preloader

Що вас цікавить?

Прозорість влади — умова належного урядування (аналіз та рекомендації)


Завантажити

Редактор: М. Демкова


Брошура ілюструє основні міжнародні принципи прозорості влади, доступу до публічної інформації, відповідність українського законодавства та практики цим принципам, досвід зарубіжних країн у цій сфері, основні проблеми, які перешкоджають належній реалізації права на доступ до інформації в Україні, пропозиції щодо вирішення проблем, зокрема, шляхом прийняття закону про доступ до публічної інформації. Видання адресоване переважно представникам органів влади, для яких прозорість і відкритість повинні бути одними з основних принципів їхньої діяльності, а також усім, хто реалізує своє право на доступ до публічної інформації.


Вам може бути цікаво