preloader

Що вас цікавить?

Бачення України – 2030. Якою має бути судова влада


Команда ЦППР у складі громадської коаліції «Україна після перемоги» ще влітку 2022 року сформулювали візію «Бачення України – 2030». Документ пропонує ключові умови відбудови та розвитку України після Перемоги. Сьогодні ділимось, якою ми бачимо судову владу в Україні.


Якою ми бачимо Україну у 2030?

Усі мають доступ до справедливого, ефективного, зручного і своєчасного правосуддя, що функціонує на основі передових світових практик. Суд ефективно захищає право власності й інші права громадян та інвесторів.  Судоустрій в Україні базується на принципах: 

 • спеціалізації (три судових юрисдикції – цивільна, адміністративна, кримінальна, в межах яких, крім загальних, функціонують спеціалізовані суди),
 • інстанційності (місцеві, апеляційні та касаційні суди),
 • територіальності (суди однаково доступні на всій території України). 

Прокуратура (Служба державного обвинувачення) є незалежним органом у системі правосуддя, який здійснює нагляд за досудовим розслідуванням і державне обвинувачення в суді. Посада Генерального прокурора деполітизована.

Судді та прокурори доброчесні, професійні та незалежні, у тому числі від політичного впливу. Питання їх призначення, звільнення, притягнення до дисциплінарної відповідальності вирішується органами суддівського та прокурорського врядування за участю представників фахової громадськості та міжнародних експертів. Питання кар’єри суддів і прокурорів вирішуються за меритократичним принципом на відкритих конкурсах. 

Громадяни беруть безпосередню участь у здійсненні правосуддя як присяжні, вирішуючи питання винуватості підсудного. Усі убезпечені від застосування надмірного й несправедливого покарання.

Адвокатура – незалежна вільна професія – надає професійну правничу допомогу й функціонує на засадах професійного самоврядування.

Держава забезпечує підготовку фахівців юридичного фаху, а суддів і прокурорів забезпечує адекватною винагородою та комфортними умовами праці.

Працюють альтернативні механізми вирішення спорів. У територіальних громадах функціонують виборні мирові судді, які розглядають прості справи в усіх трьох юрисдикціях. У комерційній діяльності функціонує третейське судочинство та міжнародний арбітраж. В усіх судах та юрисдикціях широко практикуються форми досудового примирення.

Працюють автоматизовані системи розв’язання конфліктів із залученням штучного інтелекту. Судова система підзвітна перед суспільством. Органи судової влади мають стійкий позитивний баланс довіри в суспільстві. Україна займає чільне місце серед розвинених світових держав у міжнародних рейтингах (Rule of Law Index, Freedom in the World, Corruptions Perceptions Index). Кількість звернень до Європейського суду з прав людини із заявами проти України дорівнює середньоєвропейському показнику.

Які ключові зміни треба зробити для досягнення цього?

 • Внести зміни до законів, які регулюють діяльність судів, прокуратури, адвокатури, порядок здійснення третейського судочинства та міжнародного арбітражу.
 • Закінчити кваліфікаційне оцінювання суддів. Провести повне перезавантаження ключових органів суддівського врядування, забезпечивши представництво в них фаховій громадськості та незалежним міжнародним експертам.
 • Реформувати правничу (юридичну) освіту. 
 • Відновити кримінальне покарання за завідомо неправосудне рішення.
 • Запровадити дієвий незалежний суд присяжних та мирові суди в територіальних громадах.
 • Широко впроваджувати в судову діяльність цифрові технології (в т.ч. блокчейн та штучний інтелект).
 • За допомогою спеціально розроблених правил відновити правосуддя на територіях, які перебували під тимчасовою окупацією.
 • Гарантувати виконання судових рішень, у тому числі через приватних виконавців.  

Які червоні лінії не можна перетинати у цій сфері?

 • розширення повноважень політичних органів у сфері правосуддя,
 • доручення проведення судової реформи виключно судовому корпусу,
 • втручання в інституційну та індивідуальну незалежність судової влади,
 • перебування у судовій системі жодного судді, посадовця чи інституції, прихильних до країни-агресора або які явно діяли в її інтересах