exit
search
29 березня 2017

3.4. Статистична інформація щодо застосування кримінального законодавства про протидію корупції

Відомості про розмір збитків і шкоди,

завданих корупційними правопорушеннями

та правопорушеннями, пов’язаними з корупцією,

стан та обсяги їх відшкодування

Згідно з даними МЮ, у 2013 р. у закінчених провадженнях щодо кримінальних корупційних правопорушень встановлено:

1) органами прокуратури – матеріальних збитків на суму 35,7 млн. грн., з яких відшкодовано 10,8 млн. грн. Крім того, накладено арешт на майно підозрюваних вартістю 50,2 млн. грн. та вилучено майна, готівки, цінних паперів, іноземної валюти на суму 3,3 млн. грн.;

2) органами внутрішніх справ – матеріальних збитків на суму 226,6 млн. грн., з яких відшкодовано – 16,4 млн. грн. Крім того, накладено арешт на майно обвинувачених вартістю 236,7 млн. грн., вилучено майна, готівки, цінних паперів на суму 17,3 млн. грн., пред’явлено цивільних позовів на суму 193,6 млн. грн.;

3) органами Служби безпеки – матеріальних збитків на суму 268,8 млн. грн., з них відшкодовано 28,6 млн. грн. З метою забезпечення відшкодування збитків було накладено арешт на майно на суму 285,1 млн. грн.[1]

Отже, загальна сума збитків становить 531,1 млн. грн., з них відшкодовано 55,8 млн. грн. і накладено арешт на майно на суму 572,0 млн. грн., а також вилучено майна, готівки, цінних паперів на суму 20,6 млн. грн. Відомостей про подальшу долю арештованого майна і вилучених майна, готівки, цінних паперів немає.

За даними МВС[2], збитки, завдані правопорушеннями, пов’язаними з корупцією, у 2013 р. становили 635 716 грн., з них відшкодовано 448 961 грн., у т.ч. в інтересах держави чи територіальній громаді – 397 818 грн.

Що стосується збитків від корупційних злочинів, то їх, за даними МВС,[3] було спричинено набагато більше. Даних МЮ за 2014 рік немає.

Таблиця 40. Відомості про матеріальні збитки,

їх відшкодування за корупційними правопорушеннями

(за закінченими розслідуванням кримінальними

провадженнями), 2013 р.

 

Установлена сума матеріальних збитків

268 869 404 грн.

Відшкодовано збитків

28 612 844 грн.

 

У 2014 р., за даними МВС, матеріальних збитків було заподіяно на 43% менше, але відшкодовано – у 2,7 рази більше.

 

Таблиця 41. Відомості про матеріальні збитки,

їх відшкодування за корупційними правопорушеннями
(за закінченими розслідуванням кримінальними

провадженнями), 2014 р.

 

Установлена сума матеріальних збитків

153 789 162 грн.

Відшкодовано збитків

77 394 750 грн.

 

Дані ДСА за 2013 рік з цього приводу такі:

- порушенням обмежень щодо використання службового становища (ст. 172-2 КУпАП) завдано шкоди на суму 34 151 грн., відшкодовано 12 963 грн. (38,0%);

- порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності (ст. 172-4 КУпАП) завдано шкоди на суму 10 769 грн., відшкодовано 256 грн. (2,4%).

У 2014 році ситуація практично не змінилась: відшкодовано лише 1/5 завданої шкоди. Більш ефективним заходом є стягнення штрафу, у т.ч. в добровільному порядку.

 

Таблиця 42. Відомості про матеріальні збитки,

їх відшкодування у справах про правопорушення,

пов’язані з корупцією, 2014 р.

 

Назва статті КУпАП

Стаття

Сума штрафу, грн.

Розмір матеріальної шкоди, грн.

