preloader

Що вас цікавить?

Оскарження у Верховному Суді України

25.08.2013
Судівництво

← На стартову сторінку порталу  ← На сторінку “”Мені довелось стати учасником кримінального процесу””   Мапа порталу

Я хочу оскаржити рішення у Верховному Суді України

1. Які існують підстави для перегляду судових рішень Верховним Судом України?

2. Хто має право подати заяву про перегляд судового рішення Верховним Судом України?

3. Як не пропустити строк подання заяви про перегляд судового рішення Верховним Судом України?

4. В якому порядку вирішується питання про «допуск справи до провадження»?

5. Якими є повноваження Верховного Суду України в кримінальному провадженні?

 

1. Які існують підстави для перегляду судових рішень Верховним Судом України?

Є дві підстави для перегляду судових рішень, що набрали законної сили, Верховним Судом України:

  1. неоднакове застосування судом касаційної інстанції одних і тих самих норм закону України про кримінальну відповідальність щодо подібних суспільно небезпечних діянь (крім питання призначення покарання, звільнення від покарання та від кримінальної відповідальності), що потягло ухвалення різних за змістом рішень;
  2. встановлення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, порушення Україною міжнародних зобов’язань при вирішенні справи судом (ст. 445 КПК).

 

2. Хто має право подати заяву про перегляд судового рішення Верховним Судом України?

Суб’єкти права на звернення до Верховного Суду диференціюються залежно від підстав перегляду (частини 1, 2 ст. 446 КПК). Відповідно, право на звернення мають:

  1. з підстав неоднакового застосування судом касаційної інстанції одних і тих самих норм закону України про кримінальну відповідальність – особи, зазначені у ст. 425 КПК, як такі, що мають право на подання касаційної скарги (дивись питання «Хто має право подати касаційну скаргу і заперечення на неї?»)
  2. щодо встановлення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, порушення Україною міжнародних зобов’язань при вирішенні справи судом, – особа, на користь якої ухвалено рішення міжнародною судовою установою.

 

3. Як не пропустити строк подання заяви про перегляд судового рішення Верховним Судом України?

Строк подання заяви про перегляд становить 3 місяці, проте для кожної підстави перегляду встановлюються різні моменти початку обрахування такого строку.

Так, за п. 1 ч. 1 ст. 445 КПК початок перебігу строку починається з дня ухвалення судового рішення, стосовно якого надійшло клопотання про перегляд або з дня ухвалення судового рішення, на яке здійснюється посилання, якщо воно ухвалено пізніше.

За п. 2 ч. 2 ст. 445 КПК – строк обраховується з дня, коли особі, на користь якої ухвалено рішення міжнародною судовою установою, стало відомо про набуття цим рішенням статусу остаточного.

При цьому перегляд виправдувального вироку, ухвали про закриття справи або інших судових рішень з метою погіршення становища засудженого з підстав, передбачених п. 1 ч. 1 ст. 445 КПК, допускається лише протягом установлених законом строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, але не пізніше одного року з дня постановлення такого рішення.

У разі пропущення строку звернення, визнаного поважним, суд має право за клопотанням особи, яка подала заяву, поновити цей строк (ст. 447 КПК).

 

4. В якому порядку вирішується питання про «допуск справи до провадження»?

Питання про допуск справи до провадження вирішується колегією у складі 5 суддів Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ. Це питання має бути вирішене протягом 15 днів з дня надходження до цього Суду відповідної заяви.

Судді постановляють мотивовану ухвалу про допуск справи до провадження або про відмову у допуску (ст. 451 КПК).

 

5. Якими є повноваження Верховного Суду України в кримінальному провадженні?

Відповідно до ст. 454 КПК за наслідками розгляду справи простою більшістю голосів від складу суду має бути постановлена одна з таких ухвал: про повне або часткове задоволення заяви; про відмову в задоволенні заяви.

Ухвала Верховного Суду України є остаточною і не може бути оскаржена, крім як з підстави встановлення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, порушення Україною міжнародних зобов’язань при вирішенні справи судом.