preloader

Що вас цікавить?

Досвід деяких європейських держав щодо забезпечення прозорості судової влади

26.05.2008
Судівництво /
Судоустрій і статус суддів

Опитувальник містив такі питання:

1) чи перешкоджають заходи безпеки доступу публіки до судових засідань у Вашій країні / Суді?
2) чи існують обмеження для доступу до судових процесів?
3) за яким принципом розподіляють судові справи у Вашому Суді та в інших судах та хто здійснює розподіл справ між суддями або затверджує порядок  (алгоритм) такого розподілу?
4) які правові акти регулюють ці питання?

Відповіді надали такі країни: Німеччина, Швеція, Польща, Кіпр, Хорватія, Литва, Грузія.

Опитування проводилося у першій половині 2008 р.

1) Чи перешкоджають заходи безпеки доступу публіки до судових засідань у Вашій країні / Суді?

Німеччина
Забезпечення вільного доступу до судових засідань кожної людини є дуже важливим, адже відкритий доступ громадськості до суду є одним з фундаментальних прав. З цього права є лише кілька передбачених законом винятків. Навіть якщо слухання справи триває довше ніж звичайний графік роботи суду, охорона все одно забезпечує вільну можливість доступу до зали судового засідання, у якій проводиться слухання.
Забезпечення доступу громадськості є настільки важливим, що судове рішення, винесене з порушенням цього права є підставою для касаційного оскарження (абсолютна підстава для оскарження)
Зазвичай у вищих судових органах суворі заходи безпеки не застосовуються. У особи, яка входять до суду з метою бути присутньою на судовому засіданні просять залишити верхній одяг у гардеробі, а сумки та ділові кейси в іншій спеціально відведеній для цього кімнаті. Такі самі заходи застосовуються до сторін, але якщо у їхніх кейсах містяться документи (папери, файли, книги), які будуть потрібні на слуханні, то вони повинні показати ці документи. Суворі заходи безпеки застосовуються дуже рідко: наприклад, коли до суду має з’явитися засуджений чи небезпечна особа, або іноземний громадянин, якому погрожують нападом.

Швеція
Доступ до залів судових засідань є вільним. Кожен має право вільного доступу до офіційних документів.

Польща

Основним принципом судової системи є відкритість усіх судових процесів для кожного. Хоча заходи безпеки застосовуються у приміщеннях судів, вони не є перешкодою для публічного доступу до судових процесів. У будівлях судів встановлені металеві детектори та інші охоронні прилади і кожен відвідувач (сторона, свідок або інша особа) повинен пройти процедуру контролю, яка проводиться поліцією суду. Але ці контрольні заходи не перешкоджають вільному доступу до судових засідань.

Кіпр
Доступ громадськості до судових засідань є вільним. Заходи безпеки, які застосовуються у судах фактично зводяться до присутності кількох поліцейських.

Хорватія
Заходи безпеки не є перешкодою для вільного доступу до судових засідань.

Литва
Заходи безпеки у судах не перешкоджають публічному доступу до судових засідань. Слухання справ у всіх судах здійснюється відкрито. Проте принцип публічності не є абсолютним, адже законом встановлені винятки з цього правила.

Грузія
Відповідно до органічного закону «Про загальний суд Грузії» всі справи повинні розглядатися відкрито. Закриті судові засідання можуть проводитися лише у передбачених законом випадках. Судові рішення повинні бути публічними в усіх справах.
Здійснення фото-, кіно-, відеозапису і трансляція слухання справи є недопустимими, за винятком випадків, коли такий запис чи трансляція здійснюються судом або особою, вповноваженою на це судом. Суд розповсюджує матеріали фото та відеозаписів, якщо це не суперечить закону. Допускається проведення стенографічного та аудіо-запису судового слухання, відповідно до правил встановлених судом (суддею). Це право може бути обмежене вмотивовано. ухвалою суду.

2) Чи існують обмеження для доступу до судових процесів?

Німеччина
Певні обмеження можуть застосовуватися під час слухання сімейних справ, дисциплінарних питань, та деяких інших.

Швеція
Обмеження у доступі до судового засідання застосовуються у випадках, коли під час слухання надається така інформація:
– щодо здоров’я особи, розповсюдження якої може спричинити душевні страждання особі, або її родичам (у кримінальних справах);
– щодо бізнесу особи, розповсюдження якої може спричинити збитки та шкоду такій особі;
– персональна інформація у справах про злочини проти статевої свободи та недоторканості, розповсюдження якої може спричинити шкоду та страждання особі.

