preloader

Що вас цікавить?

Аналіз стану надання адміністративних послуг у Львівській області

22.10.2014
Адміністративні послуги

Для оцінки стану надання послуг центральних органів виконавчої влади (ЦОВВ ) були сформовані питання і надіслані керівникам 5 центрів надання адміністративних послуг (ЦНАП) районів і міст Львівської області. За отриманими результатами можна однозначно стверджувати, що зараз відбувається процес «входження» послуг ЦОВВ у ЦНАП.  Простим і однозначним його не можна назвати, про що свідчить оцінка керівниками ЦНАП стану співпраці  з цими органами влади


АНАЛІЗ
 стану надання послуг центральних органів виконавчої влади
в центрах надання адміністративних послуг Львівської області

( згідно з Розпорядженням КМУ від 16.05.2014 р. №523 ) 

Бригілевич Ігор, 
Центр досліджень місцевого самоврядування,
Центр інформаційного консалтингу

Для оцінки стану надання послуг центральних органів виконавчої влади (ЦОВВ ) були сформовані питання і надіслані керівникам 5 центрів надання адміністративних послуг (ЦНАП) районів і міст Львівської області. Відповіді отримані станом на 25.09.2014 р.

За отриманими результатами можна однозначно стверджувати, що зараз відбувається процес «входження» послуг ЦОВВ у ЦНАП.  Простим і однозначним його не можна назвати, про що свідчить оцінка керівниками ЦНАП стану співпраці  з цими органами влади.

4 з 5 органи влади (міські ради і РДА) затвердили переліки послуг, в яких присутні послуги ЦОВВ, які мали б надаватися у ЦНАП з 1 жовтня 2014 р. Рівень контакту ЦНАП-ЦОВВ достатньо низький. 4 ЦНАП вказали його як такий, що встановлюємо, 1 ЦНАП вказав його як задовільний. Особливо негативним є ставлення ДМС і їх територіальних органів до самої ідеї передачі повноважень і послуг. Це попри те, що в них відсутні достатні людські, інформаційні і технічні ресурси для повноцінної діяльності.

Станом на час отримання інформації досить невелика кількість послуг ЦОВВ була надана через ЦНАП. ІК і ТК на ці послуги частково передані або всі передані. Разом з тим у 4 ЦНАП ці послуги надаються адміністраторами ЦНАП, а в 1 ЦНАП ще і представниками. У 2 ЦНАП існує паралельний прийом адміністраторами і представниками ЦОВВ у своїх приміщеннях.

Кількість звернень за послугами ЦОВВ: у 2 ЦНАП відсутні, у 2 ЦНАП (Львів і Самбір) – позитивна тенденція, а ще 1 ЦНАП – дуже невелика. 4 ЦНАП уклали або укладають угоди про співпрацю з ЦОВВ, а міська рада м. Львова спільно затвердила ІК і ТК на передані послуги. На жаль, у всіх опитаних ЦНАП єдиним способом комунікації є паперовий.

Основною проблемою є відсутність достатнього рівня контакту між ЦНАП і територіальними представництвами ЦОВВ, а також негативне ставлення до ідеї передачі послуг у ЦНАП і підготовки адміністраторів ЦНАП (особливо ДМС). Всі ЦНАП вказали, що підготовка до надання послуг надалі проводиться. У всіх ЦНАП облаштування робочих місць добре, але разом з тим ніде  не вирішена проблема присутності "представника ЦОВВ" у приміщенні ЦНАП. Стан співпраці ЦНАП з ЦОВВ: Укрдержреєстр і Держзмагентство – 3 бали, ДМС – 2 бали за 5-бальною шкалою.

Детальніша інформація нижче у Додатку.

Додаток

1.     Чи затверджений перелік адмінпослуг ЦНАП послугами ЦОВВ згідно розпорядження № 523 (всі додано, частково (скільки по кожному органу), не доповнено зовсім)

ЦНАП м. Самбір

Всі додано.

ЦНАП м. Дрогобич

Всі додано.

