exit
search
28 березня 2017

3.4. Статистична інформація щодо застосування кримінального законодавства про протидію корупції

Таблиця 26. Кількість осіб, вироки або постанови

щодо яких набрали законної сили, 2016 р.

 

Заборонна норма та назва статті КК

Осіб{C}[1]

 

Кількість засуджених осіб

Кількість виправданих осіб

Кількість осіб, справи відносно яких закрито

210 ч.1

Нецільове використання бюджетних коштів, здійснення видатків бюджету чи надання кредитів з бюджету без встановлених бюджетних призначень або з їх перевищенням

1

-

-

1

354 ч.1

Підкуп працівника державного підприємства, установи чи організації

2

2

-

-

354 ч.3

18

18

-

-

354 ч.4

3

3

-

-

364 ч.1

Зловживання владою або службовим становищем

40

10

1

29

364 ч.2

31

12

6

13

364 ч.3

6

-

2

4

364-1 ч.1

Зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми

4

2

-

2

364-1 ч.2

18

15

1

2

365-2 ч.1

Зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги

1

-

-

1

365-2 ч.3

2

2

-

-

368 ч.1

Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою

213

202

2

9

368 ч.2

15

11

2

2

368 ч.3

48

32

11

5

368 ч.4

23

16

5

2

368 ч.5

4

3

1

-

368-2

Незаконне збагачення

1

-

1

-

368-3 ч.1

Підкуп службової особи юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми

2

2

-

-

368-3 ч.2

3

-

-

3

368-3 ч.3

3

-

-

3

368-3 ч.4

1

1

-

-

368-4 ч.3

Підкуп особи, яка надає публічні послуги

10

9

1

-

369 ч.1

Пропозиція або надання неправомірної вигоди службовій особі

94

78

-

16

369 ч.2

17

13

1

3

369 ч.3

8

1

1

6

369-2 ч.1

Зловживання впливом

6

6

-

-

369-2 ч.2

143

138

3

2

369-2 ч.3

4

-

3

1

Всього (кількість осіб)

721

576

41

104

Всього (частка від усіх осіб)

100%

80%

5,6%

14,4%

 

Крім того, є дані по НАБ (з 04.12.2015 р. по 27.01.2017 р.) – з його звіту{C}[2]{C}. Як повідомив з цього приводу Директор НАБ А.Ситник, «основна претензія – відсутність судових вироків. Водночас багато антикорупційних проваджень «провисає» тому, що такі справи може розглядати лише колегія з трьох суддів. Зібрати колегію проблема, оскільки не всі суди укомплектовані. Також саме рішення суду є підставою для повернення вкрадених грошей до бюджету»{C}[3].

 

Кількість осіб, щодо яких набрав законної сили обвинувальний вирок суду щодо вчинення ними кримінальних правопорушень, віднесених законом до підслідності НАБ

12 обвинувальних вироків щодо 11 осіб

Кількість осіб, щодо яких набрав законної сили виправдувальний вирок суду щодо вчинення ними відповідних правопорушень

0

 

Інформація, наведена у вище, змушує констатувати деякі невтішні висновки:

1) фактична кількість осіб, засуджених за вчинення корупційних злочинів, невпинно і суттєво зменшується з року в рік (2013 рік – 1403 осіб; 2014 рік – 844 осіб; 2015 рік – 724 осіб; 2016 рік – 576 осіб). За три роки вона зменшилась майже на 60%;

2) частка засуджених осіб (відносно загальної кількості осіб, щодо яких розглядалися такі кримінальні провадження) за вчинення корупційних злочинів не збільшується: якщо у 2013 році частка засуджених осіб становила 82% від загальної кількості осіб, щодо яких розглядалися такі кримінальні провадження, то у 2014 р. цей показник зменшився до 74%, у 2015 році – до 81%, а в 2016 році – до 80%;

3) частка осіб, яких виправдано судом, збільшується (у 2013 році – 2%; у 2014 році – майже 3%; у 2015 році – 3%, а у 2016 році – 5,6%);

4) частка осіб, стосовно яких кримінальні справи закрито, практично не зменшується. Якщо порівнювати показники 2015–2016 років (15% та 14,4% відповідно) з показниками 2013 і 2014 років (17% та 23%), то спостерігається незначне зниження цих неформальних практик.

Суди як намагалися, так і намагаються робити все, щоб призначати корупціонерам найменші розміри найбільш м’яких видів покарань із передбачених законом{C}[4].

Ситуація з притягненням до кримінальної відповідальності за злочини, пов’язані з корупцією, в цілому є аналогічною ситуації щодо корупційних злочинів.

