preloader

Що вас цікавить?

Нова влада — виклики модернізації


Завантажити

Редакційна колегія: Ігор Бураковський — головний редактор, Євген Бистрицький, Ігор Коліушко, Олександр Сушко


За півтора роки, що пройшли після президентських виборів та приходу до влади іншої політичної команди на початку 2010 року, визначились основні тенденції та характерні риси політичної практики нової влади. Водночас, ані представники влади, ані політична опозиція не здійснили спроби представити суспільство змістовне бачення необхідних соціально-економічних перетворень, що унеможливлює ефективний діалог влади та громадянського суспільства. Ця публікація, здійснена консорціумом незалежних громадських експертів, поцілена замістити відсутність оцінки наявного стану та стратегічного бачення модернізації країни та стимулювати такий діалог. Експертами Центру політико-правових реформ було підготовлено розділ "Політико-правова сфера: вся влада — в одні руки!" Головна ідея роботи полягає в тому, що у контексті сучасних політичних, соціально-економічних та культурних процесів будь-які кроки влади — це не лише вибір між демократією та минулими формами авторитаризму, а й неминучий вибір між модернізацією України та збільшенням історичного відставання. Саме з цих позицій автори Доповіді здійснили оцінку дій нової влади у ключових сферах суспільного життя — адміністрування та права, економіки, зовнішньої політики, у гуманітарній сфері — наскільки адекватно існуюча влада вирішує історичне завдання модернізації країни. Серед іншого Доповідь покликана дати відповідь наскільки політика чинної влади відповідає пріоритетам, визначеним у Стратегії модернізації України — аналітичному документові, що був підготовлений Консорціумом наприкінці 2009 року перед президентською виборчою кампанією. Доповіді супроводжуються рекомендаціями, які можуть бути корисними як для представників влади, так і для активістів громадянського суспільства.


Вам може бути цікаво