exit
search
26 листопада 2019

Зауваження та пропозиції до проекту Закону України «Про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади)»

Загалом законопроект відповідає поставленим завданням і приводить конституційне регулювання адміністративно-територіального устрою України та місцевого самоврядування до цілей, визначених Концепцією реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади. Проте ряд положень проекту містять неоднозначні формулювання або не найкращі варіанти відповідних норм.

1. Назва законопроекту «щодо децентралізації влади» фактично не відповідає дійсності. Цими змінами створюються лише умови для децентралізації, самої децентралізації тут нема. Вона здійснюватиметься законами. Тому краще і точніше назвати законопроект згідно з назвою Концепції, на реалізацію якої він готується і ухвалюватиметься, – «щодо реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади».

2. Назва нової адміністративно-територіальної одиниці субрегіонального рівня – округ – невдала через поширене вживання цього терміна як родового поняття різноманітних територіальних утворень – військовий округ, госпітальний округ, освітній округ, прокурорський округ, виборчий округ… Це призводитиме до плутанини у вживанні всіх згаданих термінів. Труднощів можна легко уникнути, назвавши цю адміністративно-територіальну одиницю властивою їй історичною назвою – повіт. Це відповідало б традиціям як Східної, так і Західної України. За результатами обговорення на круглих столах у більшості областей України термін «повіт» був підтриманий як основний варіант. Іншим історичним варіантом назви адміністративно-територіальної одиниці субрегіонального рівня може бути «округа».

3. Аналогічна проблема існує щодо назв актів префектів та органів місцевого самоврядування. Вони або мають бути визначені в Конституції, або має бути норма про визначення законом назв цих актів. Інакше виникатимуть дискусії з приводу відповідності Конституції, коли в законах будуть визначатися назви цих актів. Для актів колегіальних органів – рад у місцевому самоврядуванні – найкращою назвою акта є «ухвала», традиційний український термін, який і сьогодні вживається в багатьох органах і організаціях. Щодо одноособових органів – префектів і голів громад – сьогодні використовуються назви «розпорядження» та «наказ». Можна шукати нові терміни, наприклад директива, вказівка… Якщо відповіді на сьогодні немає, то можна просто доповнити нормою про те, що вони видають акти, визначені законом.

4. У частині 3 статті 119 сказано, що акти, видані префектом на виконання п. 4 частини 1 цієї статті, можуть бути скасовані Президентом. Але цей пункт не передбачає видання актів, він надає право префекту вносити подання Президенту про дострокове припинення повноважень органів місцевого самоврядування. Подання – це не акт. Президент не скасовує подання, а задовольняє або відмовляє в задоволенні.

5. Найгострішими проблемами цього законопроекту є положення статті 133. По-перше, у частині першій не вводиться слово регіон, з подальшим визначенням, що регіонами України є Автономна Республіка Крим та області. Це призводить до того, що в тексті цього розділу АРК ніби випадає з адміністративно-територіального устрою. Окрім того, ми не отримуємо легалізації та визначення терміна регіональний, про що багато років пишеться і говориться, – регіональна політика, регіональний розвиток… У зарубіжній теорії та літературі важливе місце посідає регіональне самоврядування, ми часто неправильно розуміємо зарубіжне законодавство і наукову літературу через нерозуміння терміна «регіон».

6. По-друге, неприйнятною є норма «територію України складають громади» в частині другій статті 133. Територія України визначена і закріплена міжнародними договорами, вона була до народження ідеї запровадити громади. Територія України пов’язана з суверенітетом України і не може залежати від внутрішніх адміністративно-територіальних реформ. Крім того, таке формулювання приводить до логічного висновку, що територія Чорнобильської зони, військових полігонів, великих заповідних територій тощо не належить до території України, оскільки там немає громад. Насправді все повинно бути навпаки – територія України як первинно існуюча і базова для існування країни категорія може ділитися чи поділятися на адміністративно-територіальні одиниці, а не складатися з них. Фактично такий запис у законопроекті є замахом на суверенітет і територіальну цілісність України.

7. Подібна проблема з нормою «декілька суміжних громад становлять округ», частина 3 статті 133. Це також абсолютно не властиво адміністративно-територіальному поділу країни на субрегіональному рівні. Територія країни ділиться на адміністративні, військові, госпітальні, освітні та інші округи для відповідних потреб державного управління. Крім того, такий запис призведе до необхідності утворювати дуже маленькі округи, оскільки громади, які не є між собою суміжні, не зможуть, належати до одного округу. Можливо, у цьому і була причина вигадування такої норми. Раніше в жодному варіанті такого не пропонувалося. Для потреб організації ефективного державного управління на всій території країни територія України має бути поділена приблизно на 125 повітів чи округ. Звичайно, у багатьох таких адміністративно-територіальних одиницях далеко не всі громади будуть суміжні між собою.

8. У частині 5 статті 140 в переліку органів місцевого самоврядування пропущений голова громади. Оскільки в подальшому згадуються акти, які видає голова громади, то він однозначно є органом місцевого самоврядування.

9. Чомусь із статті 140 вилучається згадка про органи самоорганізації населення та статути громад. Це важливі інститути місцевого самоврядування і взагалі суспільного розвитку. Якщо їх не буде згадано в Конституції, вони можуть зникнути і із законів.

10. Невдала структура статті 141. Думаю, краще спочатку регулювати ради громад і викласти всі норми щодо них, а потім врегулювати окружні та обласні ради громад.

