exit
search
25 січня 2005

Організаційно-правові аспекти формування державної політики.

Розділ, за авторством Ігоря Коліушка та Андрія Кірмача, у колективній монографії - Система розробки і здійснення публічних політик в Україні / Під загальною редакцією О.П.Дем'янчука. - К.: Факт, 2004. - 224 с.: іл. В розділі з позицій державного управління аналізується місце і роль виконавчої влади в процесі вироблення і здійснення державної політики.

Певною мірою це спричинено відсутністю чіткого розмежування повноважень державних органів між собою, невизначеністю сфер їхньої відповідальності та хибним підходом до принципових питань діяльності органів влади.

Тому, актуальною є необхідність реформування процесу формування та здійснення державної політики, приведення його у відповідність до позитивних світових тенденцій. Таким чином, чітке розмежування компетенції органів державної влади у впливах на державну політику дозволить суттєво покращити діяльність держави, що в свою чергу призведе до позитивних зрушень у економічній, соціальній, науковій та інших сферах життя, яких торкається державна політика.

Розмову про державну політику необхідно почати з визначення поняття “державна політика”. Огляд існуючих пояснень цього терміну можна знайти в книзі М. Пола Брауна[1]. Зокрема, зазначені розуміння державної політики, такі як: “що робить чи не робить уряд” (Дай – 1972р.); “зв’язки уряду з його оточенням” (Ейстон – 1971р.); “низка більш-менш послідовних дій та їх наслідки” (Роуз – 1969р.); “обраний державними органами напрям дії, спрямований на певне оточення, який допомагає реалізувати їх можливості чи подолати перешкоди, використовуючи який вони досягають бажаних цілей” (Фрідріх – 1963р.); “прийняття взаємопов’язаних рішень, що стосуються вибору цілей і засобів їх досягнення” (Джекін – 1978р.); “цілеспрямований курс дій уряду для розв’язання певної проблеми чи сукупності взаємопов’язаних проблем” (Андерсон – 1984р.).

В офіційних документах України пояснення поняття державної політики можна знайти в рішенні Конституційного Суду України[2], де в мотивувальній частині визначено, що “Під державною політикою розуміються стратегічні напрями діяльності держави в економічній, соціальній, гуманітарній, екологічній, правовій та інших сферах її внутрішнього життя, а також у сфері відносин з іншими державами на певну історичну перспективу”.

Втім, при визначенні поняття "державна політика" необхідно розрізняти державну політику як напрямок (стан) розвитку держави і суспільства у визначений часовий проміжок функціонування держави, і різні види державної діяльності (процесу), які пов`язані з державною політикою, зокрема, формування державної політики (політичний процес) та її реалізація (виконавська діяльність).