preloader

Що вас цікавить?

Децентралізація публічної влади: досвід європейських країн та перспективи України


Завантажити

Бориславська О. М., Заверуха І. Б., Школик А. М. та ін.


Ця робота є дослідженням досвіду функціонування й динаміки реформування адміністративно-територіального устрою і публічної адміністрації розвинутих західноєвропейських демократій (як-от: Іспанії, Італії, ФРН, Франції, Швеції, Швейцарії) та постсоціалістичних держав Центрально-Східної Європи (Польщі, Чехії) в контексті суспільно-правових процесів деконцентрації та децентралізації влади, утвердження фінансової самостійності місцевого і регіонального самоврядування для забезпечення його ефективності. На основі опрацьованого матеріалу пропонується модель трансформації місцевого самоврядування й адміністративно-територіального устрою України — у напрямі надання широких повноважень органам місцевого самоврядування економічно самодостатніх громад і фінансового забезпечення їх реалізації. Зазначена модель відповідатиме засадам європейського права і буде зорієнтованою на максимальне задоволення потреб та інтересів населення. Видання розраховане на експертів і науковців у галузях конституційного, адміністративного та фінансового права, посадових осіб органів державної влади і місцевого самоврядування, політичних діячів, громадських активістів.

Підготовлено за сприяння та фінансової підтримки Швейцарського бюро співробітництва в Україні (SDC) та Швейцарської Конфедерації Висловлені в цій роботі погляди належать авторам і можуть не відображати офіційну позицію швейцарської сторони.


Вам може бути цікаво