. Координація діяльності з Організацією Об’єднаних Націй у цій сфері є ключовою, особливо у відношенні продовження впровадження Факультативного протоколу до Європейської конвенції з прав людини щодо продажу дітей, дитячої проституції та дитячої порнографії.

3. Освіти: забезпечення демократичних громадянських прав в Європі

Завдання щодо розбудови суспільства, що спирається на знання, та пропагування демократичної культури серед наших громадян вимагає підвищення зусиль, що їх докладає Рада Європи у сфері освіти, які спрямовані на забезпечення доступу до освіти усіх молодих людей Європи, підвищення її якості та підтримку, серед іншого, усесторонньої освіти з прав людини.

Ми повністю скористаємося можливістю підвищити обізнаність громадськості щодо європейських стандартів і цінностей, що забезпечуються “Європейським роком громадянства через освіту”. Рада Європи спиратиметься на результати своєї роботи у відношенні вивчення мов та визнання дипломів і кваліфікації. Вона продовжить відігравати важливу роль у Болонському процесі, спрямованому на створення Європейського простору вищої освіти до 2010 року. Вона також активно сприятиме співпраці та створенню мереж у сфері освіти та обміну студентами усіх рівнів.

Рада Європи розширить всі можливості підготовки освітян для роботи у таких сферах, як освіта для демократичного громадянства, права людини, історія та міжкультурна освіта. Вона підтримуватиме відповідні міжкультурні програми та обміни на рівні середніх шкіл як між країнами Європи, так і з сусідніми країнами.

Рада Європи також і надалі розвиватиме свою мережу шкіл політології для пропагування ключових європейський цінностей серед нових поколінь.

4. Розвиток молодіжної співпраці

Ми посилимо наші зусилля для забезпечення молоді можливістю активно брати участь у демократичних процесах, так щоб вона могла зробити свій внесок у пропагування наших основних цінностей. Молодіжні центри Ради Європи та Європейський молодіжний фонд є важливими інструментами у цьому відношенні. Ми будемо інтегрувати молодіжну перспективу у всі напрямки діяльності Ради Європи. Для сприяння різноманітності, соціальному включенню та участі громадян у житті суспільства ми вирішили започаткувати відповідну загальноєвропейську молодіжну кампанію у дусі “Європейської молодіжної кампанії проти расизму, ксенофобії, антисемітизму та нетерпимості” (1995 р.).

Рада Європи і надалі розвиватиме своє унікальне положення у молодіжній сфері. Вона продовжить надавати допомогу державам-членам Ради Європи з розвитку інструментів національної та місцевої політики і активно підтримуватиме молодіжні обміни та молодіжну мобільність у Європі.

5. Захист і сприяння культурній різноманітності

Повага та пропагування культурної різноманітності на основі цінностей Ради Європи є основними умовами розвитку солідарних суспільств. Тому Рада Європи розвиватиме стратегії, спрямовані на управління та сприяння культурній різноманітності, забезпечуючи при цьому відповідну злагодженість суспільств. Ми підтримуватимемо прийняття ЮНЕСКО конвенції про культурну різноманітність.

Ми будемо розвивати діалог щодо ролі культур у сучасній Європі та визначатимемо шляхи підтримки різноманітності та художньої творчості, захисту культури як джерела цінностей. Слід також робити кроки для розширення доступу до культурних досягнень та спадщини через сприяння культурній діяльності та обмінам.

6. Стимулювання міжкультурного діалогу

Ми будемо систематично заохочувати міжкультурний і міжконфесійний діалог на основі загальних прав людини, як засобу підвищення обізнаності, розуміння, примирення та терпимості, а також попередження конфліктів і забезпечення інтеграції та злагодженості суспільства. Слід забезпечити активне залучення громадянського суспільства до цього діалогу, у якому на рівних повинні мати можливість узяти участь як чоловіки, так і жінки. Питання, що стоять перед культурними і релігійними меншостями, часто найкраще вирішуються на місцевому рівні. Тому ми звертаємося до Конгресу місцевих і регіональних органів влади брати активну участь у вирішені цих питань і використовувати для цього найкращий досвід.

Ми будемо посилювати співпрацю та координацію як у рамках Ради Європи, так і в інших регіональних і міжнародних інституціях. Для цього у Раді Європи буде призначено координатора з міжкультурного діалогу, який здійснюватиме моніторинг співпраці з існуючими структурами Ради Європи щодо впровадження практичних програм та забезпечуватиме координацію з іншими інституціями.

Переконані у тому, що діалогу між культурами також сприяє точне розуміння історії, ми будемо підтримувати роботу Ради Європи у відношенні навчання історії та відповідні суміжні проекти і посилимо наші зусилля у цьому напрямку. Ми також заохочуватимемо більш активне залучення громадянського суспільства до цієї роботи.

Ми рішуче налаштовані підтримувати діалог між Європою та сусідніми регіонами – Південним Середземномор’ям, Ближнім Сходом і Середньою Азією – на основі зазначених вище принципів. Ми визнаємо роль Центру “Північ-Південь” у пропагуванні цього діалогу, а також його місію у підвищенні обізнаності європейців з питаннями міжкультурного спілкування та розвитку.