11. У частині першій статті 141 визначається, що право голосу на місцевих виборах обмежується новою нормою «які постійно проживають на території громади». Як це буде встановлюватися, які критерії постійного проживання? У нас тисячі людей, які зареєстровані в одній громаді, а працюють в іншій. У нас тисячі людей взагалі ніде не зареєстровані або давно і постійно живуть не за місцем реєстрації… Така норма не відповідає європейським тенденціям надання права голосу на місцевих виборах усім, хто має стосунок до життя громади, навіть іноземцям, як правило, тим, хто проживає, чи працює, чи володіє нерухомістю, чи є почесним громадянином міста…

12. Не видно переконливих аргументів для ускладнення в частині 9 статті 141 – 180 днів вистачило б для всіх випадків призначення позачергових виборів. Це ж не пізніше, швидше можна. Варто вилучити останні два рядки про 120 днів. Тим більше, що коли повноваження припиняються у зв’язку з неконституційними діями ОМС, то рекомендують, навпаки, не спішити з виборами, щоб ситуація переосмислилася громадою. А тут прискорюють. Це була помилка в попередніх пропозиціях.

13. Частиною 2 статті 144 встановлюється право префекта зупиняти дію акта органу місцевого самоврядування та ще і його посадових осіб з одночасним зверненням до суду. По-перше, не варто закріплювати таке право префекта в Конституції, воно може бути надано законом, коли дійсно найбільша загроза законності йтиме від органів місцевого самоврядування. А якщо префекти зловживатимуть своїми повноваженнями більше, ніж органи місцевого самоврядування, то зміною до закону це повноваження можна буде забрати в префекта, залишивши його в суду за поданням префекта. По-друге, не варто поширювати це право на посадових осіб органів місцевого самоврядування. Це і перевантажить префектів, і створить надмірну можливість втручатися в діяльність місцевого самоврядування.

14. У статті 144 та змінах до статті 150 визначається, що КСУ розглядає акти органів місцевого самоврядування на предмет їх конституційності. Це невдала конструкція. КСУ не мав би мати своїм завданням розгляд актів ОМС. Тим більше некоректна норма про визначення 7-денного строку для такого розгляду. Усього того ж самого можна досягнути коректно, якщо визначити, що Президент видає указ про зупинення повноважень ОМС, а КСУ в півмісячний строк перевіряє конституційність цього указу, підтверджуючи її або визнаючи його таким, що не відповідає Конституції.

15. Перехідні положення в тексті проекту закону під номером 162, а в порівняльній таблиці – 171.

Таким чином, хоча законопроект і досягає цілей, але в разі ухвалення його в такій редакції, породжуватиме чимало і немалих проблем. Пропозиції до цього законопроекту, запропоновані мною в 2018 році, а також робочою групою Мінрегіону у вересні 2019 року містили значно кращі формулювання для окремих норм.

Пропоную винести його на обговорення спільного засідання відповідної групи Комісії з правової реформи та робочої групи Мінрегіону із залученням відомих фахівців, які не входять до цих груп, – Шаповала, Головатого, Стецюка та інших.

Ігор Коліушко,
голова правління Центру політико-правових реформ

Нижче подано порівняльну таблицю з коментарями експертів до проекту закону. Червоним виділені юридичні правки, синім – політичні пропозиції до обговорення. 

Завантажити таблицю

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

до проекту Закону України "Про внесення змін до Конституції України (щодо місцевого самоврядування та територіальної організації влади децентралізації влади)"

Чинна редакція

Редакція Комісії правових реформ Президента

Пропозиції та коментарі

1

2

3

Стаття 85. До повноважень Верховної Ради України належить:

     Стаття 85. До повноважень Верховної Ради України належить:

 

29) утворення і ліквідація районів, встановлення і зміна меж районів і міст, віднесення населених пунктів до категорії міст, найменування і перейменування населених пунктів і районів;

     29) утворення і ліквідація громад, округів, областей, встановлення і зміна їхніх меж, віднесення поселень (сіл, селищ, міст) до відповідної категорії, найменування і перейменування поселень, громад, округів, областей за поданням Кабінету Міністрів України;

29) утворення і ліквідація адміністративно-територіальних одиниць, встановлення і зміна їхніх меж, віднесення поселень до відповідної категорії, найменування і перейменування поселень та адміністративно-територіальних одиниць за поданням Кабінету Міністрів України

30) призначення чергових та позачергових виборів до органів місцевого самоврядування;

      30) призначення перших та позачергових виборів до органів місцевого самоврядування;

30) призначення перших та позачергових виборів до органів місцевого самоврядування;

Стаття 92. Виключно законами України визначаються:

12) організація і діяльність органів виконавчої влади, основи державної служби, організації державної статистики та інформатики;

13) територіальний устрій України;

   Стаття 92. Виключно законами України визначаються:

     12) організація і діяльність органів виконавчої влади, правовий статус префекта, основи державної служби, організації державної статистики та інформатики;

   Стаття 92. Виключно законами України визначаються:

     Не вносити змін, оскільки префект також має відноситися до органів виконавчої влади.