накладеного

сплаченого добровільно

установлено

відшкодовано

Порушення обмежень щодо використання службового становища

172-2

 

 

 

 

Порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності

172-4

137825

79535

22736

4417

Порушення встановлених законом обмежень щодо одержання дарунка (пожертви)

172-5

55112

36420

656

656

Порушення вимог фінансового контролю

172-6

177540

124875

 

 

Порушення вимог щодо повідомлення про конфлікт інтересів

172-7

201564

117993

 

 

Незаконне використання інформації, що стала відома особі у зв’язку з виконанням службових повноважень

172-8

14124

5440

 

 

Невжиття заходів щодо протидії корупції

172-9

39950

30260

 

 

 

Дані по НАБ, наведені у його звіті (з 04.12.2015 р. по 27.01.2017 р.), дають уявлення про те, яким є розмір заподіяної шкоди{C}[1]. Так, у 2016 р. до суду було передано більше 50 проваджень, по яких 12 обвинувальних вироків (переважно внаслідок укладення угоди) набули законної сили.

При цьому розмір збитків і шкоди, завданих кримінальними правопорушеннями, віднесеними законом до підслідності НАБ, становить 82 905 324 917 грн.

Однак внаслідок цього у 2016 р. до бюджету повернуто лише 116 762 000 грн. (0,14%). Отже, більшість проваджень, переданих НАБ та САП до суду, стосується випадків вчинення незначних корупційних діянь, а завдана шкода майже не відшкодовується. Це є свідченням недостатньої ефективності діяльності НАБ та САП, які з листопада 2015 р. так і не продемонстрували суспільству помітних зусиль у розкритті справді небезпечних корупційних схем та передачі обвинувальних актів по таких провадженнях до суду.

 

Відомості про кошти та інше майно, одержані внаслідок вчинення

корупційних правопорушень або правопорушень, пов’язаних з корупцією,

конфісковані за рішенням суду, а також кошти у розмірі вартості

незаконно одержаних послуг чи пільг, стягнені на користь держави

 

За даними ДСА, у справах про адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією, у 2013 р. конфіскацію предмета, грошей застосовано: за ст. 172-2 КУпАП – у 4815 випадках, за 172-4 КУпАП – у 158 випадках, за ст. 172-6 КУпАП – у 17 випадках і за ст. 172-7 КУпАП – в одному випадку, а усього – в 4991 випадках (схоже, що суди порахували кожен конфіскований предмет окремо), а без урахування ст. 172-2 КУпАП{C}{C}{C}[2]{C}{C}{C}{C}{C} – у 176 випадках.

У 2014 р. конфіскацію предмета, грошей судами застосовано: за 172-4 КУпАП – у 97 випадках, за ст. 172-5 КУпАП – у 51 випадках, а усього – в 148 випадках.

Окремих звітів про розмір майна, одержаного внаслідок вчинення корупційних правопорушень або правопорушень, пов’язаних з корупцією, конфіскованих за рішенням суду, а також коштів у розмірі вартості незаконно одержаних послуг чи пільг, стягнених на користь держави, не існує, такий облік не ведеться.

Дані по НАБ (з 04.12.2015 р. по 27.01.2017 р.){C}{C}{C}{C}{C}[3].

 

Відомості про кошти та інше майно, одержані внаслідок вчинення кримінальних правопорушень, віднесених законом до підслідності НАБ, конфісковані за рішенням суду, а також кошти у розмірі вартості незаконно одержаних послуг чи пільг, стягнені на користь держави, та розпорядження ними

116 762 000 грн., з яких: майже 70 млн. грн.
повернуті на рахунки ПАТ «Державна продовольча зернова корпорація України», понад 35,9 млн. грн. – ВАТ «Запоріжжяобленерго», близько 5 млн. грн. – компенсація збитків ВАТ «Запоріжжяобленерго» за рішенням суду та 6 млн. грн. компенсація збитків ПАТ «Укргазвидобування»

 

Відомості про кошти та інше майно, одержані

внаслідок корупційних правопорушень або правопорушень,

пов’язаних з корупцією, повернуті в Україну з-за кордону,

та розпорядження ними

 

Звітів про кошти та інше майно, одержані внаслідок корупційних правопорушень або правопорушень, пов’язаних з корупцією, повернуті в Україну з-за кордону, та розпорядження ними, не існує, такий централізований облік не ведеться.

