preloader

Що вас цікавить?

Опубліковано науково-практичний коментар до проекту Закону України «Про адміністративну процедуру»

05.12.2019
Інформаційне право /
Публічна адміністрація /
Адміністративна процедура

Під загальною редакцією експерта ЦППР Віктора Тимощука.


Завантажити 

Центр політико-правових реформ опублікував науково-практичний коментар до проекту Закону України «Про адміністративну процедуру». Його актуальність зумовлена зростанням уваги органів державної влади до проблематики загальної адміністративної процедури, у тому числі в контексті реалізації за підтримки Європейського Союзу Стратегії реформування державного управління в Україні до 2021 року. При цьому сама тематика адміністративної процедури залишається достатньо новою для вітчизняної науки адміністративного права.

Коментар підготовлено для допомоги в подальшій адвокації ухвалення Закону України «Про адміністративну процедуру», а також задля поглиблення теоретичних розробок у цьому напрямі, підготовці навчальних матеріалів для практичних працівників публічної адміністрації і студентів юридичних вузів. У коментарі акцент робиться на забезпеченні максимально повного втілення європейських стандартів справедливої адміністративні процедури у відповідних законопроектних роботах в Україні. До складу авторського колективу залучені фахівці, які брали участь у розробці проекту Закону «Про адміністративну процедуру» у складі робочої групи.

Видання адресоване політикам, державним службовцям, науковцям та викладачам, які можуть бути причетними до просування та ухвалення Закону України «Про адміністративну процедуру», а також до його наступного впровадження та застосування.

Коментар підготовлено за підтримки Європейського Союзу в межах проекту Центру політико-правових реформ «Посилення ролі громадянського суспільства у забезпеченні демократичних реформ і якості державної влади». Зміст коментаря є предметом відповідальності Центру політико-правових реформ і не обов’язково відображає позицію Європейського Союзу.