13) адміністративно-територіальний устрій, правовий статус адміністративно-територіальних одиниць;

16) статус столиці України; спеціальний статус інших міст;

Стаття 106. Президент України:…

      16) адміністративно-територіальний устрій, правовий статус адміністративно-територіальних одиниць; правовий статус міста Києва як столиці України;

      Стаття 106. Президент України:…

      16) правовий статус міста Києва як столиці України;

      Стаття 106. Президент України:…

Пункт відсутній

     81тимчасово зупиняє повноваження голови громади, складу ради громади, окружної, обласної ради громад за поданням префекта та призначає тимчасового державного уповноваженого у випадках, визначених цією Конституцією;

81) зупиняє повноваження голови громади, складу ради громади, повітової, обласної ради громад за поданням префекта у випадках і порядку, визначених цією Конституцією, та призначає тимчасового державного уповноваженого;

Стаття 116. Кабінет Міністрів України:

9) спрямовує та координує роботу міністерств, інших органів виконавчої влади;

Стаття 118. Виконавчу владу в областях і районах, містах Києві та Севастополі здійснюють місцеві державні адміністрації.

     Стаття 116. Кабінет Міністрів України:

     9) спрямовує та координує роботу міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та префектів;

Стаття 118. Виконавчу владу в областях і округах здійснюють територіальні органи центральних органів виконавчої влади.

Представником держави в округах і областях, у місті Києві є префекти.

Стаття 116. Кабінет Міністрів України:

Не вносити змін, оскільки префект також має відноситися до органів виконавчої влади.

Стаття 118. Виконавчу владу в областях, місті Києві та повітах здійснюють територіальні органи центральних органів виконавчої влади та префекти.

Особливості здійснення виконавчої влади у містах Києві та Севастополі визначаються окремими законами України.

   

Склад місцевих державних адміністрацій формують голови місцевих державних адміністрацій. Голови місцевих державних адміністрацій призначаються на посаду і звільняються з посади Президентом України за поданням Кабінету Міністрів України.

     Склад офісу префекта формує префект.

     Префект призначається на посаду та звільняється з посади Президентом України за поданням Кабінету Міністрів України.

     Строк перебування префекта на посаді в одному окрузі, області, місті Києві не може перевищувати трьох років.

Префект області та міста Києва призначається на посаду та звільняється з посади Президентом України за поданням Кабінету Міністрів України. Префект повіту призначається на посаду та звільняється з посади Кабінетом Міністрів України.

     Строк перебування префекта на посаді в одній адміністративно-територіальній одиниці  не може перевищувати трьох років.

 

      Префект є державним службовцем.

      Префект є державним службовцем.

Голови місцевих державних адміністрацій при здійсненні своїх повноважень відповідальні перед Президентом України і Кабінетом Міністрів України, підзвітні та підконтрольні органам виконавчої влади вищого рівня.

      Префект під час здійснення своїх повноважень підзвітний та підконтрольний Президентові України та Кабінетові Міністрів України.

Префект області та міста Києва під час здійснення своїх повноважень підзвітний та підконтрольний Президентові України та Кабінетові Міністрів України, а префект повіту – Кабінетові Міністрів України.

     Склад офісу префекта формує префект.

     

Місцеві державні адміністрації підзвітні і підконтрольні радам у частині повноважень, делегованих їм відповідними районними чи обласними радами.

Виключається

Виключається

 

Місцеві державні адміністрації підзвітні і підконтрольні органам виконавчої влади вищого рівня.

Виключається

Виключається

Рішення голів місцевих державних адміністрацій, що суперечать Конституції та законам України, іншим актам законодавства України, можуть бути відповідно до закону скасовані Президентом України або головою місцевої державної адміністрації вищого рівня.

 

 

Виключається

 

 

Виключається

Обласна чи районна рада може висловити недовіру голові відповідної місцевої державної адміністрації, на підставі чого Президент України приймає рішення і дає обґрунтовану відповідь.

Виключається

 

Виключається

 

Якщо недовіру голові районної чи обласної державної адміністрації висловили дві третини депутатів від складу відповідної ради, Президент України приймає рішення про відставку голови місцевої державної адміністрації.

Стаття 119. Місцеві державні адміністрації на відповідній території забезпечують:

 

 

Виключається

 

 

    

Стаття 119. Префект на відповідній території:

 

 

Виключається

 

 

    

Стаття 119. Префект на відповідній території:

     

1) виконання Конституції та законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади;

2) законність і правопорядок; додержання прав і свобод громадян;

     1) здійснює адміністративний нагляд за додержанням Конституції і законів України органами місцевого самоврядування;

    2) координує діяльність територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади та здійснює адміністративний нагляд за додержанням ними Конституції та законів України;

     1) здійснює адміністративний нагляд за додержанням Конституції і законів України органами місцевого самоврядування;

    2) координує діяльність територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади та здійснює адміністративний нагляд за додержанням ними Конституції та законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України;

3) виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, а в місцях компактного проживання корінних народів і національних меншин – також програм їх національно-культурного розвитку;

   3) спрямовує і координує  діяльність територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади, забезпечує їх взаємодію з органами місцевого самоврядування в умовах воєнного або надзвичайного стану, надзвичайної екологічної ситуації;

4) вносить Президенту України подання про зупинення дії ухваленого радою, головою громади, виконавчим органом громади, окружною, обласною радою громад, їх виконавчими комітетами акта, що не відповідає Конституції України та створює загрозу порушення державного суверенітету, територіальної цілісності чи загрозу  національній безпеці;

   3) спрямовує і координує  діяльність територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади, забезпечує їх взаємодію з органами місцевого самоврядування в умовах воєнного або надзвичайного стану, надзвичайної екологічної ситуації;

4) вносить Президенту України подання про зупинення повноважень голови громади, ради громади, повітової чи обласної ради громад у разі ухвалення ними акта, що не відповідає Конституції України та створює загрозу порушення державного суверенітету, територіальної цілісності чи загрозу  національній безпеці;

4) підготовку та виконання відповідних обласних і районних бюджетів;

5) здійснює інші повноваження, визначені законами України.

