exit
search
11 березня 2014

Право мирних зібрань у системі адміністративного права Німеччини

Стаття Романа Мельника присвячена аналізу сутності та змісту права мирних зібрань Німеччини через призму з’ясування місця названого правового утворення у системі адміністративного права Німеччини. Для досягнення поставленої мети автором стисло аналізується внутрішня побудова адміністративного права Німеччини. Робиться висновок, що право мирних зібрань є елементом поліцейського права, яке, у свою чергу, є структурним утворенням Особливого адміністративного права Німеччини. Окрема увага приділена з’ясування змісту основних інститутів права мирних зібрань Німеччини.

Прочитати статтю можна тут