Польща
Громадський доступ до судових слухань може бути обмежений або скасований лише в силу норм закону, положення якого чітко передбачають такі обмеження, або в силу судового рішення в окремих справах.
Суд може провести закрите слухання всієї справи, або її частини.
Відповідно до законодавства, винятки з публічної природи слухань можуть застосовуватися з мотивів моралі, державної безпеки, громадського порядку, захисту життя сторони у справі, або інших важливих приватних інтересів. Ці винятки застосовуються у цивільному, адміністративному та кримінальному процесах. Не зважаючи на обмеження у доступі до судових слухань, судові рішення в усіх випадках повинні проголошуватись публічно.
Суд може призначити закритий судовий розгляд за клопотанням сторони. Зокрема, суд призначить слухання справи в закритому судовому засіданні якщо наведені стороною причини є достатньо обґрунтованими, або якщо у судовому засіданні розглядатимуться питання, пов’язані, наприклад, із сімейним життям сторін, чи якщо хоча б один з відповідачів у справі є неповнолітнім, або коли свідчення у справі дає свідок, яки не досяг 15 років.
Про підставу закритого судового розгляду повинно бути оголошено публічно. Під час закритого судового засідання можуть бути присутні сторони, треті особи, які беруть участь у справі, їхні законні представники та адвокати, обвинувачував (прокурор) та уповноважена особа – двоє для кожної сторони.
Слід зазначити, що законодавством також передбачені випадки, коли суд може призначити відкритий розгляд справи навіть якщо ця справа підлягає слуханню у закритому судовому засіданні.

Кіпр
Публічний доступ до судових слухань може бути обмежений під час розгляду справ, які стосуються питань національної безпеки або інтересів малолітньої або неповнолітньої особи. Такі випадки трапляються дуже рідко.

Хорватія
Доступ громадськості до судового процесу може бути обмежений лише у передбачених законом випадках.

Литва
Обмеження щодо доступу до судових слухань передбачені процесуальними законами. Доступ до судових засідань може обмежуватися під час розгляду справ, що стосуються державної, службової, професійної чи комерційної таємниці. Слухання справи також може бути закритим з метою захисту недоторканості приватного чи сімейного життя особи.
В кримінальних справах слухання можуть проводитися закрито при розгляді справ про злочини вчинені неповнолітніми, злочини проти сексуальної свободи та недоторканості особи, інших справ з метою попередження розкриття інформації про приватне життя сторін, а також під час допиту потерпілого, свідка, який просить про анонімність.
Не зважаючи на те як проводилося слухання справи, проголошення судового рішення завжди здійснюється суддею публічно. Якщо судове рішення містить інформацію, яка не підлягає розголошенню широкому загалу – вона виключається з таких рішень.

Грузія
Відповідно до органічного закону «Про загальний суд Грузії» закриті судові засідання можуть проводитися лише у випадках, передбачених законом. Наприклад, у справах, що стосуються приватної кореспонденції; злочинів, вчинених особами, які не досягли віку, з якого настає кримінальна відповідальність; справ, що стосуються інформації, яка містить державну, службову, комерційну таємницю тощо.

3) За яким принципом розподіляють судові справи у Вашому Суді та в інших судах та хто здійснює розподіл справ між суддями або затверджує порядок (алгоритм) такого розподілу?

Німеччина
У кожному суді обирається президія, яка складається з певної кількості суддів (не більше 10 суддів). Число суддів залежить від кількості суддів, які працюють в суді. Президія обирається всіма суддями суду, Головою та його заступником. Президія суду повинна щорічно наприкінці року затверджувати план (“Geschaeftsverteilungsplan”) для наступного календарного року, в якому здійснюється призначення кожного судді та розподіл кожної категорії справ по відповідним відділам, палатам, або сенатам. Повинно бути заздалегідь зрозуміло який відділ, палата чи сенат буде компетентний щодо нової справи, що надійде до суду у наступному році. За певних обставин цей план може дещо коригуватися протягом року. Зокрема, якщо відповідний відділ, палата або сенат, виявиться переобтяжений великою кількістю справ, або навпаки відчуватиме недостатню кількість роботи; якщо певний суддя тривало не може виконувати свої обов’язки у зв’язку з хворобою, або припинить свої повноваження; якщо до суду призначений новий суддя.
Таким чином, виключається навіть найменший вплив голови суду на розподіл справ між відповідними відділами, палатами або сенатами.
В межах палат або сенатів, застосовуються ті самі правила. А щодо відділу, то він призначається лише з одним суддею. Членам палати або сенату щорічно наприкінці року доводиться вирішувати як розподілити між собою нові справи, які надходитимуть в новому році. Зазвичай вони розподіляються за загальними зразками, такими як справи відповідної категорії, або номерами (наприклад, всі справи, що закінчуються цифрами 2 і 7 розподіляються судді А, всі справи, що закінчуються цифрами 3 і 8 – судді В й так далі).
Суди, палати і сенати цілком вільні у виборі системи розподілу, проте в будь-якому випадку усі справи розподіляються спеціальними системами (наприклад, «Репортер») в автоматичному порядку і Голова суду, палати або сенату, або якась інша особа немає жодної можливості розподілити справи на свій розсуд.
Суддя, якому розподілена справа згідно з цими принципами називається “законним суддею”. Недотримання законного порядку розподілу справ між суддями є порушенням фундаментального права. Не скасування судом рішення, винесеного «незаконним» суддею є підставою для звернення до Федерального Конституційного Суду.