5) здійснює інші наглядові та координаційні повноваження, визначені законами України.

5) звіт про виконання відповідних бюджетів та програм;

     Префект на підставі і в порядку, що визначені законом, видає акти, які є обов'язковими на відповідній території. 

     Префект видає визначені законом акти, які є обов’язковими на відповідній території. Підстави та порядок видання актів префекта визначаються законом.

6) взаємодію з органами місцевого самоврядування;

     Акти префектів, видані на здійснення повноважень, визначених пунктами 1, 4 частини першої цієї статті, можуть бути скасовані Президентом України, а видані на здійснення повноважень, визначених пунктами 2, 3 частини першої цієї статті, – Кабінетом Міністрів України.       

Акти префектів можуть бути скасовані Кабінетом Міністрів України, а видані на здійснення повноважень, визначених пунктом 1 і 3 частини першої цієї статті – також Президентом України.

Або: Акти префектів області можуть бути скасовані Президентом України. Акти префекта повіту можуть бути скасовані Кабінетом Міністрів України.

Частини відсутні

Акти префектів, видані на здійснення повноважень, визначених пунктом 5 частини першої цієї статті, скасовуються Президентом України, а у визначених законом випадках – Кабінетом Міністрів України.

Акти префектів, видані на здійснення повноважень, визначених пунктом 5 частини першої цієї статті, скасовуються Кабінетом Міністрів України, а у визначених законом випадках – Президентом України.

Стаття 120. Члени Кабінету Міністрів України, керівники центральних та місцевих органів виконавчої влади не мають права суміщати свою службову діяльність з іншою роботою (крім викладацької, наукової та творчої роботи у позаробочий час), входити до складу керівного органу чи наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку.

      Стаття 120. Члени Кабінету Міністрів України, керівники центральних органів виконавчої влади та їх територіальних органів, префекти, не можуть мати представницький мандат, не мають права суміщати свою службову діяльність з іншою роботою (крім викладацької, наукової та творчої роботи у позаробочий час), входити до складу керівного органу чи наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку.

      Стаття 120. Члени Кабінету Міністрів України, керівники центральних органів виконавчої влади та їх територіальних органів, префекти, не можуть мати представницький мандат, не мають права суміщати свою службову діяльність з іншою роботою (крім викладацької, наукової та творчої роботи у позаробочий час), входити до складу керівного органу чи наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку.

     

Розділ IX

Територіальний устрій України

Розділ IX

Територіальний устрій України

Розділ IX

Адміністративно-територіальний устрій України

 

 

 

Стаття 132. Територіальний устрій України грунтується на засадах єдності та цілісності державної території, поєднання централізації і децентралізації у здійсненні державної влади, збалансованості і соціально-економічного розвитку регіонів, з урахуванням їх історичних, економічних, екологічних, географічних і демографічних особливостей, етнічних і культурних традицій.

     Стаття 132. Територіальний устрій України ґрунтується на засадах унітарності, єдності та цілісності державної території, децентралізації влади, субсидіарності і повсюдності місцевого самоврядування, збалансованості і стійкого соціально-економічного розвитку територій з урахуванням їх історичних, економічних, екологічних, географічних і демографічних особливостей, етнічних і культурних традицій.

     Стаття 132. Адміністративно-територіальний устрій України ґрунтується на засадах унітарності, єдності та цілісності державної території, децентралізації влади, субсидіарності і повсюдності місцевого самоврядування, збалансованості і стійкого соціально-економічного розвитку територій з урахуванням їх історичних, економічних, екологічних, географічних і демографічних особливостей, етнічних і культурних традицій.

Стаття 133. Систему адміністративно-територіального устрою України складають: Автономна Республіка Крим, області, райони, міста, райони в містах, селища і села.

      Стаття 133. Систему адміністративно-територіального устрою України складають адміністративно-територіальні одиниці: громади, округи, області, Автономна Республіка Крим.

      Стаття 133. Систему адміністративно-територіального устрою України складають адміністративно-територіальні одиниці: громади, повіти та регіони.

До складу України входять: Автономна Республіка Крим, Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Кіровоградська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька, Чернігівська області, міста Київ та Севастополь.

      

 
 

      Територію України складають громади. Громада є первинною  одиницею у системі адміністративно-територіального устрою України.

Регіонами України є області та Автономна Республіка Крим.

Повіти є адміністративно-територіальними одиницями субрегіонального рівня.

 

       Декілька суміжних громад становлять округ.

Громада є первинною  одиницею у системі адміністративно-територіального устрою України, територіальною основою для місцевого самоврядування.

   

Межі адміністративно-територіальних одиниць вищого рівня встановлюються за межами адміністративно-територіальних одиниць нижчого рівня.

Міста Київ та Севастополь мають спеціальний статус, який визначається законами України.

       Правовий статус міста Києва як столиці України у системі адміністративно-територіального устрою України визначається окремим законом.

Правовий статус міста Києва як столиці України у системі адміністративно-територіального устрою України визначається окремим законом.

Частина відсутня

      Порядок утворення, ліквідації, встановлення та зміни меж, найменування і перейменування громад, округів, областей, а також порядок утворення, найменування і перейменування та віднесення поселень (сіл, селищ, міст) до відповідної категорії визначаються законом.

