exit
search

Новини, напрямки діяльності

Витяг з наукового видання "Державне управління та адміністративне право в сучасній Україні: актуальні проблеми реформування", За заг. ред. В.Б.Авер‘янова - К.: УАДУ, - 1999. - С. 19 -28.

У розділі немає статей

Архів