Крім того, кричущою є проблема затягування судового розгляду справ про корупційні злочини. Про причини цього керівник САП Н. Холодницький пояснив так: «Справи довго не розглядаються судами через різні причини – недоукомплектованість судів (наші справи розглядаються колегіями не менше ніж із 3 суддів), завантаженість справами, хвороби суддів і подекуди такі факти мають ознаки навмисного затягування розгляду справ. Також до цієї невтішної статистики докладаються зусилля сторони захисту – хвороби та неявки обвинувачуваних та захисників. Це все впливає на можливість САП забезпечити покарання за корупційні злочини та відшкодувати до державного бюджету вкрадене.

Так, за 2016 рік призначено 83 підготовчих засідання, у 56 розгляд не відбувся у зв’язку з неявкою захисників, відсутністю судді тощо. Тобто в 68% справ взагалі нічого не відбувалось попри те, що засідання вже було призначено»{C}[5].

З іншого боку, існує думка, що саме САП стала «однією з головних перешкод на шляху гучних антикорупційних розслідувань»{C}[6].

 

Кількість осіб, на яких накладено адміністративне

стягнення за правопорушення, пов’язане з корупцією,

і щодо яких закрито відповідне адміністративне

провадження без накладення стягнення

 

Таблиця 27. Відомості про кількість осіб, на яких накладено адміністративне

стягнення за правопорушення, пов’язане з корупцією, і щодо яких закрито

відповідне адміністративне провадження без накладення стягнення, 2013 р.

 

Усього осіб притягнуто судом до відповідальності (штраф)

1696

з них

осіб, що надають публічні послуги

44

посадових осіб юридичних осіб публічного права

200

осіб, які виконують організаційно-розпорядчі чи адміністративно-господарські обов’язки в юридичних особах приватного права

66

посадових осіб юридичних осіб, фізичних осіб - у разі одержання від них неправомірної вигоди

23

за ст.ст. КУпАП

порушення обмежень щодо використання службового становища (ст. 172-2)

491

пропозиція або надання неправомірної вигоди (ст. 172-3)

19

порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності (ст. 172-4)

197

порушення встановлених законом обмежень щодо одержання дарунка (пожертви) (ст. 172-5)

22

порушення вимог фінансового контролю (ст. 172-6)

749

порушення вимог щодо повідомлення про конфлікт інтересів (ст. 172-7)

182

незаконне використання інформації, що стала відома особі у зв’язку з виконанням службових повноважень (ст. 172-8)

15

невжиття заходів щодо протидії корупції (ст. 172-9)

21

Усього осіб, звільнено з посад у зв’язку з притягненням до відповідальності за корупційне правопорушення

307

Не звільнено осіб, які перебувають на виборних посадах

172

Закрито адміністративних справ

433

з них

у зв`язку із передачею матеріалів прокурору або органу досудового розслідування в порядку ст. 253 КУпАП

6

за відсутністю події і складу правопорушення

198

у зв`язку із передачею матеріалів на розгляд громадської організації або малозначністю порушення

59

у зв`язку із закінченням строків давності накладення стягнення

54

       

 

Таблиця 28. Відомості про кількість осіб, на яких накладено адміністративне

стягнення за правопорушення, пов’язане з корупцією, і щодо яких закрито

відповідне адміністративне провадження без накладення стягнення, 2014 р.

 

Усього осіб притягнуто судом до відповідальності (штраф)

1914

з них

осіб, що надають публічні послуги

15

посадових осіб юридичних осіб публічного права

273

осіб, які виконують організаційно-розпорядчі чи адміністративно-господарські обов’язки в юридичних особах приватного права

39

посадових осіб юридичних осіб, фізичних осіб - у разі одержання від них неправомірної вигоди

21

за ст.ст. КУпАП

порушення обмежень щодо використання службового становища (ст. 172-2)

3

пропозиція або надання неправомірної вигоди (ст. 172-3)

 

порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності (ст. 172-4)

137

порушення встановлених законом обмежень щодо одержання дарунка (пожертви) (ст. 172-5)

68

порушення вимог фінансового контролю (ст. 172-6)

974

порушення вимог щодо повідомлення про конфлікт інтересів (ст. 172-7)

663

незаконне використання інформації, що стала відома особі у зв’язку з виконанням службових повноважень (ст. 172-8)

14

невжиття заходів щодо протидії корупції (ст. 172-9)

55

Усього осіб звільнено з посад у зв’язку з притягненням до відповідальності за корупційне правопорушення

60

Не звільнено осіб, які перебувають на виборних посадах

137

Закрито адміністративних справ

390

з них

у зв`язку із передачею матеріалів прокурору або органу досудового розслідування в порядку ст. 253 КУпАП

4

за відсутністю події і складу правопорушення

232

у зв`язку із передачею матеріалів на розгляд громадської організації або малозначністю порушення

68

у зв`язку із закінченням строків давності накладення стягнення

85

       

 

Таблиця 29. Відомості про кількість осіб, на яких накладено адміністративне

стягнення за правопорушення, пов’язане з корупцією, і щодо яких закрито

відповідне адміністративне провадження без накладення стягнення, 2015 р.