Можна виключити цю частину із законопроекта, а можна і залишити шкоди не буде. Фактично це повтор норм пункту 16 статті 92.

Частина відсутня

      Зміна меж, найменування і перейменування громад та поселень здійснюється з урахуванням думки їх мешканців у порядку, визначеному законом.

Зміна меж, найменування і перейменування громад та поселень здійснюється з урахуванням думки їх мешканців у порядку, визначеному законом.

 

Розділ ХІ

Місцеве самоврядування

 

Розділ ХІ

Місцеве самоврядування

 

Розділ ХІ

Місцеве самоврядування

Стаття 140. Місцеве самоврядування є правом територіальної громади – жителів села чи добровільного об'єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, селища та міста – самостійно вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України.

Стаття 140. Місцеве самоврядування є правом та спроможністю громади безпосередньо або через органи місцевого самоврядування та їх посадових осіб вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України.

Громада є первинним суб’єктом місцевого самоврядування.

      Громада є юридичною особою.

Стаття 140. Місцеве самоврядування є правом та спроможністю громади безпосередньо або через органи місцевого самоврядування та їх посадових осіб вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України.

Громада є первинним суб’єктом місцевого самоврядування.

      Громада є юридичною особою з особливим статусом визначеним законом.

Особливості здійснення місцевого самоврядування в містах Києві та Севастополі визначаються окремими законами України.

Громада здійснює місцеве самоврядування безпосередньо шляхом виборів, місцевих референдумів, місцевих ініціатив та в інших формах, визначених законом.

Громада здійснює місцеве самоврядування безпосередньо шляхом виборів, місцевих референдумів, місцевих ініціатив та в інших формах, визначених законом.

Місцеве самоврядування здійснюється територіальною громадою в порядку, встановленому законом, як безпосередньо, так і через органи місцевого самоврядування: сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі органи.

      Органами місцевого самоврядування громади є рада громади як представницький орган та виконавчі органи ради громади.

      Органами місцевого самоврядування громади є рада громади як представницький орган, голова громади та виконавчі органи ради громади.

 

       Рада громади сприяє діяльності створених відповідно до закону та статуту громади органів самоорганізації населення і з цією метою може наділяти їх фінансами та майном.

      

Рада громади сприяє діяльності створених відповідно до закону та статуту громади органів самоорганізації населення і з цією метою може наділяти їх фінансами та майном.

Органами місцевого самоврядування, що представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ та міст, є районні та обласні ради.

       Окружна, обласна рада громад є органами місцевого самоврядування, що представляють і реалізують спільні інтереси громад відповідно округу, області.

       Повітова, обласна рада громад є органами місцевого самоврядування, що представляють і реалізують спільні інтереси громад відповідно повіту, області.

Питання організації управління районами в містах належить до компетенції міських рад.

       Статус голів громад, депутатів рад громад, окружних, обласних рад громад, порядок утворення, реорганізації та ліквідації виконавчих органів громади, виконавчих комітетів окружних, обласних рад громад, обсяг їх повноважень визначаються законом.

      Питання організації управління районами в містах належить до компетенції рад відповідних громад.

       Статус голів громад, депутатів рад громад, повітових, обласних рад громад, порядок утворення, реорганізації та ліквідації виконавчих органів громади, виконавчих комітетів повітових, обласних рад громад, обсяг їх повноважень визначаються законом.

      Питання організації управління районами в містах належить до компетенції рад відповідних громад.

Сільські, селищні, міські ради можуть дозволяти за ініціативою жителів створювати будинкові, вуличні, квартальні та інші органи самоорганізації населення і наділяти їх частиною власної компетенції, фінансів, майна.

 

Рада громади сприяє діяльності створених відповідно до закону та статуту громади органів самоорганізації населення і з цією метою наділяє їх фінансами та майном.

Стаття 141. До складу сільської, селищної, міської, районної, обласної ради входять депутати, які обираються жителями села, селища, міста, району, області на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування. Строк повноважень сільської, селищної, міської, районної, обласної ради, депутати якої обрані на чергових виборах, становить п'ять років. Припинення повноважень сільської, селищної, міської, районної, обласної ради має наслідком припинення повноважень депутатів відповідної ради.

Територіальні громади на основі загального, рівного, прямого виборчого права обирають шляхом таємного голосування відповідно сільського, селищного, міського голову, який очолює виконавчий орган ради та головує на її засіданнях. Строк повноважень сільського, селищного, міського голови, обраного на чергових виборах, становить п'ять років.

      Стаття 141. Право голосу на виборах голови громади, депутатів ради громади мають мешканці відповідної громади, які постійно проживають на території громади, досягли на день проведення  вісімнадцяти років і не визнані судом недієздатними.

        Депутати обласної, окружної ради громад обираються радами громад із числа депутатів ради відповідної громади.

        Головою громади, депутатом ради громади може бути обраний громадянин України, який досяг на день проведення виборів вісімнадцяти років, не визнаний судом недієздатним. Не може бути обраним головою громади, депутатом ради громади громадянин, який відбуває покарання за вчинення злочину чи має судимість за вчинення умисного злочину.    

      Порядок обрання депутатів окружних і обласних рад громад забезпечує представництво громад у межах відповідного округу, області і визначається законом.

      Стаття 141. Право голосу на виборах голови громади, депутатів ради громади мають відповідно до закону представники відповідної громади, які досягли на день проведення  вісімнадцяти років і не визнані судом недієздатними.

