preloader

Що вас цікавить?

Немайнові вимоги

08.09.2013
Судівництво /
Судоустрій і статус суддів

Немайнові вимоги

Вид судів і судочинства для вирішення спорів, де відсутні вимоги щодо визнання чи реалізації майнових прав, вимоги про стягнення коштів, також залежить від суб’єктного складу спору.

1. Більшість спорів немайнового характеру за участю фізичної особи вирішуються місцевим загальним судом зареєстрованим за місцем проживання (перебування) відповідача – фізичної особи чи місцезнаходженням відповідача – юридичної особи (ст. 109 ЦПК).

Якщо позов належить подавати до місцевого загального суду за місцем проживання, перебування (знаходження) відповідача, але відповідачів є декілька і проживають або знаходяться вони в різних місцях, тоді позов подається за місцем проживання або місцезнаходженням одного з відповідачів за вибором позивача (ч. 1 ст. 113 ЦПК).

Якщо ж немайновий спір виник за участю громадян України, якщо обидві сторони проживають за межами України, то для визначення компетентного суду в такій справі потрібно звернутися з клопотанням до Верховного Суду України про визначення місцевого загального суду, який розглядатиме таку справу. У такому ж порядку визначається підсудність справи про розірвання шлюбу між громадянином України та іноземцем або особою без громадянства, які проживають за межами України (ст. 111 ЦПК).

2. За загальним правилом спори немайнового характеру між юридичними особами, фізичними особами-підприємцями розглядаються господарським судом за місцезнаходженням відповідача (ч. 2 ст. 15 ГПК).

Позови до кількох відповідачівподаються за вибором позивача за місцезнаходженням одного з відповідачів (ч. 3 ст. 15 ГПК).

Позови, що випливають з діяльності відособленого підрозділу (тобто філії або представництва) юридичної особи, подаються за місцезнаходженням такого підрозділу – відповідача (ч. 4 ст. 15 ГПК).

3. Спори про поширення відомостей, що принижують честь, гідність і ділову репутацію фізичної особи, а також репутацію юридичної особи, розглядаються та вирішуються місцевим загальним судом за місцем проживання (місцезнаходженням) відповідача (п. 5 Постанови Пленуму Верховного Суду України «Про внесення змін та доповнень до постанови Пленуму Верховного Суду України від 28 вересня 1990 р. №7 “”Про застосування судами законодавства, що регулює захист честі, гідності і ділової репутації громадян та організацій»).

4. У межах окремого провадження місцеві загальні суди вирішую справи про надання особі психіатричної допомоги в примусовому порядку і справи про обов’язкову госпіталізацію до протитуберкульозного закладу.

Питання щодо примусового проведення психіатричного огляду, а також про надання особі примусової амбулаторної психіатричної допомоги та її продовження вирішується за заявою лікаря-психіатра про проведення примусового огляду, поданої до суду за місцем проживання такої особи. А питання щодо примусової госпіталізації особи та про її продовження, подається до суду за місцезнаходженням зазначеного закладу (ст. 279 ЦПК).

У випадках необхідності примусової госпіталізації або продовження строку примусової госпіталізації особи, хворої на заразну форму туберкульозу до протитуберкульозного закладу, Ви можете звернутися із заявою до суду за місцезнаходженням протитуберкульозного закладу, що здійснює медичний нагляд за хворим, який ухиляється від лікування або до суду за місцем виявлення такого хворого (ст. 283 ЦПК).

5. Справи про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною та поновлення цивільної дієздатності фізичної особи розглядає місцевий загальний суд за місцем проживання недієздатної/обмежено дієздатної особи, а якщо така особа перебуває на лікуванні у наркологічному або психіатричному закладі, – судом, за місцезнаходженням такого закладу (ч. 1 ст. 236 ЦПК) у межах окремого провадження.

Якщо ж справа стосується обмеження цивільної дієздатності або вищнання недієздатним громадянина України, який проживає за її межами, то для визначення компетентного суду в такій справі потрібно звернутися з клопотанням до Верховного Суду України (ч. 2 ст. 236 ЦПК).

6. Справи про надання неповнолітній особи повної цивільної дієздатності розглядаються місцевим загальним судом за місцем проживання такої особи (ч. 1 ст. 242 ЦПК) у межах окремого провадження. Якщо ж відповідна справа стосується неповнолітнього громадянина України, який проживає за її межами, потрібно звертатися з клопотанням до Верховного Суду України для визначення суду, який розглядатиме таку справу (ч. 2 ст. 242 ЦПК).

7. У межах окремого провадження розглядаються також заяви про визнання фізичної особи безвісно відсутньою або оголошення її померлою – такий розгляд здійснює місцевий загальний суд за місцем проживання заявника або за останнім відомим місцем проживання (перебування) фізичної особи, місцеперебування якої невідоме, або за місцезнаходженням її майна (ст. 246 ЦПК).