preloader

Що вас цікавить?

20 правок до президентського законопроекту змін до Конституції

07.08.2015
Конституціоналізм /
Конституційна реформа

Президентський законопроект 2217а про внесення змін до Конституції готувався, здебільшого, у закритому режимі. До того ж в останню ніч перед голосуванням текст було істотно змінено в Адміністрації Президента. Тепер час вивернути на світло усі сумнівні тези, внесені в авральному режимі, і ухвалити чесний текст змін до Основного Закону.


Президентський законопроект 2217а про внесення змін до Конституції отримав "благословення" у Конституційному Суді. Тепер над текстом можуть і мають попрацювати народні депутати.

Нагадаємо, що законопроект готувався, здебільшого, у закритому режимі. До того ж в останню ніч перед голосуванням текст було істотно змінено в Адміністрації Президента. Тепер час  вивернути на світло усі сумнівні тези, внесені в авральному режимі, і ухвалити чесний текст змін до Основного Закону.

Отже, до уваги народних депутатів 20 поправок до законопроекту 2217а від Центру політико-правових реформ.

1. Назвати новий проміжний рівень в адміністративно-територіальному устрої України в ст.133 і далі за текстом – повітом, щоб не було плутанини з новими та старими районами.

2. Встановити у ст.133, що громада є сукупністю поселень із їхніми прилеглими територіями, а не частиною території країни. Бо тоді і Чорнобильська зона відчуження, і всі військові полігони, і великі заповідні території мають бути включені до якоїсь громади. Це можна, не трагедія, але для чого?

3. Уточнити в ч.2 ст.140, що територіальну громаду становлять мешканці усіх поселень, що входять до відповідної громади.

4. Віднести голову громади до органів місцевого самоврядування в ч 4 ст.140 (це кращий варіант) або вилучити їх у ч.1 ст.144 із числа суб’єктів видання актів місцевого самоврядування.

5. Встановити ч.1 ст.141, що право голосу мають представники відповідної територіальної громади.

6. Встановити в ч.5 і 7 ст.141 термін повноважень виборних органів місцевого самоврядування – 3 роки.

7. Встановити в ч.2 ст.144, що акти місцевого самоврядування зупиняє суд, а у випадках визначених законом – префект із одночасним зверненням до суду.

8. По іншому врегулювати право Президента України зупиняти повноваження виборних органів місцевого самоврядування. Для цього ч.3-6 ст.144 викласти в такій редакції: 

«У разі ухвалення головою громади, радою громади, повітовою, обласною радою акта чи вчинення інших діянь, що виходять за межі повноважень, встановлених Конституцією та законами України для органів місцевого самоврядування, і створюють загрозу порушення державного суверенітету, територіальної цілісності, іншу загрозу національній безпеці, Президент України зупиняє повноваження органів місцевого самоврядування.

Таке рішення Президента України на предмет конституційності невідкладно розглядає Конституційний Суд України без внесення подання.

У разі зупинення Президентом України повноважень виборного органу місцевого самоврядування Кабінет Міністрів України відповідно до закону невідкладно призначає терміном до одного року державного уповноваженого, який у межах визначених законом здійснює повноваження органів місцевого самоврядування, в тому числі спрямовує та організовує діяльність відповідних виконавчих органів місцевого самоврядування громади, виконавчого комітету повітової, обласної ради. 

У разі визнання Конституційним Судом України указу Президента України про зупинення повноважень виборного органу місцевого самоврядування таким, що не відповідає Конституції України, цей указ втрачає чинність і виборний орган місцевого самоврядування продовжує виконувати свої повноваження.»

Відповідні зміни (вилучення слів «та призначає тимчасового державного уповноваженого») мають бути внесені до пункту 81 ст.106, а також вилучені зміни (новий пункт 11) у ст. 150.

9. У п. 29 ст. 85 краще вживати термін «адміністративно-територіальні одиниці», а не перераховувати їх види, оскільки вони вводяться в наступних розділах.

10. Бажано вилучити п. 30 ст. 85, оскільки на практиці він приводить до систематичного непризначення позачергових місцевих виборів.

11. Замість терміну «префект» в ст. 118, 119 і далі за текстом використати термін «державний урядник». Як варіант можна використати різні назви для цієї посадової особи на районному та обласному рівнях, оскільки в них мають бути різні функції та різне відношення з Президентом і Кабінетом Міністрів.

12. Встановити в ч.1 ст.118, що виконавчу владу в областях і районах здійснюють не тільки префекти, а насамперед територіальні органи центральних органів виконавчої влади.

13. Розділити обласних і районних префектів у тому числі за способом призначення: районних – Кабінет Міністрів, а обласних – Президент за поданням Кабінету Міністрів.

14. Відповідно до призначення та повноважень визначити відповідальність префектів.

15. Вилучити пункт 3 ч.1 ст.119 про «забезпечення виконання державних програм». У крайньому разі викласти його в редакції: «координує (або контролює) виконання державних програм».

16. У пункті 4 ч.1 ст.119 добавити органи місцевого самоврядування для спрямування і координації в умовах надзвичайного та воєнного стану.

17. У пункті 5 ч.1 ст.119 доповнити «інші контрольно-наглядові та координаційні повноваження».

18. Надати право Кабінету Міністрів завжди скасовувати акти префектів, оскільки вони є частиною виконавчої влади, за яку відповідає Кабінет Міністрів, а Президенту – лише акти, видані на виконання пунктів 1 і 4 ч.1 ст.119.

19. Вилучити пункт 18 із Перехідних положень Конституції України або викласти його в такій редакції: 

«До відновлення конституційного правопорядку на окупованій частині Донецької та Луганської областей, виведення іноземних збройних сил з їхньої території та відновлення контролю Українською державою над усією протяжністю кордону з Російською Федерацією в межах території цих областей особливості місцевого самоврядування в окупованих районах Донецької та Луганської областей, а також в районах прилеглих до лінії розмежування з окупованими районами регулюється окремими законами.» 

20. Внести відповідні зміни до Перехідних положень Закону про внесення змін до Конституції України, зокрема, доповнити пунктом, що нові райони (повіти) утворюються Верховною Радою України після утворення більшості громад, але не пізніше 1 липня 2017 року.

Голова правління Центру політико-правових реформ Ігор Коліушко