preloader

Що вас цікавить?

Чи є моя справа адміністративною?

06.09.2013
Судівництво /
Цивільне судочинство

← На стартову сторінку порталу  ← На сторінку “”Я – учасник адміністративного процесу””   Мапа порталу

Чи є моя справа адміністративною?

Часто людині доводиться вступати у відносини з органами влади, їхніми посадовими і службовими особами, наприклад, щоб ті видали паспорт, свідоцтво про народження чи інший документ, надали необхідну інформацію, зареєстрували підприємцем, призначили чи перерахували пенсію… Інколи можуть виникати відносини у зв’язку з притягненням особи органами влади до адміністративної відповідальності. Усі ці відносини є публічно-правовими, на відміну від цивільних або сімейних, що вважаються приватноправовими.

Потрібно пам’ятати, що відповідно до статті 19 Конституції України поведінка органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їхніх посадових та службових осіб чітко регламентована законом. Вони зобов’язані діяти на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що визначені законом. Якщо орган влади, здійснюючи свої повноваження, порушив Ваші права, тоді Ви маєте право оскаржити його рішення, дії чи бездіяльність до органу чи посадової особи вищого рівня або безпосередньо до суду.

Таким чином, справою адміністративної юрисдикції (адміністративною справою) вважається публічно-правовий спір, у якому:

  1. Ви вважаєте, що порушено Ваші права, свободи чи інтереси;
  2. це порушення, на Вашу думку, допустив орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їхня посадова чи службова особа або інший суб’єкт владних повноважень (наприклад, бюро технічної інвентаризації при здійсненні реєстрації чи наданні дозволів);
  3. цей суб’єкт у відносинах з Вами реалізував свою владну компетенцію.

Якщо Ви обрали судовий спосіб захисту своїх прав, свобод чи інтересів, тоді слід звернутися до суду з адміністративним позовом за правилами адміністративного судочинства. Такі правила встановлені Кодексом адміністративного судочинства (КАС) від 6 липня 2005 року.

Зверніть увагу, що адміністративне судочинство не призначене для накладення на людину адміністративних стягнень. Його основним завданням є захист прав, свобод та інтересів від порушень з боку суб’єктів владних повноважень у публічно-правових відносинах.

У порядку адміністративного судочинства суди розглядають передусім справи щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб’єкта владних повноважень (п. 1 ч. 2 ст. 17 КАС). Зауважте, що спори державних службовців та службовців органів місцевого самоврядування щодо проходження їхньої служби також вирішуються за правилами адміністративного судочинства (п. 2 ч. 2 ст. 17 КАС), оскільки ці спори не є трудовими. Правила цивільного судочинства тут не застосовують, незважаючи на те, що відносини щодо такої служби можуть регулюватися законодавством про працю – у частині, що не врегульована законодавством про державну службу чи службу в органах місцевого самоврядування.

Слід також пам’ятати, що рішення, дії або бездіяльність органів та посадових осіб державної виконавчої служби може бути оскаржено за правилами адміністративного судочинства за умови, що такі рішення, дії або бездіяльність, не належить оскаржувати за правилами цивільного та господарського судочинства, тобто у випадках, коли не йдеться про скарги сторін виконавчого провадження при виконанні судових рішень у цивільних та господарських справах. 

В адміністративному позові не можна вимагати від суду визнати неконституційним закон та інший правовий акт Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, оскільки це компетенція Конституційного Суду. Також за правилами адміністративного судочинства не розглядають скарги на рішення, дії чи бездіяльність органів дізнання, слідства і прокуратури, що можуть бути розглянуті відповідно до Кримінально-процесуального кодексу України; справи про накладення адміністративних стягнень; а також спори щодо відносин, які відповідно до закону, статуту (положення) об’єднання громадян віднесені до його внутрішньої діяльності або виключної компетенції.

Якщо Ви з’ясували, що Ваша справа не є адміністративною, тоді рекомендуємо перейти до розділу «Як визначити компетентний суд у моїй справі?», щоб правильно визначити вид судочинства і суд, до якого можна звернутися за вирішенням Вашого спору. Пам’ятайте, якщо Ви неправильно визначите вид судочинства, тоді суд відмовить у відкритті провадження у справі.

Якщо ж Ваша справа є адміністративною, тоді наступним кроком має стати визначення конкретного суду, що уповноважений розглядати Вашу справу. Тут важливо не помилитися, бо інакше суд поверне Вам адміністративний позов для подання до належного суду.

До якого суду мені звернутися? →