exit
search
12 березня 2013

СУДИ І ПРАВОСУДДЯ: від радянської моделі до сьогодення

 

Порівняно із моделями правосуддя західних країн радянське судочинство залежало від органів комуністичної партії. Принцип розподілу влади не визнавався. У галузі кримінального правосуддя суди були каральними органами, а не вершили правосуддя. Люди не мали звички вирішувати правові проблеми у судах, тим більше, що їх юрисдикція була обмеженою. Багато спорів розглядали адміністративні органи. Система оскарження судових рішень не була демократичною – право на перегляд рішення суду залежало чиновників прокуратури і судів. Працювало «телефонне право». Судді, хоч і вибиралися населенням, але на безальтернативній основі з кандидатів, які пройшли добір у партійних органах.

У другій половині 1980-их років система державного управління СРСР зазнає критики з боку керівництва держави. У рамках «перестройки» вживаються окремі заходи щодо лібералізації, у т.ч. судової системи.

У 1989 році внесено зміни до Конституції УРСР 1977 року. Народні судді стали обиратися не населенням, як раніше, а радами народних депутатів обласного рівня на десять, а не на п'ять років. Закріплено вимогу про те, що судді на період роботи припиняють членство у партіях.

Важливим кроком у галузі судової реформи в Україні стало прийняття Верховною Радою УРСР 16 липня 1990 року Деклар