Дані по НАБ (з 04.12.2015 р. по 27.01.2017 р.){C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}[4].

 

Відомості про кошти та інше майно, одержані внаслідок кримінальних правопорушень, віднесених законом до підслідності НАБ, які було повернуто в Україну з-за кордону, та їх зберігання

 

0

 

Відомості про арешт майна, конфіскацію предметів

і доходів від кримінальних корупційних правопорушень,

та розпорядження ними

 

В МВС таких зведених даних немає. Є дані тільки про розмір майна, на яке накладено арешт.

 

Таблиця 43. Відомості про вилучення предметів

злочинної діяльності за корупційними правопорушеннями

(за закінченими розслідуванням кримінальними

провадженнями), 2013 р.

 

Накладено арешт на майно

285 164 085 грн.

Вилучено майна, готівки, цінних паперів, іноземної валюти (НБУ) тощо (із заарештованого) на суму

19 185 855 грн.

Сума, на яку пред’явлено позови

221 233 251 грн.

 

Таблиця 44. Відомості про вилучення предметів

злочинної діяльності за корупційними правопорушеннями
(за закінченими розслідуванням кримінальними

провадженнями), 2014 р.

 

Накладено арешт на майно

103 074 527 грн.

Вилучено майна, готівки, цінних паперів, іноземної валюти (НБУ) тощо (із заарештованого) на суму

5 967 244 грн.

Сума, на яку пред’явлено позови

49 613 022 грн.

 

Таблиця 45. Відомості про арешт майна, конфіскацію

предметів та доходів від кримінальних правопорушень, віднесених

законом до підслідності НАБ, та розпорядження ними

(З 04.12.2015 по 27.01.2017 ){C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}[5]{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}

 

Вид майна

Загальна кількість

1.

Грошові кошти у:

 

 

гривні

601,94 мільйон

 

доларах США

80,16 мільйонів

 

євро

7,41 мільйонів

 

фунтах стерлінгів

3 170

 

білоруських рублях

147 500

 

російських рублях

10 500

2.

Золото та ювелірні вироби

56 од. ювелірних виробів та зливків

 

 

793 011 грн. на рахунках у дорогоцінних металах (золото)

3.

Корпоративні права

75,5 млн. дол. США (цінні папери)

 

 

частки у 28 компаніях на загальну суму 5,066 млн. грн.

4.

Транспортні засоби

69 автівок + 2 літаки

5.

С/г техніка та комплектуючі

228 одиниць

6.

Цілісні майнові комплекси

1

7.

Земельні ділянки

114

8.

Нерухомість:

 

 

квартири

66 та 2 частки в квартирах

 

будинки

27

 

нежитлові приміщення та споруди

54

 

гаражі та паркомісця

7

 

Відомості про кількість направлених подань

про усунення причин і умов, що сприяли вчиненню корупційного

правопорушення та правопорушення, пов’язаного з корупцією,

або невиконанню вимог антикорупційного законодавства

 

Оскільки повноваження надсилати державним органам, органам місцевого самоврядування обов’язкові до розгляду пропозиції та рекомендації щодо усунення причин і умов, які сприяють вчиненню кримінальних правопорушень, віднесених до підслідності НАБ, передбачене Законом «Про Національне антикорупційне бюро» (п. 11 ч. 1 ст. 17) лише в 2014 р., а НАБ фактично розпочало свою діяльність наприкінці 2015 р., то таких відомостей поки що мало.

Дані по НАБ (з 04.12.2015 р. по 27.01.2017 р.){C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}[6].

 

Кількість направлених подань про усунення причин і умов, що сприяли вчиненню кримінального корупційного правопорушення

10

 

Відомості про результати проведених

перевірок на доброчесність

 

Дані по НАБ (з 30.07.2016 р. по 27.01.2017 р.){C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}[7].