        Депутати обласної, повітової ради громад обираються радами громад із числа депутатів ради відповідної громади.

        Головою громади, депутатом ради громади може бути обраний громадянин України, який досяг на день проведення виборів вісімнадцяти років, не визнаний судом недієздатним. Не може бути обраним головою громади, депутатом ради громади громадянин, який відбуває покарання за вчинення злочину чи має судимість за вчинення умисного злочину.    

      Порядок обрання депутатів повітових і обласних рад громад забезпечує представництво громад у межах відповідного повіту, області і визначається законом.

 

     Строк повноважень голови громади, депутатів ради громади, обраних на чергових виборах, становить чотири роки.

      Строк повноважень голови обласної, окружної ради громад становить один рік. Обрання голови обласної, окружної ради громад відбувається на основі ротації.

      Підстави і порядок дострокового припинення повноважень голови громади, депутата чи складу ради громади, окружної, обласної ради громад визначаються Конституцією і законами України.

     Строк повноважень голови громади, депутатів ради громади, обраних на чергових виборах, становить чотири роки.

      Строк повноважень голови обласної, повітової ради громад становить один рік. Обрання голови обласної, повітової ради громад відбувається на основі ротації.

      Підстави і порядок дострокового припинення повноважень голови громади, депутата чи складу ради громади, повітової, обласної ради громад визначаються Конституцією і законами України.

Чергові вибори сільських, селищних, міських, районних, обласних рад, сільських, селищних, міських голів відбуваються в останню неділю жовтня п'ятого року повноважень відповідної ради чи відповідного голови, обраних на чергових виборах.

       Чергові вибори депутатів усіх рад громад, голів громад відбуваються в останню неділю жовтня четвертого року повноважень органів місцевого самоврядування, обраних на попередніх чергових місцевих виборах.

       Чергові вибори депутатів усіх рад громад, голів громад відбуваються в останню неділю жовтня четвертого року повноважень органів місцевого самоврядування, обраних на попередніх чергових місцевих виборах.

 

        Позачергові вибори голови громади, депутатів ради громади, окружної, обласної ради громад проводяться за Рішенням Верховної Ради України не пізніше 180 днів з дня дострокового припинення повноважень голови громади, складу ради громади, окружної, обласної ради громад, а у разі дострокового припинення повноважень в порядку, передбаченому статтею 144 цієї Конституції, – не пізніше 120 днів з дня такого припинення.

        Позачергові вибори голови громади, депутатів ради громади, окружної, обласної ради громад проводяться за Рішенням Верховної Ради України не пізніше 180 днів з дня дострокового припинення повноважень голови громади, складу ради громади, окружної, обласної ради громад.

Статус голів, депутатів і виконавчих органів ради та їхні повноваження, порядок утворення, реорганізації, ліквідації визначаються законом.

   
     

Голова районної та голова обласної ради обираються відповідною радою і очолюють виконавчий апарат ради.

     Окружна, обласна рада громад обирає зі свого складу відповідно голову окружної ради громад, голову обласної ради громад.

     Повітова, обласна рада громад обирає зі свого складу відповідно голову повітової ради громад, голову обласної ради громад.

Частина відсутня

     Окружна, обласна рада громад призначає і звільняє голову виконавчого комітету ради і за його поданням формує склад цього органу.

     Повітова, обласна рада громад призначає і звільняє голову виконавчого комітету ради і за його поданням формує склад цього органу.

     

Частина відсутня

     Голова громади, депутати ради громади, окружної, обласної ради громад не можуть мати іншого представницького мандата. Інші вимоги щодо несумісності мандата голови громади, депутата ради громади, окружної, обласної ради визначаються законом.

     Голова громади, депутати ради громади, повітової, обласної ради громад не можуть мати іншого представницького мандата. Інші вимоги щодо несумісності мандата голови громади, депутата ради громади, повітової, обласної ради визначаються законом.

Стаття 142. Матеріальною і фінансовою основою місцевого самоврядування є:

1) земля, рухоме і нерухоме майно, природні ресурси, інші об'єкти, що є у комунальній власності територіальної громади;

2) місцеві податки і збори, частина загальнодержавних податків та інші доходи місцевих бюджетів.

     Стаття 142. Матеріальною і фінансовою основою місцевого самоврядування є:

     1) земля, рухоме і нерухоме майно, природні ресурси, інші об'єкти комунальної власності громади;

     2) місцеві податки і збори, частина загальнодержавних податків та інші доходи місцевих бюджетів.

     Стаття 142. Матеріальною і фінансовою основою місцевого самоврядування є:

     1) земля, рухоме і нерухоме майно, природні ресурси, інші об'єкти комунальної власності громади;

     2) місцеві податки і збори, частина загальнодержавних податків та інші доходи місцевих бюджетів.

Об'єкти спільної власності територіальних громад перебувають в управлінні районної чи обласної ради та утримуються за рахунок коштів відповідно районного чи обласного бюджету.

Держава забезпечує сумірність фінансових ресурсів та обсягу повноважень органів місцевого самоврядування, визначених Конституцією та законами України.

Зміна компетенції органу місцевого самоврядування здійснюється з одночасними відповідними змінами у розподілі фінансових ресурсів.

Держава компенсує витрати органів місцевого самоврядування, спричинені рішеннями органів державної влади.

Територіальні громади можуть об'єднувати на договірних засадах об'єкти комунальної власності, а також кошти бюджетів для виконання спільних проектів або для спільного фінансування (утримання) комунальних підприємств, організацій і установ, створювати для цього відповідні органи і служби.

