preloader

Що вас цікавить?

Де можна отримати юридичну підтримку?

11.09.2013
Судівництво /
Правова допомога

Де можна отримати юридичну допомогу?

1. Хто надає правову допомогу?

2. Що таке громадські приймальні управлінь юстиції?

3. Що таке експериментальні центри правової допомоги та центри з надання вторинної правової допомоги?

4. Що таке приймальні правозахисних громадських організацій?

5. Що таке юридичні клініки?

 

1. Хто надає правову допомогу?

Згідно зі статтею 59 Конституції України кожен має право на правову допомогу. Однак далеко не кожна людина знає, як реалізувати це конституційне право, особливо, враховуючи невисокий розмір власних доходів. Звісно, правову допомогу можна отримати, звернувшись до юридичної фірми, адвокатського об’єднання або практикуючого адвоката. Набір послуг, які ними надаються, зазвичай однаковий, але деякі з них спеціалізуються на певних сферах, – наприклад, супровід комерційних відносин, оподаткування, цивільні та сімейні справи, спадкування, кримінальне право, вирішення справ у судах тощо. Послуги є платними. Розмір оплати може залежати від складності питання, тривалості його вирішення, досвідченості юриста та навіть місцевості.

Розмір плати за послуги висококваліфікованих адвокатів є недоступним для малозабезпечених осіб. Якщо Вам потрібна правова допомога, але Ви не маєте можливості оплатити послуг юриста, в Україні діє ціла низка інституцій, які можуть надати Вам юридичну підтримку безкоштовно. Для цього Ви можете звернутися до громадської приймальні відповідного територіального управління юстиції, правозахисної чи іншої громадської організації, що надає правову допомогу, юридичної клініки при юридичному навчальному закладі.

У цих установах Ви можете безкоштовно отримати інформацію про свої права та можливості щодо їх реалізації, правову консультацію щодо способів вирішення Вашої проблеми, роз’яснення законодавства та допомогу у складанні необхідних правових документів (наприклад, заяв, запитів, звернень тощо), а в деяких випадках Вам навіть нададуть допомогу щодо супроводу Вашої справи в суді чи іншому державному органі.

 

2. Що таке громадські приймальні управлінь юстиції?

Для безоплатного надання правової допомоги у структурі територіальних управлінь юстиції створені та діють громадські приймальні. Громадські приймальні існують в усіх 24 областях України, Автономній Республіці Крим та містах Києві і Севастополі. Найчастіше вони знаходяться у приміщеннях обласних державних адміністрацій. Звернувшись до такої громадської приймальні, Ви зможете отримати консультацію і роз’яснення з правового питання, що Вас цікавить; допомогу у складанні звернення, заяви чи іншого документа правового характеру. 

 

3. Що таке експериментальні центри правової допомоги та центри з надання вторинної правової допомоги?

Для апробування на практиці нових механізмів безоплатної правової допомоги створюються експериментальні центри правової допомоги. Нині в Україні діють два види експериментальних центрів – центри правової інформації та консультації, де людям надають базові правові консультації з будь-яких питань правової сфери і можуть забезпечити юридичний супровід для Вашої цивільної чи адміністративної справи, та офіси громадського захисту, де адвокати надають висококваліфіковану допомогу щодо захисту правових інтересів малозабезпечених осіб, яких підозрюють або обвинувачують у вчиненні злочинів.

Таким чином, до центру правової інформації та консультації можна звернутися з питаннями щодо соціального забезпечення, сімейних, житлових, трудових, земельних, цивільних, адміністративних та інших правовідносин. Нині діє 27 таких центрів у 12 регіонах України. З мережею центрів можна ознайомитися на порталі “”Правовий простір”” . Отримати допомогу можна як під час особистого прийому юристом центру, так і телефоном або й через Інтернет. У центрах правових консультацій працюють професійні юристи, кількість яких залежить від потреб конкретного міста чи регіону. Допомога надається щоденно, крім суботи та неділі.

Якщо ж Ви потребуєте правової допомоги у кримінальній справі, потрібно звертатися до офісу громадського захисту, де Вам нададуть допомогу адвокати. Наразітакі офіси відкриті у Харкові, Хмельницькому та Білій Церкві Київської області.

