preloader

Що вас цікавить?

Французький досвід надання правової допомоги

22.12.2011
Судівництво /
Правова допомога

ЦППР делегував свого експерта Артема Шаіпова взяти участь у робочому візиті до структур Міністерства юстиції Франції з метою вивчення французького досвіду надання безоплатної правової допомоги. Про здобуті знання та досвід


ЦППР делегував свого експерта Артема Шаіпова взяти участь у робочому візиті до структур Міністерства юстиції Франції з метою вивчення французького досвіду надання безоплатної правової допомоги.

12 – 13 грудня 2011 року відбулась серія робочих зустрічей в інституціях, задіяних в процесі функціонування системи надання безоплатної правової допомоги: Міністерстві юстиції Франції, пункті доступу до права, бюро з надання правової допомоги. В ході цих зустрічей члени української делегації (до якої також входили представники Міністерства юстиції України та Центру правової реформи та законопроектних робіт при даному міністерстві) мали змогу поспілкуватись із працівниками французьких служб, отримати інформацію про організацію надання безоплатної правової допомоги у Франції з перших вуст, почути відповіді на конкретні питання щодо особливостей функціонування кожної ланки в системі надання безоплатної правової допомоги, отримати документи, що забезпечують функціонування французьких служб.

Система органів, на які відповідають за дотримання права на безоплатну правову допомогу включає:

  • Міністерство юстиції Франції. В рамках Генерального секретаріату міністерства функціонує Служба з доступу до права та допомоги жертвам. Вказана Служба складається з трьох підрозділів: бюро з правової допомоги; бюро з доступу до права; бюро з допомоги жертвам. Перераховані структури Служби займаються розробкою і скеровуванням правової політики щодо надання безоплатної правової допомоги, напрацюванням регуляторних актів у цій сфері, співпрацюють із радами департаментів Франції у питаннях створення пунктів доступу до права та будинків правосуддя та права;

  • Пункти доступу до права (близько однієї тисячі одиниць). Такі пункти виконують функцію надання первинних юридичних консультацій, до яких звертаються переважно із трудових, сімейних та міграційних питань. За сферою поширення пункти доступу до права охоплюють всі департаменти Франції, за виключенням чотирьох, в яких тільки тривають перемовини із місцевими адвокатами щодо забезпечення діяльності таких пунктів. Адвокати цих департаментів переконані, що вони понесуть серйозні збитки на вільному ринку внаслідок запровадження пунктів надання безоплатних консультацій. В той же час, адвокати інших департаментів, в який такі пункти запроваджені пояснюють свою мотивацію надавати в них правову допомогу бажанням здобути досвід безпосереднього спілкування із клієнтом та бажанням допомогти людям. Слід зазначити, що в пунктах доступу до права можна отримати консультацію не тільки адвокатів, але й безкоштовно скористатись консультаціями медіатора, нотаріуса та судового виконавця. Консультації проводяться в порядку черговості із визначеним часовим лімітом на одного клієнта (30 хв.). Як правило, строк очікування на консультацію за попереднім записом становить від семи до десяти днів;

  • Будинки правосуддя та права (133 одиниці). Виконують ту саму функцію, що й пункти доступу до права, однак, на відміну від останніх, мають розширене коло осіб, які надають юридичні консультації. Зокрема, в будинках правосуддя та права можна отримати також консультації від представників суду та прокуратури;

  • Бюро з надання безоплатної правової допомоги (160 одиниць на рівні місцевих судів великої інстанції та по одній одиниці на рівні Касаційного суду та Державної Ради Франції). Завданням бюро з надання правової допомоги є прийняття рішення про надання або відмову в наданні безоплатної правової допомоги в рамках розгляду кримінальної або цивільної справи в суді. Слід також зазначити, що система бюро, яка функціонує на рівні місцевих судів загальної юрисдикції, використовується і у справах щодо надання безоплатної правової допомоги в адміністративних справах. Рішення приймається на підставі поданих документів про майновий стан особи, довідок про доходи, інших документів, які підтверджують, що особа має забезпечення не більше ніж те, що дозволяє їх отримати безоплатну правову допомогу. З метою забезпечення функціонування процедури прийняття рішень при таких бюро діє апарат, який приймає та обробляє заявки щодо отримання безоплатної правової допомоги, та комісії, які розглядають такі заявки і безпосередньо приймають рішення про надання, часткове надання та відмову у наданні безоплатної правової допомоги. При кожному бюро, залежно від завантаженості, функціонує декілька комісій, які складаються з представників адвокатури, міністерства юстиції, суду та громадськості. Строк прийняття рішення про надання або відмову у наданні безоплатної правової допомоги бюро зобов’язано прийняти протягом шістдесяти днів після надходження заявки про її надання. Якщо рішення позитивне, то від бюро здійснюється запит до колегії адвокатів про призначення захисника. Після завершення надання правової допомоги, що оформляється відповідною довідкою від адвоката, здійснюється асигнування державою коштів в оплату надання правової допомоги. У випадку, коли бюро з надання безоплатної правовою допомоги приймає рішення про відмову у її наданні, то особа, якій адресовано відмову, має право оскаржити рішення бюро до голови апеляційного суду, сфера компетенції якого розповсюджується на суд, при якому діє відповідне бюро. Якщо відмова стосувалася надання безоплатної правової допомоги в адміністративній справі, то оскарження відбувається до голови відповідного апеляційного адміністративного суду. В обох випадках строк оскарження становить п’ятнадцять днів з моменту прийняття рішення про відмову.

  • На випадок нагальної необхідності у наданні правової допомоги, наприклад, у випадку затримання особи, існує окремий порядок її надання. Так, працівник поліції зобов’язаний повідомити про факт затримання особи прокуратуру та колегію адвокатів, яка протягом двох годин надсилає затриманій особі адвоката, який в цей час знаходиться на чергуванні. За наслідками надання «невідкладної» правової допомоги адвокатом складається про це акт, в якому вказується інформація про майновий стан особи. Потім ці дані перевіряються в бюро з надання правової допомоги і у випадку відповідності майнового стану особи критеріям надання безоплатної правової допомоги приймає рішення про оплату наданих адвокатом послуг за рахунок державного бюджету. Якщо майновий стан особи є достатнім для оплати послуг адвоката, то бюро приймає рішення про відмову у наданні безоплатної правової допомоги, а адвокат може отримати свій гонорар внаслідок безпосередньої вимоги до клієнта.

Окрему увагу під час візиту було приділено програмному забезпеченню надання безоплатної правової допомоги, яке було презентоване в Міністерстві юстиції Франції та бюро з надання безоплатної правової допомоги. Адміністративна програма, встановлена в бюро з надання безоплатної правової допомоги (відслідковує поточну ситуацію).

Отриманні знання щодо функціонування безоплатної правової допомоги у Франції та міжнародні професійні зв’язки допоможуть Центру політико-правових реформ у співпраці із Центром правової реформи та законопроектних робіт при Міністерстві юстиції України аналітично опрацювати відповідне законодавство для України.

Цент політико-правових реформ висловлює щирі сподівання, що встановлені професійні зв’язки із працівниками Департаменту правової допомоги Міністерства юстиції Франції сприятимуть отриманню аналітичної підтримки в питаннях застосування французького досвіду надання безоплатної правової допомоги в Україні.

Центр політико-правових реформ висловлює вдячність раднику Міністра юстиції України пану Жерому Шарре та Голові відділу з питань надання безоплатної правової допомоги Міністерства юстиції Франції піні Сесіль Руі-Фазі за організацію робочого візиту.