exit
search

Публічна адміністрація

Стаття. Автор: Ігор Коліушко. Видання: Державне управління: проблеми адміністративно-правової теорії та практики / За заг. ред. В.Б.Авер‘янова. – К.: Факт, 2003. – С. 302 - 308. Починаючи з 1998 року, з часу схвалення Концепції адміністративної реформи в Україні, активно обговорюється питання реформування державної служби та відповідно - оновлення законодавства про державну службу. Метою такого реформування є становлення високоефективного, стабільного, політично нейтрального інституту державної служби, який забезпечить підбір і розстановку професійних, чесних і патріотично налаштованих кадрів апарату управління.

15 травня 2004

Проект Закону України "Про службу в органах державної влади"

Закон України “Про службу в органах державної влади” Пояснювальна записка до законопроекту “Про службу в органах державної влади” (р.н. 8063) Проект Закону України “Про службу в органах державної влади” розроблений на заміну чинного Закону "Про державну службу", з метою забезпечення органів державної влади кваліфікованими, політично нейтральними кадрами для підвищення ефективності роботи цих органів по виконанню завдань держави. Проект підготовлено на засадах визначених Концепцією адміністративної реформи в Україні, положення якої покладено в основу здійснення реформування системи державного управління, відповідно до Указу Президента України від 22 липня 1998 року № 810.