ЦНАП Городоцька РДА

Всі додано (перебуває на погодженні в м.Київ)

ЦНАП Дрогобицька РДА

Всі додано.

ЦНАП м. Львів

Не затверджено.

 

2.     Скільки послуг згідно розпорядження № 523 кожного органу надається станом на сьогодні?

ЦНАП м. Самбір

Надається 7 послуг ДМС (маємо надію, що з 1 жовтня тільки через ЦНАП)

Укрдержеєстр  –послуг не надаємо

Держземагенство – послуг не надаємо

ЦНАП м. Дрогобич

2 послуги Держземагенство, 1 — Санслужба, 1 -Державна служба надзвичайних ситуацій, 1 — Державний адміністратор

ЦНАП Городоцька РДА

Не надано інформації.

ЦНАП Дрогобицька РДА

надається 12 АП, з яких 9 АП дозвільного характеру, в т. ч. 1 АП ДСНС (декларація пожежної безпеки), 2 АП структурного підрозділу РДА (сектор містобудування та архітектури), 1 АП Держсанепідслужби (висновок експертизи діючих об'єктів для фізичних осіб)

ЦНАП м. Львів

Надається 6 послуг (без послуг ДМС).

 

3.     Чи передано ІК і ТК послуг ЦОВВ у ЦНАП  (всі передано, частково (скільки по кожному органу), не передано зовсім)

ЦНАП м. Самбір

Частково. Міграційна – 7 (ще має додати 2); реєстраційна – 9 (ще 12);

Земельний – всі; ДАБК – не передано; СЕС – не передано

ЦНАП м. Дрогобич

частково (19 — держземагенство, 5 -міграційна, 1-пожежна, 1- санслужба, 6- реєстраційна служба)

ЦНАП Городоцька РДА

всі

ЦНАП Дрогобицька РДА

частково ДМС — на 7 АП, які надаватимуться з 1 жовтня 2014 року, ДСНС — на 1 АП,  Держсанепідслужба — на 3 АП, в т.ч. на висновок експертизи діючих об'єктів для фізичних осіб), реєстраційна служба — на 15 АП, в т.ч. 8 щодо реєстрації юрид. осіб та фіз. осіб — підприємців, 7 щодо громадських об'єднань.  4 АП, які стосуються друкованих засобів масової інформації з місцевою сферою розповсюдження, згідно з постановою КМУ від 07.11.1997 № 1287 належать до компетенції “структурних підрозділів головних управлінь юстиції в областях” !!!

ЦНАП м. Львів

Так, на 6 послуг передані ІК і ТК.

 

4.     Хто надає послуги ЦОВВ у ЦНАП (по кожному органу – тільки представники, тільки адміністратори, деякі послуги представники а деякі адміністратори)

ЦНАП м. Самбір

тільки адміністратори

ЦНАП м. Дрогобич

тільки адміністратори

ЦНАП Городоцька РДА

деякі послуги представники, деякі адміністратори.

ЦНАП Дрогобицька РДА

тільки адміністратори згідно з чинним законодавством в ЦНАПі послуги із затвердженого переліку надаються виключно через адміністратора. Оскільки законодавча база ЦОВВ не адаптована до ЗУ “Про адміністративні послуги”  виникає проблема в наданні АП через ЦНАП. Один із можливих варіантів забезпечення виконання розпорядження КМУ № 523 — нормативно-правовим документом   тимчасово (до внесення змін в ЗУ «Про адміністративні послуги») зобов'язати  ЦОВВ направити для щоденної роботи в ЦНАПі своїх представників з облаштуванням повноцінного АРМ в приміщенні ЦНАПу з метою консультування суб'єктів звернення та перевірки  правильності поданих ними пакетів документів на реєстрацію адміністратору ЦНАПу, а  також надання так званих “одноденних” послуг.

ЦНАП м. Львів

6 послуг надають державні адміністратори і адміністратори ЦНАП.

