preloader

Що вас цікавить?

Оскарження у міжнародній судовій установі

24.08.2013
Кримінальна юстиція /
Зарубіжне законодавство

← На стартову сторінку порталу  ← На сторінку “”Мені довелось стати учасником кримінального процесу””   Мапа порталу

Я хочу оскаржити рішення у міжнародній судовій установі

1. Коли всі національні засоби правового захисту вважаються використаними…

2. В якому порядку здійснюється звернення до міжнародної судової установи, юрисдикція якої визнана Україною?

3. Яке значення має рішення міжнародної судової установи, юрисдикція якої визнана Україною?

 

1. Коли всі національні засоби правового захисту вважаються використаними…

Термін «використання всіх національних засобів правового захисту» (ч. 3 ст. 55 Конституції України) означає обов’язкове використання заявником всіх засобів, як адміністративних, так і судових, які передбачені в національному законодавстві для захисту порушених, невизнаних та оспорюваних прав, свобод. При цьому заявник має довести, що використані ним засоби захисту є неефективними.

Це насамперед означає, що слід спочатку звернутися до національних судів, яким підсудна справа, включаючи відповідну вищу судову інстанцію – Вищий спеціалізований суд з розгляду цивільних і кримінальних справ – з дотримання вимог національних процесуальних правил і лише потім направляти звернення до міжнародної судової установи.

 

2. В якому порядку здійснюється звернення до міжнародної судової установи, юрисдикція якої визнана Україною?

Звернення здійснюється за заявою відповідної особи. Вимоги до її оформлення, порядок подання диференціюються залежно від установи до якої направляється таке звернення.

Із порядком звернення до ЄСПЛ детально можна ознайомитись на сторінці “”Я хочу звернутися до Європейського суду з прав людини””

Із порядком звернення до відповідних Комітетів ООН можна ознайомитись на сайті www.un.org.

 

3. Яке значення має рішення міжнародної судової установи, юрисдикція якої визнана Україною?

Таке рішення може стати підставою для перегляду справи Верховним Судом України (детальніше дивись «Оскарження судових рішень у Верховному Суді України» ).

Якщо це рішення ЄСПЛ, то відповідно до вимог Закону «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» воно підлягає обов’язковому виконанню. Таке виконання полягає у виплаті відшкодування, вжитті додаткових заходів індивідуального характеру з метою відновлення порушених прав, а також заходів загального характеру, спрямованих на попередження випадків аналогічних порушень у майбутньому.