preloader

Що вас цікавить?

100 днів Уряду: Відкритість і прозорість влади

24.05.2005
Публічна адміністрація /
Публічна служба

Кабінет Міністрів України у своїй Програмі діяльності «Назустріч людям» серед пріоритетних напрямків інформаційної політики перелічив такі як «неухильне забезпечення принципів свободи слова, висловлення поглядів, безперешкодного доступу громадян до інформації», а серед кроків, які необхідно здійснити зазначив про необхідність «забезпечення прозорості у діяльності всіх органів державної влади» та «започаткування практики публічного діалогу членів Уряду з громадськістю з питань реалізації державної політики».


Спрямованість Уряду на відкритість і прозорість влади може бути реалізовано лише за наявності наступних складових. По-перше, Уряд зобов‘язаний інформувати громадськість як про своє ставлення до певних проблем, так і про напрямки їх вирішення та конкретні заходи, якими вони супроводжуватимуться. Такому інформуванню має передувати проголошення на початку року міністерствами Плану Дій, в якому має міститись чіткий перелік проблемних питань, а також методи їх подолання (наприклад, які нормативно-правові акти слід розробити в певній сфері, які заходи для цього вжити та ін.). За наявності такого програмного документу громадяни знатимуть, яким чином те чи інше міністерство збирається вирішувати існуючі проблеми, і ці рішення не носитимуть спонтанний характер. Міністерствами Кабінету Міністрів вищезгадані документи прийняті не були, а тому ми щодня здивовано спостерігаємо за їх діяльністю. Окрім цього, і звітувати їм буде не так вже й складно, адже все, що вони здійснюють ніяким чином не проголошено і не зафіксовано.

Іншим важливим елементом відкритості є взаємодія вищих органів виконавчої влади з громадськістю, яка може мати різні прояви. Останнім часом ведуться розмови про створення громадських колегій, які якраз і забезпечуватимуть механізм консультування з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики. Однак ініціатори їх створення ще дискутують про те, що доцільніше: утворювати громадські колегії як консультативно-дорадчі органи міністрів, чи це повинні бути незалежні громадські структури? Єдине, що було зроблено в цьому напрямку за перших сто днів діяльності нової влади – це призначено і частково проведено парламентські слухання. Зокрема, 13 квітня 2005 року було проведено парламентські слухання на тему: «Перспективи створення громадського телерадіомовлення в Україні». Позитивний результат цих слухань виглядає дещо сумнівним, оскільки чіткої політичної волі з цього питання проявлено не було. Залишається сподіватись, що заплановані на другу половину 2005 року парламентські слухання з питань розвитку інформаційного суспільства в Україні (21 вересня) та слухання на тему «Сучасний стан та перспективи розвитку державної політики у сфері свободи слова та інформації» будуть більш результативними.

Характерною рисою діяльності теперішнього Уряду та Президента України є видання підзаконних нормативно-правових актів з грифами “опублікуванню не підлягає” та “не для друку”, які є самовільними та незаконними, оскільки порядок та підстави їх застосування не регламентовані законодавством України про інформацію. Законними є лише грифи, передбачені Законом України “Про державну таємницю”, – “таємно”, “цілком таємно” та “особливої важливості”. Так, за час свого президентства Віктор Ющенко вже встиг видати 1 Розпорядження і 39 Указів з незаконним грифом «опублікуванню не підлягає». Прем‘єр-міністр України теж цією практикою не нехтує, і за перших сто днів – ми вже маємо 1 Постанову і 2 Розпорядження Кабінету Міністрів України з грифом «Текст не для друку». Така діяльність Президента та Уряду є самочинною і негативним наслідком попереднього режиму. Тому необхідно усунути такі недоліки, тим більше це прямо передбачено у Програмі діяльності Кабінету Міністрів України «Назустріч людям».

Про проблему використання незаконних грифів обмеження доступу до інформації вже давно говорять як науковці, так і активісти громадських організацій. Звертають на це увагу і міжнародні правозахисні організацію. Однак, нова влада за сто днів свого урядування продовжує застосовувати негативну практику використання таких грифів.

Цікавим є і той факт, що за перші місяці роботи Уряду до Кабінету Міністрів звернулися понад 170 тисяч громадян з усіх регіонів України і закордону[1]. Ця рекордна кількість звернень громадян дорівнює кількості звернень, що раніше надходили за два роки. У приймальні Кабінету Міністрів здійснено прийом 14704 громадян, що у 8 разів більше ніж за відповідний період торік. Кабінет Міністрів не встигає розглядати і реагувати на таку велику кількість звернень. І це в першу чергу пов‘язано з: – нераціональністю низки положень чинного Закону України “Про звернення громадян”, які допускають звернення до некомпетентних суб’єктів, переобтяжуючи тим самим діяльність вищих органів державної влади; – декларативністю низки положень чинного Закону України “Про звернення громадян”, які є об’єктивно невиконуваними; – необхідністю покращення діалогу між державою (владою) і суспільством (громадянами). Причиною великою кількості звернень виступає і застарілість положень Закону України «Про інформацію», адже сам він покликаний встановити механізм правового регулювання звернень громадян з інформаційними запитами. Не зважаючи на те, що потерпає від великої кількості звернень насамперед Кабінет Міністрів України, він ще не подав своїх пропозицій щодо оновлення вищезгаданих Законів.

Варто відзначити, що в своїй програмі уряд проголосив важливі кроки для побудови відкритої і прозорої влади. Але часто у діях керівників держави прослідковується зневажливе ставлення до конституційних прав, що проявляється в їх порушенні (використання незаконних грифів обмеження доступу до інформації) та в відсутності законодавчих ініціатив (ані новий уряд, ані Президент ще не вносили на розгляд Верховної Ради України законопроектів, що сприяли б реалізації положень Програми діяльності в частині покращення прозорості та відкритості державної влади). Тому можливо знаменним є той факт, що сто днів президентства Віктора Ющенка припало саме на 3 травня – Всесвітній день свободи преси.


[1] www.kmu.gov.ua/control/publish/article?art_id=15955664