      Об'єкти спільної власності громад перебувають в управлінні окружної чи обласної ради громад та утримуються за рахунок коштів обласного бюджету.

      Держава забезпечує співмірність фінансових ресурсів та обсягу повноважень органів місцевого самоврядування, визначених Конституцією та законами України.

     Зміна компетенції органу місцевого самоврядування здійснюється з одночасними відповідними змінами у розподілі фінансових ресурсів.

      Держава компенсує витрати органів місцевого самоврядування, спричинені рішеннями органів державної влади.

      Громади можуть об'єднувати на договірних засадах об'єкти комунальної власності, а також кошти бюджетів для виконання спільних проектів або для спільного фінансування (утримання) комунальних підприємств, організацій і установ, створювати для цього відповідні органи і служби.

      Об'єкти спільної власності громад перебувають в управлінні окружної чи обласної ради громад та утримуються за рахунок коштів обласного бюджету.

      Держава забезпечує співмірність фінансових ресурсів та обсягу повноважень органів місцевого самоврядування, визначених Конституцією та законами України.

     Зміна компетенції органу місцевого самоврядування здійснюється з одночасними відповідними змінами у розподілі фінансових ресурсів.

      Держава компенсує витрати органів місцевого самоврядування, спричинені рішеннями органів державної влади.

      Громади можуть об'єднувати на договірних засадах об'єкти комунальної власності, а також кошти бюджетів для виконання спільних проектів або для спільного фінансування (утримання) комунальних підприємств, організацій і установ, створювати для цього відповідні органи і служби.

Стаття 143. Територіальна громада безпосередньо або через органи місцевого самоврядування громади відповідно до закону:

1) управляє майном, що є в комунальній власності;

2) затверджує бюджет відповідної громади і контролює його виконання;

3) затверджує програми соціально-економічного та культурного розвитку і контролює їх виконання;

4) встановлює місцеві податки і збори;

5) забезпечує реалізацію результатів місцевих референдумів;

6) утворює, реорганізовує та ліквідовує комунальні підприємства, організації і установи, а також здійснює контроль за їх діяльністю;

7) вирішує інші питання місцевого значення, віднесені законом до її компетенції.

Обласна, районна рада:

1) затверджує обласний, районний бюджет для виконання спільних проектів, у тому числі за рахунок коштів, залучених на договірних засадах з місцевих бюджетів, та контролює його виконання;

2) вирішує інші питання, віднесені законом до її компетенції.

Обласна рада затверджує регіональну програму соціально-економічного та культурного розвитку області і контролює її виконання.

Стаття 144. Органи місцевого самоврядування в межах повноважень, визначених законом, приймають рішення, які є обов'язковими до виконання на відповідній території.

      Стаття 143. Громада безпосередньо або через органи місцевого самоврядування громади та їх посадових осіб  відповідно до закону:

     1) управляє майном, що є в комунальній власності;

      2)затверджує бюджет відповідної громади і контролює його виконання;

      3) затверджує програми соціально-економічного та культурного розвитку і контролює їх виконання;

     4) приймає рішення щодо місцевих податків і зборів;

     5) забезпечує реалізацію результатів місцевих референдумів;

     6) утворює, реорганізовує та ліквідовує комунальні підприємства, організації і установи, а також здійснює контроль за їх діяльністю;

     7) вирішує інші питання місцевого значення, віднесені законом до її компетенції.

    Компетенція обласних, окружних рад громад визначається Конституцією України і законом.

    

      Стаття 144. Ради і голови громад, виконавчі органи громад, окружні і обласні ради  громад, голови обласних рад, виконавчі комітети окружних і обласних рад громад відповідно до закону ухвалюють акти, які є обов'язковими до виконання на відповідній території.

Стаття 143. Громада безпосередньо або через органи місцевого самоврядування громади та їх посадових осіб  відповідно до закону:

     1) управляє майном, що є в комунальній власності;

      2)затверджує бюджет відповідної громади і контролює його виконання;

      3) затверджує програми соціально-економічного та культурного розвитку і контролює їх виконання;

     4) приймає рішення щодо місцевих податків і зборів;

     5) забезпечує реалізацію результатів місцевих референдумів;

     6) утворює, реорганізовує та ліквідовує комунальні підприємства, організації і установи, а також здійснює контроль за їх діяльністю;

     7) вирішує інші питання місцевого значення, віднесені законом до її компетенції.

    Компетенція обласних, повітових рад громад визначається Конституцією України і законом.

      Стаття 144. Ради і голови громад, виконавчі органи громад, повітові і обласні ради  громад, голови обласних рад, виконавчі комітети повітових і обласних рад громад відповідно до закону ухвалюють акти, які є обов'язковими до виконання на відповідній території.

Рішення органів місцевого самоврядування з мотивів їх невідповідності Конституції чи законам України зупиняються у встановленому законом порядку з одночасним зверненням до суду.

      Дію актів органів і посадових осіб місцевого самоврядування з мотивів їх невідповідності Конституції чи законам України призупиняє префект з одночасним зверненням до суду.

Дію актів органів місцевого самоврядування з мотивів їх невідповідності Конституції та законам України зупиняє суд, а у випадках встановлених законом – префект з одночасним звернення до суду.

