exit
search

Новини, напрямки діяльності

Коментарі на проект КПК України Р. Воглера тут Коментарі на проект КПК України Й. Геррмана тут Коментарі на проект КПК України Ф. Кальдероні тут

30 вересня 2011

Коментарі до проекту КПК України експертів Ради Європи 2004 року

Коментарі до проекту КПК України Й. Геррманна, Д. Коса тут Клментарі до проекту КПК УКраїни Д. Макбрайда тут

30 вересня 2011

Формализованность начала уголовного преследования: негативный опыт Украины и необходимые реформы

Постановление о возбуждении уголовного дела до этого времени в Украине является законным основанием для официального начала уголовного производства. Поэтому законодатель обращает большое внимание на установление поводов и оснований для возбуждения дела, обоснованности решения о начале расследования.

26 вересня 2011

Рік роботи влади над проектом КПК України – виправлення допущених помилок чи створення нових?

16 червня 2011 року у Адміністрації Президента відбулася презентація проекту Кримінального процесуального кодексу, який найближчим часом передбачається внести на розгляд парламенту.

26 вересня 2011

Корінна реформа кримінального процесу – в інтересах кожної людини

Україна залишилася останньої державою на просторах СНД, в якій відсутній новий кримінальний процесуальний кодекс. Така ситуація, окрім, виключно інтересу не відставати у правовому розвитку від сусідніх країн має також інші, більш негативні, наслідки для українського суспільства.

26 вересня 2011

Реальний захист прав людини

Проект Кримінального процесуального кодексу підготовлений з "чистого аркуша" - на основі європейських стандартів і досвіду провідних європейських країн

26 вересня 2011

Пояснювальна записка до проекту Кримінального процесуального кодексу України

Прийняття нового Кримінального процесуального кодексу України, який відповідав би стандартам Ради Європи, є умовою виконання зобов'язань, взятих нашою державою перед цією міжнародною організацією. З метою підготовки акту, який відповідав би таким стандартам та, відповідно, принципово відрізнявся від запропонованих раніше проектів кримінально-процесуальних кодексів, у Національній комісії із зміцнення демократії та утвердження верховенства права (консультативно-дорадчий орган при Президентові України) у грудні 2005 року розпочато таку роботу.

23 вересня 2011

Основные положения Концепции реформирования уголовной юстиции Украины

С момента провозглашения Украиной независимости произошли изменения в большинстве отраслей национального законодательства. Парадоксально, но эти процессы почти не затронули сферы уголовной юстиции. Действующий Уголовно-процессуальный кодекс существует еще с 1961 года и во многих своих положениях не соответствует современным реалиям жизни, не говоря уже о соблюдении европейских требований в области прав человека.

Архів