preloader

Що вас цікавить?

Перегляд за нововиявленими обставинами

08.09.2013
Судівництво /
Цивільне судочинство

Перегляд рішення за нововиявленими обставинами

Перегляд судового рішення може бути ініційований у разі виявлення обставин, про існування яких не знали і не могли знати за умови добросовісного ставлення до виконання своїх обов’язків судді і принаймні одна особа, яка брала участь у справі. Ця особа наділена правом звернутися із заявою перегляд справи у зв’язку з нововиявленими обставинами. Таким же правом наділена й особа, яка фактично не брала участі в цивільній справі, але за змістом правовідносин повинна була бути залучена до участі у справі. За своїм змістом такий перегляд не є оскарженням, оскільки немає вини суду у неправосудності судового рішення у таких випадках, але ми його розглянемо в цій книжці, оскільки це вид перегляду судового рішення. 

1. Хто має право ініціювати перегляд?

2. Мотиви і предмет перегляду

3. Як звернутися до суду про перегляд?

4. Розгляд заяви у зв‘язку новоявленими обставинами  

 

1. Хто має право ініціювати перегляд?

Особи, які брали участь у справі, мають право ініціювати перегляд судового рішення, ухвали або судового наказу, які набрали законної сили, у зв‘язку нововиявленими обставинами. Однією з умов наявності права на перегляд судового рішення у зв‘язку нововиявленими обставинами є те, що особа під час розгляду справи за добросовісного ставлення до реалізації своїх прав і виконання обов’язків не знала і не могла знати про певні обставини, при врахуванні яких суд міг би ухвалити інше рішення.

Особи, які мають право ініціювати перегляд судового рішення, ухвали чи судового наказу у зв‘язку нововиявленими обставинами, можуть звертатися до суду особисто або через свого представника – незалежно від того, чи брав раніше такий представник участь у процесі розгляду справи судом. 

 

2. Мотиви і предмет перегляду

Провадження у зв‘язку нововиявленими обставинами має на меті перегляд справи з фактичного і (або) правового боку у зв’язку з виявленням обставин, про які не міг знати суд, який вирішував справу. Підставою такого провадження є виявлення обставин, які об’єктивно існували на момент вирішення цивільної справи, але не були відомі і не могли бути відомі ні суду, ні Вам.

У зв‘язку нововиявленими обставинами можуть бути переглянуті рішення або ухвала суду, якими закінчено розгляд справи, що набрали законної сили, а також судовий наказ.

Підставами перегляду у зв‘язку нововиявленими обставинами є:

1) істотні для справи обставини, що не були і не могли бути відомі на момент розгляду справи особі, яка звертається із заявою;

2) встановлення вироком суду, що набрав законної сили, завідомо неправдивих показань свідка, завідомо неправильного висновку експерта, завідомо неправильного перекладу, фальшивості документів або речових доказів, що спричинили ухвалення незаконного або необґрунтованого судового рішення;

3) встановлення вироком суду, що набрав законної сили, вини судді у вчиненні злочину, внаслідок якого було ухвалено незаконне або необґрунтоване рішення;

4) скасування судового рішення, яке стало підставою для ухвалення рішення чи постановлення ухвали, що належить переглянути;

5) встановлення Конституційним Судом України неконституційності закону, іншого правового акта чи їх окремого положення, застосованого судом при вирішенні справи, якщо рішення суду ще не виконано. 

 

3. Як звернутися до суду про перегляд? 

Щоб ініціювати перегляд рішення, ухвали в цивільній справі чи судового наказу у зв‘язку нововиявленими обставинами, потрібно звернутися із заявою у зв‘язку нововиявленими обставинами. Таку заяву потрібно подати протягом 1 місяця з дня встановлення таких обставин. А у разі виявлення істотних для справи обставини, що не були і не могли бути відомі на момент розгляду справи – не пізніше 3 років з дня набрання судовим рішенням законної сили.

Строк для подання заяви про перегляд у зв’язку з нововиявленими обставинами рішення, ухвали суду чи судового наказу обчислюється з дня:

1) встановлення істотних для справи обставин, що не були і не могли бути відомі заявнику на час розгляду справи;

2) набрання законної сили вироку у кримінальній справі, яким встановлено: вину судді у вчиненні злочину, внаслідок якого було ухвалено незаконне або необґрунтоване рішення; завідомо неправдиві показання свідка, завідомо неправильний висновок експерта, завідомо неправильний переклад, фальшивість документів або речових доказів, що потягли за собою ухвалення незаконного або необґрунтованого рішення;

3) набрання законної сили судовим рішенням, яким скасовано рішення, що стало підставою для ухвалення рішення чи постановлення ухвали, які підлягають перегляду;

4) ухвалення Конституційним Судом України рішення, яким встановлено неконституційність закону, іншого правового акта чи їх окремого положення, застосованого судом при вирішенні справи, якщо рішення суду ще не виконане.

У разі якщо Ви подасте заяву про перегляд судового рішення у зв’язку з нововиявленими обставинами з недотриманням установленого строку, але зазначите поважні причини його пропущення, суд може поновити його, якщо визнає такі причини поважними обґрунтованими. Однак, слід пам’ятати, якщо Ви пропустите 3-річний строк, встановлений для подання заяви про перегляд судового рішення у зв’язку з виявленням істотних для справи обставини, що не були і не могли бути відомі на момент розгляду справи, суд відмовить Вам у відкритті провадження за нововиявленими обставинами, незалежно від поважності причини пропуску цього строку.

Заява про перегляд рішення, ухвали чи судового наказу у зв‘язку нововиявленими обставинами потрібно подавати до суду, що ухвалив рішення, постановив ухвалу або видав судовий наказ.

За подання заяви про перегляд рішення, ухвали чи судового наказу у зв‘язку нововиявленими обставинами сплачується судовий збір, який визначається відповідно до конкретної категорії справи (див. питання «Судовий збір і як його сплачувати»), крім випадків, коли Ви звільнені від їх сплати.

Ви можете відмовитись від поданої Вами заяви про перегляд рішення, ухвали чи судового наказу у зв‘язку нововиявленими обставинами в будь-який момент до початку розгляду справи у судовому засіданні. Проте слід пам’ятати, що в такому разі Ви не зможете повторно звернутися щодо перегляду цього рішення, ухвали чи судового наказу з такою ж заявою на тих самих підставах.

 

4. Розгляд заяви у зв‘язку новоявленими обставинами 

Заява про перегляд рішення суду, ухвали чи судового наказу у зв‘язку нововиявленими обставинами розглядається у судовому засіданні. Суд заздалегідь повідомить Вас та інших осіб, які беруть участь у справі, про час і місце відповідного судового засідання. Однак неявка будь-кого з осіб, які беруть участь у справі, в тому числі заявника не є перешкодою для розгляду заяви.

Якщо Ви подасте заяву про перегляд судового рішення у зв‘язку нововиявленими обставинами без дотримання встановлених законом вимог щодо її форми, структури та додатків до неї, або не сплатите судовий збір за її подання (крім випадків звільнення від його сплати), суд постановить ухвалу про залишення Вашої заяви без руху та встановить строк для усунення недоліків. Якщо впродовж цього строку недоліки не будуть усунуті, суд постановить ухвалу про повернення заяви про перегляд судового рішення у зв‘язку нововиявленими обставинами.

Крім того, суд повертає заяву про перегляд судового рішення у зв‘язку нововиявленими обставинами у випадках, якщо її подала особа, яка не має цивільно-процесуальної дієздатності чи повноважень, або така справа не підсудна суду, на адресу якого вона надійшла, або ж якщо заявник відкликав свою заяву.