Частина відсутня

Частина відсутня

Частина відсутня

Частина відсутня

       У разі ухвалення радою, головою громади, виконавчим органом громади, окружною, обласною радою громад, їх виконавчими комітетами акта, що не відповідає Конституції України та створює загрозу порушення державного суверенітету, територіальної цілісності чи загрозу  національній безпеці, Президент  за поданням префекта України зупиняє дію відповідного акта з одночасним зверненням до Конституційного Суду України, тимчасово зупиняє повноваження голови громади, складу ради громади, окружної, обласної ради громад та призначає тимчасового державного уповноваженого. Тимчасовий державний уповноважений спрямовує та організовує діяльність відповідних виконавчих органів громади, виконавчого комітету окружної, обласної ради громад.

          Правовий статус тимчасового державного уповноваженого визначається законом.

Конституційний Суд України розглядає таке звернення Президента України не довше семи календарних днів.

У разі визнання Конституційним Судом України акта голови громади, ради громади, окружної, обласної ради громад таким, що відповідає Конституції України, акт Президента України, виданий відповідно до частини третьої цієї статті, втрачає чинність.

           У разі визнання Конституційним Судом України акта голови громади, ради громади, окружної, обласної ради громад таким, що не відповідає Конституції України, Верховна Рада України за поданням Президента України достроково припиняє повноваження голови громади, ради громади, окружної, обласної ради громад та призначає позачергові вибори у визначеному законом порядку.

       У разі ухвалення радою, головою громади, виконавчим органом громади, повітовою, обласною радою громад, їх виконавчими комітетами акта, що не відповідає Конституції України та створює загрозу порушення державного суверенітету, територіальної цілісності чи загрозу  національній безпеці, Президент України за поданням префекта зупиняє повноваження відповідного органу місцевого самоврядування з одночасним зверненням до Конституційного Суду України та призначає тимчасового державного уповноваженого. Тимчасовий державний уповноважений спрямовує та організовує діяльність відповідних виконавчих органів громади, виконавчого комітету повітової, обласної ради громад.

          Правовий статус тимчасового державного уповноваженого визначається законом.

Конституційний Суд України розглядає такий указ Президента України не довше чотирнадцяти календарних днів.

У разі визнання Конституційним Судом України указу Президента таким, що не відповідає Конституції України, він втрачає чинність і відповідний орган чи органи місцевого самоврядування продовжують виконувати свої повноваження.

           У разі визнання Конституційним Судом України указу Президента України таким, що відповідає Конституції України, Верховна Рада України за поданням Президента України достроково припиняє повноваження відповідного органу чи органів місцевого самоврядування і призначає позачергові вибори у визначеному законом порядку.

Стаття 150. До повноважень Конституційного Суду України належить:

1) вирішення питань про відповідність Конституції України (конституційність):

законів та інших правових актів Верховної Ради України;

актів Президента України;

актів Кабінету Міністрів України;

Пункт відсутній

Питання, передбачені пунктами 1, 2 частини першої цієї статті, розглядаються за конституційними поданнями: Президента України; щонайменше сорока п’яти народних депутатів України; Верховного Суду; Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини; Верховної Ради Автономної Республіки Крим.

   

  

11) вирішення питання за зверненням Президента України про  відповідність Конституції України акта голови громади, ради громади, окружної, обласної ради громад;

      Питання, передбачені пунктами 1, 2 частини першої цієї статті, розглядаються за конституційними поданнями: Президента України; щонайменше сорока п’яти народних депутатів України; Верховного Суду; Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини; Верховної Ради Автономної Республіки Крим, громад.

Даних змін вносити не потрібно, оскільки Конституційний Суд має розглядати указ Президента, а не акти органів місцевого самоврядування.

Громадам можна надати право звернення до КСУ з конституційною скаргою.

А право на конституційне подання можна надати хіба що всеукраїнським асоціаціям органів місцевого самоврядування.

Положення відсутні

Розділ XV

Перехідні положення

 

      17-1. Після набрання чинності Законом України "Про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади)":

     1) одне або декілька поселень (сіл, селищ, міст) з прилеглими територіями набувають статусу громади на підставі та в порядку, визначеному законом;

      2) перші вибори до рад громад, голів громад проводяться протягом 70 днів після набрання чинності законом, яким встановлюється адміністративно-територіальний устрій.

      3) повноваження сільських, селищних, міських голів та депутатів місцевих рад, обраних на перших, чергових виборах у жовтні 2015 року та місцевих виборах у період з жовтня 2015 року до моменту набуття чинності цим Законом, припиняються з дня набуття повноважень головами громад, відповідними радами громад, обраними на перших місцевих виборах;

      4) Президент України за поданням Кабінету Міністрів України призначає на посади та звільняє з посад голів місцевих державних адміністрацій до призначення відповідних префектів, але не пізніше як до 1 січня 2021 року;

       5) місцеві державні адміністрації до створення окружними, обласними радами громад виконавчих комітетів на підставі закону про місцеве самоврядування, що визначає повноваження виконавчих комітетів окружних, обласних рад громад, але не пізніше як до 1 березня 2021 року на відповідній території продовжують здійснювати свої повноваження;

       6) до призначення префекта його повноваження здійснює голова відповідної місцевої державної адміністрації;

    7) Президент України за поданням Кабінету Міністрів України вперше здійснює призначення префектів після створення відповідними окружними, обласними радами громад виконавчих комітетів, але не пізніше 1 березня  2021 року.

     8) акти голів місцевих державних адміністрацій діють до набрання чинності відповідними актами місцевого самоврядування, актами префектів, інших органів виконавчої влади, ухваленими відповідно до Конституції та законів України.