preloader

Що вас цікавить?

Звіт за результатами програми моніторингу судових процесів в Україні


Завантажити

Координатор проектів ОБСЄ в Україні, Центр політико-правових реформ


Координатор проектів ОБСЄ в Україні в межах програми моніторингу мав на меті:

  • посилити спроможність громадянського суспільства у здійсненні моніторингу судових процесів щодо дотримання стандартів справедливого судочинства та захисту прав людини в судах України;
  • здійснити аналіз результатів моніторингу у світлі відповідних міжнародних стандартів справедливого судочинства, виявити прогалини в національній системі та підготувати рекомендації з метою їхнього усунення. 

Метою програми не є виявлення помилок або недоліків судової практики конкретних суддів, а виявлення загальних тенденцій та змін у судових процесах щодо дотримання стандартів справедливого суду. Таким чином, аналіз результатів моніторингу в межах цієї програми не може вважатися оцінкою якості роботи конкретних суддів чи спробою поставити під сумнів або підтвердити правильність відповідних судових рішень.

Виконавчий партнер програми, ГО «Центр політико-правових реформ», мав завдання провести навчання з моніторингу судових процесів згідно з методологією, викладеною у публікації «Моніторинг судового процесу: посібник для громадських об’єднань», розробленій за сприяння Координатора проектів ОБСЄ в Україні, та принципами, висвітленими у виданні Бюро демократичних інституцій та прав людини (БДІПЛ) ОБСЄ «Моніторинг судових процесів: посібник для практиків» (переглянуте видання 2012 року), а також здійснити моніторинг судових процесів, провести аналіз його результатів та підготувати звіт з рекомендаціями.

Це – перша широкомасштабна програма з моніторингу судових процесів в Україні. Її результати можуть стати точкою відліку для оцінювання прогресу здійснення судової реформи. Спеціально підготовлені спостерігачі (монітори) зможуть долучатися до проведення моніторингів судових засідань у майбутньому: системних, тематичних і цільових. Форма спостереження – закрита, тобто спостерігачі не повідомляли суддів, що вони присутні на відкритих судових засіданнях саме з метою проведення моніторингу.


Вам може бути цікаво