exit
search
2 липня 2007

Принцип верховенства права і застосування адміністративних стягнень

Вимоги Європейського Суду з прав людини та стандарти Ради Європи до процедур застосування адміністративних стягнень

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року засновується на принципі верховенства права, який закріплено в преамбулі цього документу. Особливість Конвенції як міжнародного акта полягає у тому, що її підписання країнами-членами Ради Європи потягнуло за собою створення дієвої системи захисту прав особи на європейському континенті, яку міжнародне право до того часу не знало. Положення Конвенції і протоколів до неї не тільки гарантують права та свободи осіб, але й створюють механізми захисту порушених прав з боку держави. Це випливає зі статті 19 Конвенції, на підставі якої було створено Європейський Суд з прав людини “для забезпечення додержання Високими Договірними Сторонами їхніх зобов’язань за Конвенцією та протоколами до неї”.

Рішення Європейського Суду у конкретних справах мають прецедентний характер і вважаються складовою частиною тексту Конвенції у частині її тлумачення. Рекомендація Rec(2004)5 Комітету міністрів державам-членам щодо перевірки законопроектів, існуючих законів та адміністративної практики на відповідність стандартам, викладеним в Конвенції про захист прав людини та основних свобод від 12 травня 2004 року недвозначно передбачає необхідність перевірки законів та адміністративної практики після ухвалення нового рішення Європейським Судом у справі проти іншої держави-члена Ради Європи. Адже “ухвалюючи закон, який успішно пройшов перевірку на відповідність Конвенції, держава зменшує ризик того, що в цьому законі закладено порушення Конвенції і що Європейський Суд виявить таке порушення”. 

Завантажити публікацію повністю у форматі pdf