preloader

Що вас цікавить?

Науково-практичний коментар до Закону України «Про адміністративні послуги» / За заг. ред. В.П.Тимощука. – К.: ФОП Москаленко О.М. – 392 с.

19.12.2013
Публічна адміністрація /
Адміністративна процедура

Науково-практичний коментар до Закону України «Про адміністративні послуги» / За заг. ред. В.П.Тимощука. – К.: ФОП Москаленко О.М. – 392  с.

Це перший науково-практичний коментар до Закону України «Про адміністративні послуги». Коментар підготовлено для допомоги практичним працівникам у виконанні вимог Закону, і в ньому зроблена спроба доступно подати теоретичні знання про адміністративні послуги та новації, передбачені коментованим Законом. У додатку до цього видання також подано підзаконні нормативно-правові акти, прийняті на реалізацію Закону.

Видання адресоване політикам, державним службовцям та поса­довим особам місцевого самоврядування, які відповідають за впровадження Закону України «Про адміністративні послуги», а також науковцям та громадським активістам, які цікавляться проблематикою адміністративних послуг.Видання адресоване політикам, державним службовцям та поса­довим особам місцевого самоврядування, які відповідають за впровадження Закону України «Про адміністративні послуги», а також науковцям та громадським активістам, які цікавляться проблематикою адміністративних послуг.     Завантажити книгу