preloader

Що вас цікавить?

Експерти Центру політико-правових реформ долучились до акції «Захистити слідчих у справі «діамантових» прокурорів», яка відбулась сьогодні під Генеральною прокуратурою України

25.03.2016
Кримінальна юстиція /
Органи кримінальної юстиції

Метою акції було не допустити переслідування і тиску на працівників управління реформ Генеральної прокуратури та завадити звільненню слідчих і прокурорів, які розслідували справу «діамантових» прокурорів.


Метою акції було не допустити переслідування і тиску на працівників управління реформ Генеральної прокуратури та завадити звільненню слідчих і прокурорів, які розслідували справу «діамантових» прокурорів.
Експерти підтримали вимоги щодо відставки Віктора Шокіна та проведення відкритого конкурсу на посаду Генерального прокурора чи, принаймні, публічного обговорення майбутніх кандидатів, що має стати на заваді призначенню особи, лояльної і підконтрольної політичній владі.
Олександр Банчук, керівник напрямку кримінальної юстиції ЦППР, звернувся із заявою про неможливість подальшого впровадження реформ у системі прокуратури, поки не буде подолано внутрішню корупцію і Генпрокурор не почне виконувати вимоги нового Закону «Про прокуратуру» (про реєстрацію наказів в Мін'юсті, публікацію наказів на веб-сайті прокуратури, проведення реорганізації, скорочення і звільнення прокурорів на підставі закону). Про це та про інші «гріхи» прокуратури можна прочитати http://www.pravda.com.ua/columns/2016/02/8/7098243/

Експерти Центру політико-правових реформ

KyrychenkoJuliaКириченко Юлія – експерт з питань конституційного права

 

e-mail: centre@pravo.org.ua

 

Досліджує проблеми конституційного права, зокрема питання конституційної реформи, конституційної юрисдикції.

 

Автор низки публікацій у сфері конституційної юрисдикції, у тому числі: “Правові позиції Конституційного Суду України” (у співавторстві, 2004 р.), “Роль Конституційного Суду України у процесі внесення змін до Конституції України” (2006 р.)

 

 

 

 

Пухтецька Алла Альбертівна – молодший науковий співробітник відділу проблем державного управління та адміністративного права Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, експерт Центру політико-правових реформ.

e-mail: pukhtetska@pravo.org.ua

 

До сфери наукових інтересів належать порівняльне адміністративне право, питання організації та діяльності публічної адміністрації, запровадження європейських принципів адміністративного права в українське законодавство, принцип верховенства права та його інтерпретація у практиці Європейського суду з прав людини, концепції належного урядування та належної адміністрації. Займається дослідженнями, орієнтованими на запровадження сучасного європейського досвіду організації та діяльності публічної адміністрації, удосконалення вітчизняних інститутів адміністративних послуг, адміністративного оскарження тощо.

 

 

 

RudaTetyana

Руда Тетяна Володимирівна – експерт ЦППР

e-mail: centre@pravo.org.ua

 

Магістр права.

 

Досліджує питання організації судової влади, доступу до правосуддя, а також порівняльний цивільний процес.

 

Автор та співавтор низки публікацій, зокрема: Як ознайомитися із судовим рішенням? – К. (перше видання – Конус-Ю, 2007; друге – 2008); Розвиток публічного права в Україні (доповідь за 2003-2004 роки) // за заг. ред. Н.В. Александрової, І.Б. Коліушка. – К.: Конус-Ю, 2007; Кодекс адміністративного судочинства України: науково-практичний коментар / За ред. Куйбіди Р.О. – К. (перше видання – Книги для бізнесу, 2007; друге – Юстініан, 2009).

 

 

 

 

 

 

 

ChykulijSergij

Чикурлій Сергій Александрович – Експерт Центру політико-правових реформ.

e-mail: serzh_chico@pravo.org.ua

 

Кандидат юридичних наук.

 

Досліджує проблеми конституційного та адміністративного права, державного управління, місцевого самоврядування.

 

Автор та співавтор низки публікацій у збірниках наукових праць, фахових юридичних журналах і газетах, збірниках матеріалів науково-практичних конференцій, у тому числі «Деякі концептуальні напрями проведення реформи місцевого самоврядування в Україні» (2007 рік), «Основні напрями реформування місцевих державних адміністрацій в Україні» (2007 рік), «Конституційно-правовий статус міністерств України: основні теоретичні питання» (2007 рік), «Основні напрямки реформування конституційної моделі організації виконавчої влади України» (2005 рік).

 

Викладає в Університеті економіки та права КРОК.

 

 

 

 

KucherenkoTetyanaКучеренко Тетяна – офіс-менеджер.

 

 

e-mail: centre@pravo.org.ua

 

 

 

 

 

 

 

Стоян Валентина – експерт з питань адміністративного права

e-mail: v.stoyan@pravo.org.ua

 

Магістр права.

 

Досліджує проблеми адміністративного права, зокрема питання адміністративної реформи, проблеми у сфері надання адміністративних послуг.

 

 

 

Курінний Олексій – експерт Центру політико-правових реформ.

e-mail: o.kurinny@gmail.com

 

Спеціаліст права.

 

Досліджує проблеми адміністративного права, зокрема здійснення адміністративної реформи, реформування державної служби, проблеми боротьби з корупцією у сфері адміністративних послуг.

 

 

 

Шаповал Ірина Володимирівна – експерт з питань інформаційного права .

e-mail: shapovalira@gmail.com

 

Магістр права.

 

Досліджує проблеми інформаційного права, зокрема питання правового регулювання доступу до пу­блічної інформації, розвитку та удосконалення інформаційного законодавства, розробки правових аспектів електронного урядування в Україні.