Детальніше з роботою експериментальних центрів з надання правової допомоги можна ознайомитися на Інтернет-порталі «Правовий простір» На цьому порталі також можна дізнатися про існуючі механізми правової допомоги в Україні та в інших європейських державах, міжнародні стандарти правової допомоги. Крім цього, портал містить корисні посилання на електронні бази українського законодавства, сайти органів влади, сторінки громадських організацій, які займаються захистом прав людини.

Законом України «Про безоплатну правову допомогу» також передбачено створення при головних управліннях юстиції в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Вторинна правова допомога включає: захист від обвинувачення; представництво в судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування та перед іншими особами; складання документів процесуального характеру. Центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги розпочали свою діяльність з січня 2013 р.  Актуальну інформацію про роботу центрів можна знайти на сайті Координаційного центру з надання правової допомоги.

Щоб отримати безоплатну вторинну правову допомогу Вам потрібно буде звернутися до відповідного центру або до територіального органу юстиції за місцем Вашого фактичного проживання, незалежно від реєстрації місця проживання чи місця перебування. Разом із зверненням слід надати документи, що підтверджують Ваше право на отримання безоплатної вторинної правової допомоги.

Центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги призначить Вам адвоката, який надаватиме безоплатну вторинну правову допомогу на постійній основі за контрактом. А у разі неможливості призначення адвоката, який працює за контраком – Центр укладе договір про надання правової допомоги з адвокатом, включеним до Реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу на тимчасовій основі.

 
 
4. Що таке приймальні правозахисних громадських організацій?

В Україні діють сотні громадських організацій, багато з яких безкоштовно надають правову допомогу вразливим верствам населення через громадські приймальні. У таких приймальнях юридичні консультації надаються під час особистого прийому, по телефону або через Інтернет. На багатьох веб-сайтах правозахисних організацій можна отримати необхідну інформацію про права людини, пораду правозахисника, подати електронну заяву до громадської приймальні, ознайомитися із документами міжнародних організацій, які стосуються захисту прав людини, деякими судовими рішеннями, а також рішеннями Європейського суду з прав людини, отримати контактну інформацію та відомості про роботу громадських приймалень.

Деякі правозахисні організації спрямовують свою діяльність на захист прав людини у певній сфері правовідносин (наприклад, соціальних, трудових, екологічних прав людей тощо) або захист окремої категорії громадян (наприклад, жінок, інвалідів, безпритульних дітей, сиріт, в’язнів тощо). З діяльністю та контактними даними українських правозахисних організацій можна ознайомитися, зокрема, на сайтах Харківської правозахисної групи  та Української гельсінської спілки з прав людини .

Юристи правозахисних громадських організацій надають не лише консультаційну допомогу, а й готують документи для звернення до суду та здійснюють представництво у судових процесах. Однак, як правило, надання правових послуг не є єдиним видом діяльності правозахисних організацій, тому дуже часто вони надають правові консультації та здійснюють супровід не будь-яких, а лише стратегічних справ – тих, що мають важливе суспільне значення, зокрема справ, вирішення яких може створити добрий прецедент для захисту прав людини і вплинути на практику органів влади. 

 

5. Що таке юридичні клініки?

Для надання правової допомоги при правничих факультетах вищих навчальних закладів діють юридичні клініки. Консультації та правову допомогу у цих клініках надають студенти-правники старших курсів під керівництвом викладачів. Звернувшись до юридичної клініки, Ви можете безкоштовно одержати не лише правову консультацію з питання, яке Вас цікавить, але й допомогу щодо підготовки необхідних документів для звернення до органу влади чи суду, допомогу щодо представництва у суді. Треба брати до уваги, що правову допомогу Вам надаватимуть студенти, які мають гарні знання, для того, щоб навчитися застосовувати ці знання на практиці. Тобто не потрібно розраховувати на те, що в юридичній клініці Вам надаватимуть допомогу фахівці із великим практичним досвідом.

Більш детально дізнатися про роботу юридичних клінік та ознайомитися із їхнім списком можна на сайті Асоціації юридичних клінік України .