preloader

Що вас цікавить?

Доступ до інформації та електронне урядування


Завантажити

М. С. Демкова, М. В. Фігель


Книга присвячена проблемам правового регулювання доступу до публічної інформації та запровадження в Україні електронного урядування. До праці увійш­ли аналітичні матеріали, концепція Закону «Про доступ до інформації», законо­давчі акти міжнародного права. Особливу увагу приділено висвітленню дискусій­них питань щодо доцільності виокремлення інформаційного права в окрему га­лузь права, правовим режимам доступу до інформації, законодавчій регламентації захисту персональних даних тощо. У праці використано зарубіжний досвід право­вого регулювання доступу до інформації та функціонування електронного уряду­вання. Видання буде корисним для всіх, хто на теоретичному і практичному рівні займається питаннями доступу до інформації, проблемами розбудови інформа­ційного суспільства, а також юристам, які працюють та здійснюють дослідження у сфері інформаційного права, ЗМІ, державним службовцям, викладачам, студен­там і всім, хто цікавиться проблематикою інформаційного та адміністративного права.


Вам може бути цікаво