preloader

Що вас цікавить?

21 травня відбулось чергове засідання Громадської платформи “Деценралізація-самоорганізація-розвиток”

23.05.2013
Адміністративна реформа /
Публічна адміністрація /
Адміністративно-територіальний устрій

Головною темою обговорення став проект «Державної стратегії регіонального розвитку України»(ДСРР) на період до 2020 року


Головною темою обговорення став проект «Державної стратегії регіонального розвитку України»(ДСРР) на період до 2020 року.

Даний проект розроблено відповідно Національного плану дій на 2013 рік, хоча сама стратегія мала бути затвердженою ще в 2012 році, оскільки саме так було прописано у Нацплані 2012.

Головною ідеєю підготовки нової стратегії на період 2013-2020 років було включення України в європейські бюджетні 7-ми річні цикли. Сама стратегія мала б будуватись на європейських підходах до регіонального розвитку з урахуванням українських реалій.

Проте уряд не виконав Національний план дій 2012 року і проект стратегії у 2012 році не було підготовлено. Відтак проект ДСРР з’явився лише зараз.

В процесі обговорення учасники Громадської платформи розглянули сильні та слабкі сторони проекту ДСРР і погодились з тим, що даний документ потребує суттєвого доопрацювання. Особливо в частині коректного визначення цілей, які мають випливати із попереднього аналізу ситуації в Україні. Адже, не зважаючи на досить великий обсяг опису ситуації : Розділ 2. Основні тенденції та виклики регіонального розвитку, з цього опису не випливає, що цілі регіональної політики (Розділ 5) обрані обґрунтовано.

Також у описі ситуації не має аналізу наростання міжрегіональних суперечностей на міжособистісному рівні, відсутні узагальнення соціологічних досліджень у цій сфері, не проаналізовано міжрегіональні міграції, інформаційні простори регіонів, тощо.

Проте ще більшою проблемою у створенні ДСРР є відсутність Стратегії розвитку України та макроекономічних прогнозів на середньострокову перспективу.

За результатами обговорення учасники Громадської платформи дійшли згоди, що:

1) проект ДСРР розмістити на сайтах організацій – учасників ГП; (текст проекту)

2) провести аналіз проекту ДСРР у частинах, які стосуються сфер діяльності організацій-учасників і підготувати свої коментарі;

3) підготувати узагальнений коментар проекту ДСРР від ГП та надіслати його зацікавленим суб’єктам державної регіональної політики;

4) при появі узгодженого проекту ДСРР організувати дискусію щодо мети та цілей державної регіональної політики в Україні.