preloader

Що вас цікавить?

Принцип верховенства права: проблеми теорії та практики: у двох книгах


Редактор: Ю.С. Шемшученко, В. Б. Авер'янов


Принцип верховенства права: проблеми теорії та практики: у двох книгах / За заг. ред. Ю. С. Шемшученка; [ред. кол.: Ю.С. Шемшученко (голова)] / Книга друга: Принцип верховенства права у діяльності держави та в адміністративному праві / Відп. ред. В.Б. Авер'янов. – К: Конус-Ю, 2008. – 314 с. Ця монографія є самостійною частиною колективного видання "Принцип верховенства права: проблеми теорії та практики" (у двох книгах), підготовленого зусиллями співробітників кількох відділів Інституту держави і права їм. В.М. Корецького НАН України. Розглядаються теоретичні і практичні проблеми наукового тлумачення принципу верховенства права та проблеми його реалізації в окремих сферах діяльності Української держави. Основна увага приділена напрямкам удосконалення адміністративно-правового регулювання діяльності органів виконавчої влади щодо забезпечення ефективної реалізації принципу верховенства права відповідно до основних напрямів реформування публічної адміністрації в Україні. Розрахована на науковців, викладачів, аспірантів, студентів юридичних вузів, а також працівників державного апарату та органів місцевого самоврядування.Вам може бути цікаво