preloader

Що вас цікавить?

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт щодо зміни порядку формування Дорадчої групи експертів 

30.12.2022
Конституціоналізм /
Конституційний Суд


23 грудня у Парламенті зареєстрували законопроєкт про внесення змін до Закону України «Про Конституційний Суд України» щодо порядку формування Дорадчої групи експертів (реєстр. № 8302), який пропонує, зокрема, такі зміни:

 • скасування перехідного періоду добору до складу Дорадчої групи експертів (ДГЕ) упродовж шести років з дня набрання чинності Законом № 2846-IX від 13.12.2022 р.);  
 • формування ДГЕ у складі семи членів з переважанням міжнародних експертів;
 • члени ДГЕ призначатимуться строком на три роки, однак не можуть бути призначені повторно;
 • до складу ДГЕ будуть входити: одна особа, призначена Президентом; одна особа, призначена ВРУ; одна особа, призначена з’їздом суддів України; дві особи, визначені Венеційської комісією; дві особи, визначені міжнародними та іноземними організаціями, які відповідно до міжнародних або міждержавних угод протягом останніх п’яти років надають Україні міжнародну технічну допомогу у сфері конституційної реформи та/або верховенства права, та/або захисту прав людини, та/або запобігання і протидії корупції; 
 • особи, призначені членами ДГЕ від Венеційської комісії, міжнародних та іноземних організацій набувають статусу членів ДГЕ з дня отримання Міністерством закордонних справ України відповідних рішень Венеційської комісії, міжнародних та іноземних організацій; 
 • у разі отримання кандидатом на посаду судді КСУ негативної оцінки від Дорадчої групи він вважається таким, що припинив участь у конкурсі. 

Юридична оцінка

Законопроєкт № 8302 фактично пропонує врахувати рекомендації Венеційської комісії, висловлені у висновку CDL-AD(2022)054, який був опублікований 19 грудня. Зокрема, Венеційська комісія:

 • рекомендувала, що доки ДГЕ працюватиме у конфігурації з присутністю членів, які призначаються від міжнародних/іноземних організацій, кількість членів ДГЕ має бути збільшена до семи, а сьомий член має призначатися за міжнародною квотою (пункт 60, восьмий підпункт пункту 72);
 • наголосила, що кандидати на посаду судді КСУ, щодо яких ДГЕ ухвалила оцінку «не відповідає» [конституційним вимогам щодо високих моральних якостей і рівня компетентності у сфері права], повинні бути виключені з подальшого процесу відбору та не повинні призначатися відповідними субʼєктами (пункт 63, шостий підпункт пункту 72) (див. аналітику ЦППР від 20.12.2022 р.). 

Експерти ЦППР, в цілому, підтримують ініціативу законопроєкту № 8302 щодо імплементації вищезгаданих рекомендацій Венеційської комісії, однак звертають уваги на такі важливі нюанси: 

 • незважаючи на те, що законопроєкт передбачає, що у разі отримання кандидатом оцінки «не відповідає» він вважається таким, що припинив участь у конкурсі, законопроєкт не виключає відповідні положення зі статті 208-4 Регламенту ВРУ, а також зі статті 10-11 Закону «Про Конституційний Суд України», які фактично дозволяють ВРУ та зʼїзду суддів призначати таких кандидатів на посаду судді КСУ; 
 • Венеційська комісія насправді не рекомендувала застосовувати на практиці конфігурацію із постійним (без часових обмежень) долученням міжнародних експертів до складу ДГЕ, адже долучення міжнародних експертів розглядалося і законодавцем, і Венеційською комісією лише як тимчасовий необхідний крок. За цією логікою подальша відповідальність за формування доброчесного і професійного складу КСУ після завершення перехідного періоду покладалася виключно на Україну;
 • законопроєкт забирає від Кабінету Міністрів повноваження призначати осіб, визначених Венеційською комісією, міжнародними та іноземними організаціями, до складу ДГЕ, що створює ситуацію юридичної невизначеності, адже незрозуміло, яким чином будуть призначатися члени ДГЕ за міжнародною квотою. Венеційська комісія у своєму висновку звертала увагу, що призначення таких членів ДГЕ може здійснюватися лише через офіційний акт уповноваженого органу влади України (пункт 41 Висновку CDL-AD(2022)054).