preloader

Що вас цікавить?

Заява про створення коаліції «За реформу політичних партій»

08.07.2021
Загальні новини /
Новини ЦППР

Ми об’єднуємося заради ухвалення нового закону про політичні партії у Верховній Раді вже у 2021 році!


Ми, представники громадянського суспільства й активні громадяни, оголошуємо про створення громадської коаліції «ЗА РЕФОРМУ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ».

Політичні партії — важлива інституційна ланка, основа для сучасного врядування, ефективного функціонування представницької демократії та передбачуваної роботи Уряду. У демократичних політичних об’єднаннях громадяни мають більше перспектив для розроблення та імплементації політик з урахуванням волі громадян.

За 30 років незалежності в Україні створили сотні політичних партій, і тільки дві з них є сталими понад 20 років. Вони досі отримують певний рівень довіри виборців та представницькі мандати народних депутатів. Менше 5 % виборців довіряють партіям і лише приблизно 3 % громадян є членами партій. Значна кількість партій не здійснюють системної роботи, їхні осередки функціонують лише на папері, а участь у виборах ці організації беруть у якості технічних суб’єктів.

Типовою практикою партійного управління є декларативність демократичних процедур належного врядування: рядові партійці усунуті від формування партійної політики, висування кандидатів є формальним ритуальним процесом, а не повноцінною процедурою добору найбільш достойних, до обрання керівництва переважно не залучені рядові члени.

Партії виконують надважливу унікальну роль у поточній політичній системі, здобувши монополію на висування кандидатів під час виборів до представницьких органів влади. Без демократичних партій Україна не може відбутися як сильна європейська держава. Без внутрішньопартійної демократії не можуть бути реалізовані на практиці принципи демократичного врядування та політика в державі загалом.

Українські громадські організації, які підписалися під заявою, вважають, що будь-яка повноцінна політична реформа має розпочинатися з реформування базових політичних інституцій. Ухвалений 20 років тому закон «Про політичні партії в Україні» не зміг стимулювати розвиток партійної системи та збільшити довіру громадян-виборців до політичних організацій.

Негативним явищем є й корпоратизація українських партій, які намагаються захищати приватні інтереси, часто є залежними від бізнес-груп та меншою мірою чутливі до інтересів суспільства.

Новий закон «Про політичні партії в Україні» має розширити можливості впливу насамперед членів політичних сил і виборців та формування політик, створити належні умови для справжніх соціальних ліфтів і допомогти партійним організаціям, без втручання у їхні програмні чи ідеологічні засади діяльності, стати більш демократичними.

Ми пропонуємо почати широкий суспільний діалог щодо обговорення законопроєкту, створеного в робочій групі на платформі Верховної Ради України, який отримав високу оцінку з боку експертів Венеційської комісії та ОБСЄ. Цей проєкт закону визначає найкращу модель регулювання партій, яка сприятиме розвитку української демократії та відповідатиме суспільним інтересам.

Законопроєкт спрямований на:

 • спрощення підходів до процедури створення та реєстрації політичних партій та їхніх структурних утворень;
 • підвищення вимог щодо прозорості діяльності політичних партій для партійного активу, громадськості, виборців;
 • сприяння впровадженню стандартів і норм публічної поведінки членів партії, стандартів комунікації з політичними опонентами, донорами партії, прихильниками партії;
 • сприяння зменшенню персоналізації політики, запобігання ототожненню лідерів із політичними силами, сегментації суспільства;
 • підвищення важливості «інституту фіксованого членства» політичних партій;
 • стимулювання партій на роботу з виборцями, встановлення тісних зв’язків із громадянами й залучення нових членів;
 • сприяння розвитку та усталенню процедур внутрішньопартійної демократії;
 • сприяння принципу рівної участі всіх членів партії в реалізації свого права бути обраними в представницькі органи влади;
 • посилення захисту прав членів політичних партій;
 • удосконалення правового регулювання приватного фінансування політичних партій;
 • підвищення ефективності інституту державного фінансування статутної діяльності та системи державного контролю за діяльністю політичних партій.

Ми об’єднуємося заради ухвалення нового закону про політичні партії у Верховній Раді вже у 2021 році!

Доєднатися до громадської коаліції «ЗА РЕФОРМУ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ» можна за цим посиланням.