 

Результати проведених перевірок на доброчесність

4 перевірки, негативних результатів немає

 

Відомості про взаємодію НАБ з іншими державними

органами, органами місцевого самоврядування,

підприємствами, установами та організаціями[8]{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}

 

Таблиця 46. Взаємодія НАБ з іншими державними

органами, органами місцевого самоврядування,

підприємствами, установами та організаціями

 

Назва органу

Мета

Результат

1.

Національне агентство з питань запобігання корупції

Меморандум про співпрацю та
обмін інформацією між НАБ та НАЗК

Співпраця у сфері запобігання та протидії корупції, обмін інформацією та надання відомостей про кримінальні корупційні правопорушення, підслідні НАБ та виявлені НАЗК

2.

Національний
юридичний
університет
імені Ярослава
Мудрого

Меморандум про партнерство
та співробітництво

Підвищення кваліфікації співробітників НАБ за такими напрямами: особливості оперативно-розшукової діяльності НАБ; особливості досудового слідства НАБ; особливості проведення слідчих та негласних слідчих дій; правовий статус працівників НАБ; особливості заміщення посад в НАБ; судовий контроль у кримінальному провадженні; особливості міжнародної співпраці у сфері боротьби з корупцією

3.

Пенсійний
фонд

Меморандум про співпрацю та
обмін інформацією між НАБ та ПФУ

Співпраця у сфері запобігання та протидії корупції, координація співробітництва щодо обміну інформацією про кримінальні корупційні правопорушення та інші злочин ні діяння, підслідні НАБ

 

Відомості про співпрацю з компетентними органами

іноземних держав, міжнародними та іноземними організаціями та укладені

з ними угоди про співпрацю, представництво інтересів за кордоном{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}[9]{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}

 

Таблиця 47. Співпраця НАБ з компетентними органами

іноземних держав, міжнародними та іноземними організаціями та укладені

з ними угоди про співпрацю, представництво інтересів за кордоном

(з 30.07.2016 р. по 27.01.2017 р.)[10].

 

Назва органу

Мета

Результат

1.

Європейське управління з
питань запобігання зловживанням та шахрайству (ОЛАФ)

Адміністративна домовленість про
співробітництво між НАБ та Європейським управлінням з питань
запобігання зловживанням та шахрайству (ОЛАФ)

Співробітництво у сфері обміну інформацією щодо
шахрайства, корупції або будь-якої іншої незаконної
діяльності, пов’язаної із використанням коштів ЄС;
допомога у проведенні розслідувань; проведення
спільних слідчих дій та паралельних розслідувань;
навчання співробітників

2.

Консультативна
місія Європейського Союзу з реформування
сектору цивільної безпеки
України

Договір між консультативною місією ЄС з реформування сектору цивільної безпеки України та НАБ щодо безоплатної передачі інформаційних матеріалів та обладнання у безповоротне володіння в рамках міжнародної технічної допомоги

Надання міжнародної технічної допомоги шляхом
безоплатної передачі обладнання/матеріалів для
вирішення проблемних питань процесу реформування сектору цивільної безпеки України

3.

Бюро з попередження
та боротьби з корупцією
Латвійської Республіки

Меморандум про порозуміння між Бюро
з попередження та боротьби з корупцією Латвійської Республіки та НАБ

Взаємодопомога та співпраця у здійсненні слідчих, оперативних, контрольних та аналітичних
заходів у сфері виявлення, запобігання та боротьби з корупцією через наявні канали міжнародного співробітництва; тренінги з виявлення, запобігання та боротьби з корупцією; організація навчальних візитів; обмін досвідом; участь у конференціях, семінарах, практикумах; обмін експертами

4.

