preloader

Що вас цікавить?

Експерти застерігають КСУ: від професіоналізму до політики – один крок

17.07.2019
Конституційне правосуддя /
Конституціоналізм /
Конституційний Суд

16 липня експерти ЦППР Юлія Кириченко і Денис Гартвіг та народна депутатка України Вікторія Пташник порушили питання політичної заангажованості Конституційного Суду України в ухваленні рішень про відкриття провадження.


16 липня під час прес-конференції в Українському кризовому медіа центрі експерти Центру політико-правових реформ Юлія Кириченко і Денис Гартвіг та народна депутатка України Вікторія Пташник порушили питання політичної заангажованості Конституційного Суду України в ухваленні рішень про відкриття провадження.

Поштовхом до цього стала відмова колегії КСУ відкрити провадження за конституційним подання народних депутатів України про відповідність Конституції України так званих «поправок Лозового» через брак обґрунтування правової позиції.

Нагадаємо, Центр політико-правових реформ став одним з ініціаторів конституційного подання 51 народного депутата України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень підпунктів 17, 17 пункту 7 та підпункту «а» підпункту 4 пункту 11 Параграфу 1 Розділу 4 Закону України «Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів» від 03 жовтня 2017 року №2147а-VIII. Зокрема, саме зміни до Кримінального процесуального кодексу 2017 року відомі як «поправки Лозового».

Ці поправки передбачають:

1) експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з’ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання (ч. 1 ст. 242 КПК);

2) експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження (ст. 243 КПК);

3) судово-експертну діяльність у кримінальному провадженні здійснюють державні спеціалізовані установи, а в інших випадках – також судові експерти, які не є працівниками зазначених установ, та інші фахівці (експерти) з відповідних галузей знань у порядку та на умовах, визначених цим Законом (ч. 1 ст. 7 Закону України «Про судову експертизу»).

«Ці зміни порушують принципи змагальності сторін, свободи в наданні ними суду своїх доказів, а також право особи на захист, а саме – зібрати та надати судові як доказ висновок експерта», – наголошує експерт ЦППР Юлія Кириченко.

Детально проблеми, які породили «поправки Лозового» фахівці, серед яких експерт Центру політико-правових реформ Олександр Банчук, описали в дослідженні, презентованому в лютому 2019 року.

Відмовляючись відкривати провадження за згаданим поданням, КСУ як єдиний орган, який має необхідні повноваження, фактично відмовляється захистити громадян від неконституційного звуження їхніх прав та підпорядкувати владу в державі Конституції – переконані експерти. 

Саме тому Центр політико-правових реформ закликає:

  • КСУ – викорінити практику штучної відмови розглядати справи через недостатню необґрунтованість;
  • майбутню парламентську більшість Верховної Ради України 9-го скликання – відмовитися від політичного призначення суддів КСУ задля забезпечення політичної незаангажованості та професійності.