preloader

Що вас цікавить?

Публічна служба. Зарубіжний досвід та пропозиції для України


Завантажити

Редактор: Тимощук В.П., Школик А.М


Дана книга є однією з перших в Україні спроб комплексного дослідження проблематики публічної служби, що включає інститути державної служби та служби в органах місцевого самоврядування. В роботі розглядаються теоретичні питання щодо поняття публічної служби, її видів, принципів, та практичні аспекти реформування публічної служби в Україні, зокрема, проблеми чіткого розмежування політичних та службових посад, організації управління системою державної служби, вступу на службу, службової кар’єри, припинення служби тощо. Усі питання розглядаються в порівняльно-правовому ракурсі. Важливою частиною видання є також вибірка перекладених на українську мову законів зарубіжних країн про публічну службу. Видання адресоване політикам та державним службовцям, що опікуються проблематикою адміністративної реформи, а також науковцям-адміністративістам та експертам з питань публічної адміністрації.


Вам може бути цікаво