 

Статті

КУпАП

Кількість осіб, щодо яких розглянуто справи, у т.ч.

Накладено адміністративних стягнень

усього

про накладення адміністративного стягнення

про закриття справи,

у т.ч. у зв’язку із

основних

додаткових

усього

малозначністю

відсутністю події і складу правопорушення

закінченням строків накладення стягнення

штраф{C}[7]

конфіскація предмета, грошей

позбавлення спец. права

конфіскація предмета, грошей

172-4

158

120

38

11

19

6

120

 

 

81

172-5

83

67

16

 -

9

6

67

 

 

46

172-6

914

787

127

19

68

37

787

 

 

 -

172-7

948

763

185

21

127

27

763

 

 

 -

172-8

11

8

3

 

2

1

8

 

 

 -

172-9

38

28

10

1

5

4

28

 

 

 -

Усього

2152

1773

379

52

230

81

1773

 

 

127

 

Таблиця 30. Відомості про кількість осіб, на яких накладено адміністративне

стягнення за правопорушення, пов’язане з корупцією, і щодо яких закрито

відповідне адміністративне провадження без накладення стягнення, 2016 р.

 

Статті

КУпАП

Кількість осіб, щодо яких розглянуто справи, у т.ч.

Накладено адміністративних стягнень

усього

про накладення адміністративного стягнення

про закриття справи,

у т.ч. у зв’язку із

основних

додаткових

усього

малозначністю

відсутністю події і складу правопорушення

закінченням строків накладення стягнення

штраф{C}[8]

конфіскація предмета, грошей

позбавлення спец. права

конфіскація предмета, грошей

172-4

200

142

58

14

25

19

142

 

 

103

172-5

42

31

11

-

6

5

31

 

 

22

172-6

233

180

53

9

27

15

180

 

 

-

172-7

1596

1118

478

72

268

126

1118

 

 

1

172-8

26

17

9

1

5

2

17

 

 

-

172-9

12

9

3

-

2

1

9

 

 

-

Усього

2109

1497

612

96

333

168

1497

-

-

126

 

У 2013–2016 рр. кількість осіб, справи про адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією, щодо яких закрито, становить 24,0–29,5% від кількості осіб, 

справи щодо яких розглядались. При цьому кількість осіб, справи щодо яких закрито, з року в рік зростала – з 433 до 612 осіб.

 

Водночас, порівняно з 2013–2014 рр. у 2015–2016 рр., загальна кількість осіб, на яких накладено стягнення, постійно знижувалась – зі 1696 і 1914 до 1773 і 1497,

відповідно.

 

Порівняно з 2015 р. у 2016 році більш ніж у 4 рази збільшився середній розмір штрафу, що накладається на порушників корупційного законодавства.

Незважаючи на існування норми ч. 5 ст. 30 КУпАП, суди у 2015–2016 рр. жодного разу не застосовували додаткове стягнення у виді позбавлення права обіймати

певні посади, хоча у 2013–2014 рр. це стягнення застосовано до 367 осіб.

 


{C}[1]{C} Вироки або постанови відносно яких набрали законної сили у відповідному періоді.

{C}[2]{C} Національне антикорупційне бюро України. Звіт: серпень 2016 – лютий 2017. Режим доступу: https://nabu.gov.ua/sites/default/files/reports/nab_report_02_20171.pdf

{C}[3]{C} Почему никто не сидит. Борцы с коррупцией объясняют причины // Лига. Новости. – 16 лютого 2017 р. Режим доступу: http://news.liga.net/articles/politics/14692197-pochemu_nikto_ne_sidit_bortsy_s_korruptsiey_obyasnyayut_prichiny.htm

{C}[4]{C} Детальніше про це див. узагальнену статистичну інформацію про діяльності судів за Формою №6 «Звіт про кількість осіб, засуджених, виправданих, справи щодо яких закрито, неосудних, до яких застосовано примусові заходи медичного характеру та види кримінального покарання» на офіційному веб-порталі «Судова влада України». Режим доступу: http://court.gov.ua/sudova_statystyka/.

{C}[5]{C} Холодницький Н. #ЧиБудеСуд? Режим доступу: www.pravda.com.ua/columns/2017/02/24/7136375/

{C}[6]{C} Прокурор без пуття. Боротьба з корупцією перетворилася на затягування розслідувань. Режим доступу: http://nv.ua/ukr/publications/prokuror-bez-puttja-borotba-z-koruptsijeju-peretvorilasja-na-zatjaguvannja-rozsliduvan-740839.html

{C}[7]{C} Загальна сума накладеного за цими статтями штрафу становить 1080642 грн., тобто в середньому по 609 грн. на одну особу.

{C}[8]{C} Загальна сума накладеного за цими статтями штрафу становить 4106308 грн., тобто в середньому по 2743 грн. на одну особу.