Спеціальна
служба розслідувань Литовської Республіки

Угода про співробітництво між НАБ
та Спеціальною службою розслідувань Литовської Республіки

Співробітництво у проведенні оперативно-розшукової діяльності та розслідувань злочинів,
пов’язаних з корупцією; обмін даними та інформацією щодо злочинів, пов’язаних з корупцією;
організація тренінгів, практичних занять та семінарів, робочих зустрічей, обмін методологічними матеріалами та юридичними документами;
здійснення заходів та реалізація спільних програм із попередження корупції

 

У Звіті НАБ міститься також Перелік зустрічей та взаємодії керівництва, а також детективів НАБ з міжнародними партнерами (85 пунктів) і Перелік візитів керівництва та співробітників НАБ за кордон (13 пунктів){C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}[11]{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}.

 

Відомості про співпрацю НАБ з недержавними

організаціями і засобами масової інформації[12]{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}

 

Таблиця 48. Співпраця НАБ з недержавними

організаціями і засобами масової інформації

 

Вид медійного заходу

Кількість

1.

Брифінги та прес-конференції за участі Директора НАБ та його заступників

8

2.

Телеінтерв’ю за участі керівництва НАБ

10

3.

Інтерв’ю для друкованих засобів масової інформації

5

4.

Інтерв’ю для інтернет-видань

23

5.

Відповіді на запити засобів масової інформації

56

6.

Коментарі для ЗМІ про діяльність НАБ

422

Всього

 

524


Діяльність підрозділів внутрішньої безпеки спеціально уповноважених

суб’єктів у сфері протидії корупції, кількість повідомлень про вчинення

правопорушень їхніми працівниками, результати розгляду таких

повідомлень, притягнення до відповідальності працівників

спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції

 

Таблиця 49. Діяльність Управління внутрішнього контролю НАБ
(з 30.07.2016 по 27.01.2017 р.){C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}[13]{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}

 

Вид діяльності

Кількість

Примітка

1.

Надійшло звернень та скарг на дії працівників НАБ

196

Розглянуто 173, перебувають на розгляді – 23

2.

Проведено службових розслідувань

13

Проведено службових розслідувань – 13. За результатами службових розслідувань до Дисциплінарної комісії НАБ скеровані матеріали для вирішення питання про притягнення до дисциплінарної відповідальності 10 працівників

3.

Притягнуто до відповідальності
працівників НАБ

6

Дисциплінарною комісією притягнуто до дисциплінарної відповідальності 6 працівників НАБ (5 – оголошено догани, 1 – зауваження, у діях 4 працівників не встановлено ознак дисциплінарних проступків)

4.

Проведено перевірок на доброчесність

4

Негативних результатів немає

5.

Розпочато кримінальних проваджень, досудове розслідування яких здійснюється детективами УВК

16

Закрито – 7;
Скеровано за підслідністю – 2;
Спрямовано до суду – 1;
Проводиться розслідування – 6

6.

Заведено оперативно-розшукових справ

3

 

 

Інші відомості, що стосуються результатів діяльності

спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії

корупції та виконання покладених на них обов’язків

 

Таблиця 50. Звернення до НАБ

(з 30.07.2016 по 27.01.2017 р.){C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}[14]{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}

 

Вид

Кількість

1.

Звернення громадян всього, з них:

8332

 

Звернення, що надійшли засобами поштового зв’язку, безпосередньо до НАБ, а також ті, що пересилалися з інших установ

4475

 

Звернення, подані до громадської приймальні

879

 

Звернення громадян до колл-центру

2978

2.

Запити та звернення народних депутатів України, надіслані безпосередньо до НАБ

661

 

в т.ч. запити та звернення народних депутатів України щодо відомостей, наведених у е-деклараціях

21

3.

Звернення, запити народних депутатів України, переслані іншими органами

78

4.

Запити на доступ до публічної інформації

263

5.

