preloader

Що вас цікавить?

Висновок щодо проєкту Закону України «Про внесення змін до Закону України “Про політичні партії в Україні” щодо удосконалення правового регулювання фінансування діяльності політичних партій» 

08.02.2023 ,
Загальні новини

Михайло Серебряков та Микола Хавронюк проаналізували пропоновані зміни до ЗУ «Про політичні партії в Україні»


Виконавчий директор ГО «Разом проти корупції» Михайло Серебряков та член правління Центру політико-правових реформ, доктор юридичних наук, професор Микола Хавронюк підготували висновок щодо проєкту Закону України «Про внесення змін до Закону України “Про політичні партії в Україні” щодо удосконалення правового регулювання фінансування діяльності політичних партій». 

Державне фінансування політичних партій було впроваджено в Україні у 2016 році як один із ключових заходів із запобігання та протидії політичній корупції та забезпечення незалежності політичних партій.

Питання державного фінансування політичних партій та їх фінансової звітності детально врегульовані статтею 17 та розділом IV-1 Закону України «Про політичні партії в Україні».

НАЗК самостійно та в окремих питаннях спільно з Рахунковою палатою здійснюють державний контроль за:

1) законним та цільовим використанням політичними партіями коштів, виділених з державного бюджету на фінансування їхньої статутної діяльності (ч. 1 ст. 17-9);

2) своєчасністю подання та повнотою звітів політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру (п. 4 ч. 1 ст. 18);

3) своєчасністю подання та повнотою звітів про надходження і використання коштів виборчих фондів на загальнодержавних та місцевих виборах (п. 4 ч. 1 ст. 18);

4) дотриманням політичною партією вимог законодавства щодо проведення щорічного внутрішньопартійного фінансового аудиту та проходження зовнішнього незалежного аудиту фінансової звітності (ст. 17).

Крім того, одним із завдань НАЗК є формування, ведення Єдиного державного реєстру звітності політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру та забезпечення відкритого цілодобового доступу до нього на офіційному веб-сайті агентства (ст. 17).

Весною 2020 року законодавець доповнив заключні положення Закону України «Про політичні партії в Україні» пунктом 5, яким було фактично призупинено звітування політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, офіційно – у зв’язку з впровадженням карантинних заходів. Найближчий звіт має бути подано не пізніше ніж на сороковий день після закінчення здійснення заходів щодо запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), передбачених карантином, встановленим Кабінетом Міністрів України.

Згідно з офіційним роз’ясненням НАЗК від 06.01.2023 р. стосовно строків подання звітів політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за I – IV квартали 2020 року, за I – IV квартали 2021 року та за I – IV квартали 2022 року, подання таких звітів, з урахуванням положень постанови Кабінету Міністрів України від 09.12.2020 р. No1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 23.12.2022 No1423), встановлено до 30.04.2023 року.

Однак наведену вище дату відновлення звітування політичних партій не можна вважати остаточною не тільки у зв’язку з можливістю продовження карантинних заходів, а й враховуючи положення пп. 1 п. 1 Закону України «Про захист інтересів суб’єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни», якою передбачено, що фізичні особи, фізичні особи – підприємці, юридичні особи подають облікові, фінансові, бухгалтерські, розрахункові, аудиторські звіти та будь-які інші документи, подання яких вимагається відповідно до норм законодавства в документальній та/або в електронній формі, протягом трьох місяців після припинення чи скасування воєнного стану або стану війни за весь період неподання звітності чи обов’язку подати документи.

Якщо доцільність призупинення звітування політичних партій вбачалась сумнівною з самого початку, то на сьогоднішній день воєнний стан та фактичне послаблення карантинних обмежень по всій країні впевнено доводять, що зазначене вище відтермінування втратило актуальність та створює необґрунтовані загрози політичної корупції, надмірного втручання олігархів у політичний процес та посилення залежності політичних партій від них.

У свою чергу, пункт 15 Плану заходів щодо запобігання зловживанню надмірним впливом особами, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархами), затвердженого Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24.11.2021 р. No1582-р (далі – План заходів), передбачає внесення змін до Закону України «Про політичні партії в Україні» в рамках мінімізації потенційного олігархічного впливу на політичні партії та виборчі кампанії. Зокрема, згідно з Планом заходів, відповідними змінами має бути:

– відновлено звітування політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру;

– запроваджено новий механізм розподілу бюджетних коштів з метою фінансової підтримки партій, які не подолали встановленого законом прохідного бар’єру на виборах народних депутатів України;

– встановлено вичерпний перелік заборон щодо витрачання політичними партіями бюджетних коштів;

– визначено пріоритетні напрями використання таких коштів;

– усунено можливості здійснення внесків на користь політичних партій фізичними особами, які не мають достатніх легальних доходів для здійснення таких внесків.

Проєкт Закону України «Про внесення змін до Закону України “Про політичні партії в Україні” щодо удосконалення правового регулювання фінансування діяльності політичних партій (реєстр. No5253-1 від 30.03.2021 р.) (далі – законопроєкт No5253-1) було прийнято ще 02.11.2021 р., але повернуто з пропозиціями Президента України 18.11.2021 р.