exit
search
11 березня 2014

Право мирних зібрань через призму практичного досвіду адміністративних органів Німеччини

Стаття доктора юридичних наук Романа Мельника  присвячена аналізу практики діяльності органів місцевого самоврядування та органів поліції Німеччини у сфері забезпечення реалізації прав приватних осіб на участь у мирному зібранні. Автором розглядаються основні категорії права мирних зібрань Німеччини, досліджується процедура повідомлення громадянами органу місцевого самоврядування про заплановане зібрання, вивчається зміст та особливості консультативних зустрічей представника органу місцевого самоврядування і поліції з організатором (організаторами) зібрання, аналізуються повноваження органів поліції у названій сфері.  

Прочитати статтю можна тут