Заяви, звернення, юридичних осіб, державних органів, громадських організацій

15003

Всього

 

24337


Таблиця 51. Результати міжнародного співробітництва НАБ:

міжнародна правова допомога
(з 30.07.2016 по 27.01.2017 р.){C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}[15]{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}{C}

 

Надіслано запитів

Отримано запитів

Всього

у т.ч. за звітний період

З них виконано

Всього

у т.ч. за звітний період

З них виконано

Всього

у т.ч. за звітний період

Всього

у т.ч. за звітний період

118

58

45

39

10

5

6

3

 {C}[1]{C}{C}{C} Національне антикорупційне бюро України. Звіт: серпень 2016 – лютий 2017. Режим доступу: https://nabu.gov.ua/sites/default/files/reports/nab_report_02_20171.pdf

{C}[2]{C}{C}{C} Статті 172-2 і 172-3 виключено з КУпАП згідно із Законом від 18.04.2013 р.

{C}[3]{C}{C}{C} Національне антикорупційне бюро України. Звіт: серпень 2016 – лютий 2017. Режим доступу: https://nabu.gov.ua/sites/default/files/reports/nab_report_02_20171.pdf

{C}[4]{C}{C}{C} Національне антикорупційне бюро України. Звіт: серпень 2016 – лютий 2017. Режим доступу: https://nabu.gov.ua/sites/default/files/reports/nab_report_02_20171.pdf

{C}[5]{C}{C}{C} Національне антикорупційне бюро України. Звіт: серпень 2016 – лютий 2017. Режим доступу: https://nabu.gov.ua/sites/default/files/reports/nab_report_02_20171.pdf

{C}[6]{C}{C}{C} Національне антикорупційне бюро України. Звіт: серпень 2016 – лютий 2017. Режим доступу: https://nabu.gov.ua/sites/default/files/reports/nab_report_02_20171.pdf

{C}[7]{C}{C}{C} Національне антикорупційне бюро України. Звіт: серпень 2016 – лютий 2017. Режим доступу: https://nabu.gov.ua/sites/default/files/reports/nab_report_02_20171.pdf

{C}[8]{C}{C}{C} Національне антикорупційне бюро України. Звіт: серпень 2016 – лютий 2017. Режим доступу: https://nabu.gov.ua/sites/default/files/reports/nab_report_02_20171.pdf

{C}[9]{C}{C}{C} Національне антикорупційне бюро України. Звіт: серпень 2016 – лютий 2017. Режим доступу: https://nabu.gov.ua/sites/default/files/reports/nab_report_02_20171.pdf

{C}[10]{C}{C}{C} Національне антикорупційне бюро України. Звіт: серпень 2016 – лютий 2017. Режим доступу: https://nabu.gov.ua/sites/default/files/reports/nab_report_02_20171.pdf

{C}[11]{C}{C}{C} Національне антикорупційне бюро України. Звіт: серпень 2016 – лютий 2017. Режим доступу: https://nabu.gov.ua/sites/default/files/reports/nab_report_02_20171.pdf

{C}[12]{C}{C}{C} Національне антикорупційне бюро України. Звіт: серпень 2016 – лютий 2017. Режим доступу: https://nabu.gov.ua/sites/default/files/reports/nab_report_02_20171.pdf

{C}[13]{C}{C}{C} Національне антикорупційне бюро України. Звіт: серпень 2016 – лютий 2017. Режим доступу: https://nabu.gov.ua/sites/default/files/reports/nab_report_02_20171.pdf

{C}[14]{C}{C}{C} Національне антикорупційне бюро України. Звіт: серпень 2016 – лютий 2017. Режим доступу: https://nabu.gov.ua/sites/default/files/reports/nab_report_02_20171.pdf

{C}[15]{C}{C}{C} Національне антикорупційне бюро України. Звіт: серпень 2016 – лютий 2017. Режим доступу: https://nabu.gov.ua/sites/default/files/reports/nab_report_02_20171.pdf

[1] Режим доступу: http://www.minjust.gov.ua/section/421

[2] Режим доступу: http://mvs.gov.ua/mvs/control/main/uk/publish/category/1054677;jsessionid=5FEAC7A84230D390A150DBB04154BA4B

[3] Режим доступу: http://mvs.gov.ua/mvs/control/main/uk/publish/category/1054677;jsessionid=5FEAC7A84230D390A150DBB04154BA4B