preloader

Що вас цікавить?

Експерти ЦППР проаналізували проект нової Форми звіту партій

18.07.2018
Протидія політичній корупції /
Запобігання корупції /
Практика запобігання корупції

Завершено ґрунтовний аналіз проекту нової Форми звіту політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру. Нову Форму Національне агентство з питань запобігання корупції  представило 7 червня 2018 року. ЦППР презентує: експертний висновок на проект нової Форми фінансового звіту партії та власну форму звіту для розгляду 


Експерти Центру політико-правових реформ завершили ґрунтовний аналіз проекту нової форми Звіту політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру. Нову Форму Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) представило 7 червня 2018 року. 

За результатами власного аналізу фахівці ЦППР дійшли висновку, що розроблена НАЗК Форма звіту політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру є значним кроком уперед у контексті забезпечення партій зручним і законним інструментарієм подання звітності. Разом із тим, цьому документу притаманна значна кількість недоліків концептуального, змістовного, формально-змістовного та техніко-юридичного характеру. Під час доопрацювання документу недоліки слід усунути.

Протягом червня – першої половини липня 2018 року команда ЦППР доопрацювала розроблений НАЗК проект нової форми фінансового Звіту політичної партії, намагаючись не тільки усунути всі його недоліки, а й зробити цей документ максимально простим, зручним та лаконічним. Але – водночас достатньо інформативним, юридично коректним і таким, що повною мірою відповідає вимогам Закону «Про політичні партії в Україні».

На думку експертів ЦППР, саме така Форма звіту політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру мала би бути затверджена НАЗК після її обговорення з представниками партій, міжнародними та вітчизняними експертами та, за потреби, незначного доопрацювання.