7. Пропагування спорту

Ми надаємо величезного значення ефективному функціонуванню Антидопінгової конвенції та Європейської конвенції про боротьбу з насильством проти глядачів і неналежною поведінкою під час спортивних заходів і футбольних матчів зокрема, які є довідковими текстами у системі міжнародного права. У цьому відношенні ми рекомендуємо продовжувати діяльність Ради Європи відповідно до Рекомендації Комітету Міністрів R(99)9 щодо ролі спорту у підвищенні соціальної солідарності, яка служить моделлю діяльності у сфері спорту.

8. Управління міграцією

Ми свідомі важливості міграції населення в Європі та з інших континентів до Європи. Управління цією міграцією є одним із найважливіших викликів Європі ХХІ-го століття. Тому ми вважаємо, що Рада Європи продовжить свою діяльність у цій сфері у співпраці з Європейським Союзом для забезпечення більш збалансованого управління міграцією у масштабах усієї Європи.

IV – ПІДТРИМКА СПІВПРАЦІ З ІНШИМИМ МІЖНАРОДНИМИ І ЄВРОПЕЙСЬКИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ ТА ІНСТИТУТАМИ

Ми рішуче налаштовані на забезпечення тісної співпраці та координації міжнародної діяльності, зокрема на європейській сцені. Тому Рада Європи, Європейський Союз і ОБСЄ працюватимуть із посиленою взаємністю та взаємодоповненням відповідно до їхньої компетенції та досвіду.

1. Відносини з Європейським Союзом

Беручи до уваги важливий внесок Ради Європи у справу демократії, злагодженості та стабільності Європи, ми закликаємо Раду Європи до:

– посилення своїх відносин з Європейським Союзом таким чином, щоб досягнення Ради Європи і Європейського Союзу та їхня спільна діяльність зі встановлення стандартів бралися, де належно, до уваги у діяльності кожної організації;

– посилення співпраці з Європейським Союзом у сфері прав людини та основних свобод, підтримки плюралістичної демократії та верховенства права;

– посилення співпраці з Європейським Союзом у сферах спільного інтересу, зокрема у правовій, культурній, молодіжній і соціальній сферах, включаючи за допомогою спільних програм і співпраці між спеціалізованими органами Ради Європи, такими як Венеціанська комісія, Комітет з попередження тортур, Група держав проти корупції, Європейська комісія проти расизму та нетерпимості, Уповноважений з прав людини та Європейська комісія з ефективного правосуддя.

Спираючись на орієнтири, що додаються, між Радою Європи та Європейським Союзом буде підготовлено меморандум про взаєморозуміння для створення нових рамок розширеної співпраці та політичного діалогу. Особлива увага буде приділятися тому, як Європейський Союз і держави, що входять до нього, можуть краще користуватися наявними інструментами Ради Європи, та як держави-члени Ради Європи можуть скористатися тіснішими зв’язками з Європейським Союзом.

2. Відносини з ОБСЄ

Ми заохочуємо Раду Європи посилити та раціоналізувати свою співпрацю з ОБСЄ на основі їхніх спільних завдань та порівняльних переваг, уникаючи при цьому дублювання своїх зусиль. Зокрема ми закликаємо до тіснішої співпраці з ОБСЄ у пріоритетних сферах, визначених Координаційною групою та пізніше прийнятих органами управління обох організацій, починаючи з боротьби з тероризмом, захисту прав осіб, які належать до національних меншин, протидії торгівлі людьми і пропагування терпимості та недискримінації.

У цьому відношенні ми вітаємо спільну Декларацію, що додається, щодо розширеної співпраці між Радою Європи та ОБСЄ.

3. Відносини з Організацією Об’єднаних Націй

Ми заохочуємо Раду Європи посилитися співпрацю з Організацією Об’єднаних Націй та її спеціалізованими структурами для пропагування обома організаціями універсальних цінностей, що поділяються державами-членами Ради Європи у сфері прав людини, та досягнення цілей розвитку тисячоліття, визначених ООН для Європи, включаючи зокрема право кожного на життя у збалансованому та здоровому довкіллі.

V – ВПРОВАДЖЕННЯ ПЛАНУ ДІЙ: ПРОЗОРА ТА ЕФЕКТИВНА РАДА ЄВРОПИ

Ми даємо розпорядження Комітету Міністрів робити відповідні кроки для забезпечення швидкого впровадження в життя цього Плану дій різноманітними органами Ради Європи у співпраці, де необхідно, з іншими європейськими та міжнародними організаціями.

Як негайний пріоритет ми ставимо перед Комітетом Міністрів і Генеральним секретаріатом Ради Європи завдання, щоб, при допомозі незалежних експертів, вони дали новий поштовх процесу реформ організаційних структур  і робочих методів Ради Європи. Розвиваючись на основі наявних зусиль, цей процес повинен прагнути до забезпечення ефективного функціонування Ради Європи у відповідності до її цілей та у встановлених бюджетних рамках. Особливу увагу необхідно надавати ініціативам, які надалі забезпечуватимуть прозорість, економність і внутрішню співпрацю та обмін знаннями.

Комітет Міністрів отримуватиме регулярні звіти про хід цього процесу реформ. Він також буде предметом обговорення на Міністерській зустрічі у травні 2006 р.