 

5.      Чи надаються послуги ЦОВВ, які передані у ЦНАП, також у цих органах (паралельний прийом) (всі, частково, зовсім не надаються)

ЦНАП м. Самбір

паралельний прийом

ЦНАП м. Дрогобич

не надаються ЦОВВ

ЦНАП Городоцька РДА

паралельний прийом

 

ЦНАП Дрогобицька РДА

станом на 24 вересня поточного року АП Держсанепідслужби, ДСНС з Переліку, затвердженого розпорядженням КМУ № 523 надаються через ЦНАП.

ЦНАП м. Львів

Ніби не надають (зі слів керівника ЦНАП).

 

6.     Вкажіть кількість звернень за кожною послугою ЦОВВ , яка включена до переліку ЦНАП, за попередній місяць або квартал (якщо є така інформація)

ЦНАП м. Самбір

Видача паспорта громадянина України – 27 (при паралельному прийомі)

Видача паспорта громадянина України замість втраченого чи пошкодженого – 0 (оскільки не адміністратор не має права складати протокол);

Вклеювання фотокартки – 14 (при паралельному прийомі)

Видача проїзного документу дитини – 16 (при паралельному прийомі)

Реєстрація місця проживання – 22 (при паралельному прийомі)

Зняття з реєстрації місця проживання – 25 (при паралельному прийомі)

Реєстрація місця перебування – 0 (не було звернень)

Якщо не було б паралельного прийому, то ЦНАП прийняв би набагато більше, оскільки є можливість та навики.

ЦНАП м. Дрогобич

санслужба —8 , пожежна — 4, державний адміністратор — 1,АБК — 0

ЦНАП Городоцька РДА

відсутні (4 послуги, які мали бути включені до переліку ЦНАП з 01.09.14)

ЦНАП Дрогобицька РДА

звернень не було на 2 послуги (для районного рівня), які   включені до переліку ЦНАП з 01.09.14

ЦНАП м. Львів

По 6 послугах надано за 15 робочих днів вересня 183 послуги (175 – Держархбудінспекція, 6- Гірпромнагляд),

 

7.      Чи укладали ви з ЦОВВ договори, меморандуми, тощо для надання послуг у ЦНАП?

ЦНАП м. Самбір

Так з усіма.

ЦНАП м. Дрогобич

Так (тільки держземагенство), решта – ні

ЦНАП Городоцька РДА

Так

ЦНАП Дрогобицька РДА

Так, Держземагентство, яке подало на розгляд проект угоди про співпрацю (копія додається), до якої є ряд зауважень в частині зобов'язань сторін, викладених у протоколі (спираючись на розпорядження КМУ № 523 деякі пункти зобов'язань сторін поміняні місцями!!!).

ЦНАП м. Львів

Спільно з органами влади погодили і затвердили ІК і ТК на 6 послуг.

 

8.      Який вид комунікації існує з ЦОВВ для передачі документів,інформації, даних, тощо (паперовий, електронний, наявна виділена лінія, система електронного документообігу)

ЦНАП м. Самбір

паперовий

ЦНАП м. Дрогобич

паперовий

ЦНАП Городоцька РДА

паперовий

ЦНАП Дрогобицька РДА

Паперовий (є окремо коментар)

ЦНАП м. Львів

Паперовий

 

9.      Вкажіть основні проблеми у взаємовідносинах з ЦОВВ

ЦНАП м. Самбір

А) рівень контакту – відсутній, встановлюємо, задовільний, добрий 

В-дь: міграційна – задовільний

          Реєстраційна- встановлюємо

          Земельний – встановлюємо

          ДАБК – відсутній

          СЕС – відсутній

Б) підготовка до надання послуг – проведена, проводиться, не починали (навчання адміністраторів і передача ІК/ТК в ЦНАП)

В–дь:проведена і проводиться

В) облаштування робочих місць (погане, добре, дуже добре)

 В-дь: добре

 Г) передача обладнання (при потребі)

 В-дь: не виникала

Д) направлення "представника ЦОВВ"

Е) інше – … впишіть

ЦНАП м. Дрогобич

А) рівень контакту – відсутній, встановлюємо,задовільний, добрий – виділіть вибране жирним

Б) підготовка до надання послуг – проведена, проводиться, не починали (навчання адміністраторів і передача ІК/ТК в ЦНАП) – виділіть вибране жирним