Швеція
Розподіл справ здійснюється комп’ютерними системами за принципами рівності та випадковості. Для окремих категорій справ використовуються інша система. Голова суду вирішує лише яку систему обрати для розподілу справ.

Польща
Пропорційний розподіл справ між суддями здійснюють голови судових палат відповідно до цифрового позначення.
У цивільних відділах всі справи реєструються за порядком їх надходження відповідно до відповідної категорії.
У карних палатах справи, що надійшли протягом доби реєструються в алфавітному порядку відповідно до імені обвинуваченого та їм призначається номер. Також протягом доби справи розподіляються між компетентними суддями відповідно до їх завантаженості, або черговому судді.
В економічній палаті справи реєструються шляхом нанесення символів-позначок на справи і заносяться до реєстрів відповідно до типу вимог. Після нанесення символу-позначки на справу, вона передається голові відповідної секції суду. Останній пропорційно розподіляє між усіма суддями суду справи у порядку їх надходження до суду.
Конкретне кількісне навантаження та типи справ, які мають розглядатися кожною секцією суду і кожним суддею протягом наступного року встановлюються «Обсягом діяльності суддів», який затверджується щороку радою окружного суду.

Кіпр
Справи пропорційно розподіляються між суддями канцелярією суду відповідно до порядку їх надходження і реєстрації. Наприклад, якщо у суді є 10 суддів і зареєстровано 15 справ, справа 1 передається судді 1, справа 2 – судді 2 і т. д. до 10, а 11 справа знову передається судді 1, 12 – 2 і т.д. Суддя може відмовитися взяти до розгляду справу лише з поважних причин (наприклад, якщо справа стосується одного з його родичів). У такому разі справа буде передана іншому судді.

Хорватія
Справи розподіляються між суддям за алфавітним порядком. В судах, де є автоматизовані комп’ютерні системи розподіл справ здійснюється комп’ютерною програмою випадково. Голова суду не здійснює повноважень щодо розподілу справ між суддями.

Литва
Беручи до уваги поточне навантаження суду і спеціалізацію суддів, справи у судах розподіляються головою цивільного чи кримінального відділу (палати) суду. Наразі розподіл справ у судах не комп’ютеризований. Однак з цією метою створено робочу групу, яка розробляє правила щодо використання інформаційних технологій під час розподілу справ між суддями. Ці правила дадуть змогу комп’ютеризувати розподіл справ між суддями, і після набрання ними чинності справи розподілятимуться за випадковим принципом з урахуванням спеціалізації та навантаження суддів, ротації складу суддівських колегій, необхідності зміни складу суддівських колегій, а також з урахуванням можливої хвороби чи відрядження судді, або його тимчасового відсторонення.

Грузія
У регіональних (міських) судах, апеляційному та Вищому апеляційному судах республіки справи розподіляються між суддями в порядку черговості. В порядку черговості означає, що кожна зареєстрована у суді справа розподіляється наступному судді в черзі.

4) які правові акти регулюють ці питання?

Німеччина
Кодекс внутрішнього адміністрування суду (Gerichtsverfassngsgesetz), яким детально встановлюється порядок обрання президії суду та здійснення її повноважень.

Швеція
– Regeringsformen (акт про уряд);
– Tryckfrihetsforordningen (Закон про свободу преси);
– Sekretesslagen;
– Rattegangsbalken;
– Forordningen (1996:381) med tingsrattsinstruktion.

Польща
– постанова Міністерства юстиції «Про правила роботи загальних судів» від 23 лютого 2007 року;
– постанова Міністерства юстиції «Про спеціальні правила розподілу і формування суддівської колегії для розгляду конкретної справи» від 2 червня 2003.

Кіпр
– Конституція Республіки Кіпр;
– Закон про суди справедливості (визначає, що судовий процес здійснюється публічно і доступ громадськості може обмежуватися лише в особливих випадках).

Хорватія
– Закон «Про суди»;
– Зібрання правил.

Литва
– Кримінальний процесуальний кодекс Республіки Литва від 14 березня 2002 року;
– Цивільний процесуальний кодекс Республіки Литва від 28 лютого 2002 року;
– Закон про адміністративний процес від 14 січня 1999 року;
– Рішення Ради Суддів № 13Р-506 «Правила щодо розподілу справ в Апеляційному суді Литви, регіональних судах, регіональних адміністративних судах та місцевих судах Республіки Литва» від 19 серпня 2006 року.

Грузія
– Органічний Закон «Про загальний суд Грузії»;
– Закон Грузії «Про розподіл справ та призначення судді для розгляду конкретної справи».