В) облаштування робочих місць (погане, добре, дуже добре) – виділіть вибране жирним

Г) передача обладнання (при потребі)

Д) направлення "представника ЦОВВ"

Е) інше — при потребі телефонна консультаціявпишіть

ЦНАП Городоцька РДА

А) рівень контакту – відсутній, встановлюємо, задовільний, добрий 

Б) підготовка до надання послуг – проведена, проводиться, не починали (навчання адміністраторів і передача ІК/ТК в ЦНАП)

В) облаштування робочих місць (погане, добре, дуже добре)

 Г) передача обладнання (при потребі)

Д)

Е) інше – …

направлення "представника ЦОВВ"ЦНАП Дрогобицька РДА

А) рівень контакту – відсутній, встановлюємо, задовільний, добрий 

Б) підготовка до надання послуг – проведена, проводиться, не починали (навчання адміністраторів і передача ІК/ТК в ЦНАП)

В) облаштування робочих місць (погане, добре, дуже добре) в ЦНАПі облаштовано 4 АРМ  адміністратора

Г) передача обладнання згідно із специфікацією та під'єднання адміністраторів до ДІС  (Держземагентство, реєстраційна служба) . Забезпечення ЦНАПу бланками АП суб'єктів надання адміністративних послуг (особливо ДМС) для надання адміністративної послуги через ЦНАП!!!

Д) направлення "представника ЦОВВ" для консультування і передачі вхідного пакету документів  від адміністратора до суб'єкта надання адміністративної послуги. Ця норма не прописана в ЗУ “Про адміністративні послуги”, а тому суб'єкти надання адміністративних послуг мають  право її не виконувати.

Е) інше –  неврегульованість законодавчої бази ЦОВВ із ЗУ “Про адміністративні послуги”!!!

ЦНАП м. Львів

А) рівень контакту – відсутній, встановлюємо, задовільний, добрий 

Б) підготовка до надання послуг – проведена, проводиться, не починали (навчання адміністраторів і передача ІК/ТК в ЦНАП)

В) облаштування робочих місць (погане, добре, дуже добре), але ще можна 3 робочі місця, а ухил на розбудову 6 філій у районах міста на зо потрібно майже 1 млн. грн.

Г) передача обладнання згідно із специфікацією та під'єднання адміністраторів до ДІС  (Держземагентство, реєстраційна служба) –  будемо ставити питання про передачу обладнання?

Д) направлення "представника ЦОВВ" – реального контакту з ЦОВВ на середину вересня не було (власне спостереження);

Е) інше –  

Потреба розбудови філій ЦНАП, бо прогноз (після заведення послуг ЦОВВ) щодо відвідування ЦНАП щодня до 1200 осіб

Потреба облаштування приміщень у районних адміністраціях міста (їх 6) для філій ЦНАП.

 

10. Який стан співпраці з ЦОВВ щодо надання послуг у ЦНАП (оцінити кожен орган від 1 до 5 за 5-бальною системою)

ЦНАП м. Самбір

Укрдержреєстр  – 1,  ДМС –   4  , Держземагентство –4 (це поки що, як з 1 січня буде, не відомо ) ,  ДАБК –1  , Держсанепідслужба –1 .

ЦНАП м. Дрогобич

Укрдержреєстр –  2 ,  ДМС –  3  , Держземагентство –  4  , ДАБК –   0 , Держсанепідслужба –  2

ЦНАП Городоцька РДА

Укрдержреєстр –5   ,  ДМС –1    , Держземагентство –5    , ДАБК –3   , Держсанепідслужба –5   

ЦНАП Дрогобицька РДА

Укрдержреєстр –2,  ДМС –2, Держземагентство –2, ДАБК -послуги на рівні району не включені до переліку, Держсанепідслужба –5.  

Ставлення до ЦНАП з боку усіх ЦОВВ на рівні району скептичне, на жаль.

ЦНАП м. Львів

Укрдержреєстр –4,  ДМС –нема контакту, Держземагентство – нема контакту.