exit
search
28 березня 2017

3.4. Статистична інформація щодо застосування кримінального законодавства про протидію корупції

Таблиця 16. Відомості про кримінальні корупційні

правопорушення, провадження за якими закінчені, 2014 р.

 

 

Усього

Прокуратура

Органи внутрішніх справ

Служба безпеки

Податкові органи

ВСПуЗС[1]

Кількість кримінальних правопорушень, кримінальні провадження за якими закінчені розслідуванням

2412

244

1801

303

10

1

 

залишок на кінець року

253

127

126

 

 

 

закрито проваджень

79

17

62

-

-

-

направлено до суду для вирішення питання про звільнення особи від кримінальної відповідальності

28

 

21

7

 

 

направлено до суду з обвинувальним актом,

2381

242

1779

296

10

1

у т.ч.

 

 

 

 

 

 

 

Частини 2–5 ст.191

524

111

399

3

3

 

Ст. 364

169

40

85

36

2

 

Ст. 364-1

16

6

9

 

 

 

Ст. 365-2

1

1

 

 

 

 

Ст. 368

1038

44

793

190

4

 

Ст. 368-2

1

 

1

 

 

 

Ст. 368-3

66

 

64

2

 

 

Ст. 368-4

13

 

11

2

 

 

Ст. 369-2

122

5

95

22

 

 

Ст. 370

 

 

 

 

 

 

Ч. 2 ст. 375

7

3

2

2

 

 

Частини 2,3 ст. 410

24

1

 

 

 

 

Інші корупційні правопорушення

400

57

296

40

1

1

 

Таблиця 17. Відомості про кримінальні корупційні

правопорушення, за якими провадження направлені

до суду з обвинувальним актом органами прокуратури,

внутрішніх справ[2] і податкової міліції[3], 2015 р.[4]

 

 

К.п., за якими провадження направлені до суду з обвинувальним актом

Усього

5073

Ст. 364

50+134

Ст. 364-1

0+30

Ст. 365-2

0+3

Ст. 366-1

0+0

Ст. 368

400+330

Ст. 368-2

0+0

Ст. 368-3

5+41

Ст. 368-4

1+17

Ст. 369

36+112

Ст. 369-2

65+95

Ст. 369-3

0+0

Ст. 370

0+0

Ст. 159-1

0

Ст. 160

12

Ст. 191

3645+7

Ст. 206-1

1

Ст. 209

0+4

Ст. 210

1

Ст. 211

0

Ст. 354

21

Ст. 410[5]

63

 

Таблиця 18. Відомості про кримінальні корупційні

правопорушення, за якими провадження направлені

до суду з обвинувальним актом органами прокуратури,

внутрішніх справ,[6] СБУ[7] і податкової міліції[8], 2016 р.[9]

 

 

К.п., за якими провадження направлені до суду з обвинувальним актом

Усього

4646

Ст. 364

11+72+26

Ст. 364-1

2+32

Ст. 365-2

1+2

Ст. 366-1

0+0

Ст. 368

376+205

Ст. 368-2

0+0

Ст. 368-3

1+27

Ст. 368-4

3+5

Ст. 369

60+83

Ст. 369-2

116+51

Ст. 369-3

0+0

Ст. 370

0+0

Ст. 159-1

0

Ст. 160

0

Ст. 191

3509+9

Ст. 206-1

1

Ст. 209

7

Ст. 210

0

Ст. 211

0

Ст. 354

12

Ст. 410[10]

35

 

Дані по НАБ (з 04.12.2015 р. по 27.01.2017 р.) – з його звіту[11].

 

Кількість осіб, щодо яких складено обвинувальні акти щодо вчинення ними кримінальних правопорушень, віднесених законом до підслідності НАБ

 

69

 * * *

У 2013–2014 рр. відповідні правоохоронні органи були схильні зараховувати до корупційних правопорушень у т.ч. такі правопорушення, які, як правило, не є корупційними. Йдеться про такі правопорушення, як (не показані в таблицях): вимагання (частини 2–4 ст. 189), протидія законній господарській діяльності (ч. 3 ст. 206), розголошення комерційної або банківської таємниці (ст. 232), самовільне присвоєння владних повноважень або звання службової особи (ст. 353), підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів (ч. ч. 2, 3 ст. 358), перевищення влади або службових повноважень (ст. 365), перевищення повноважень службовою особою юридичної особи приватного права (ст. 365-1), службове підроблення (ч. 2 ст. 366), провокація хабара або комерційного підкупу (ст. 370), перевищення військовою службовою особою службових повноважень (частини 1, 3 ст. 424).

Крім того, розслідувалась і значна кількість невідомо яких «інших» корупційних правопорушень (390, що становить понад 13% усіх облікованих правопорушень).

Очевидно, що усе це робилося для так званого «покращення» статистики, щоб показати, як «ефективно» працюють правоохоронці.

Якщо брати до уваги лише ті злочини, які визначені як корупційні Законом від 14 жовтня 2014 р. (зокрема, передбачені статтями 191, 410, 364, 364-1, 365-2, 368–369 КК), то кількість відповідних кримінальних правопорушень, провадження за якими закінчені у 2013 р., буде значно (майже на 1/5) меншою, а саме – 1953. Пропорційно меншою є і кількість осіб, притягнутих до кримінальної відповідальності за такі злочини – приблизно 1500 осіб.

Крім того, зі статистики МВС неясно, скільки із 447 осіб, притягнутих до відповідальності за статтями 191 і 410 КК, становлять саме службові особи.

* * *

Із наведених вище таблиць видно, зокрема, що:

1) у 2013 р. виявлено (зареєстровано й обліковано) 3277 кримінальних корупційних правопорушень, у 2014 р. – 2625, у 2015 р. – 15908, а в 2016 р. – 15770. Отже, у 2014 р. порівняно з 2013 р. таких правопорушень було виявлено на 19,9% менше, а у 2015 р. порівняно з 2014 р. – в 6 разів більше, тобто стався певний «скачок», який можна пояснити прийняттям нового антикорупційного законодавства, демонстрацією певної «політичної волі», резонансністю корупційних злочинів та інтересом суспільства до них; у 2016 р. порівняно з 2015 р. кількість облікованих кримінальних корупційних правопорушень майже не зменшилась (зменшення лише на 0,9%). Проте, у 2016 р. порівняно з 2015 р. значно зменшилась кількість кримінальних корупційних правопорушень:

- у яких оголошено про підозру – на 5,6%;

- за якими провадження направлені до суду з обвинувальним актом – на 8,4%;

- у яких провадження закрито – на 22,6%;

- у яких рішення не прийнято – 2,3%;

2) у 2014 р. порівняно з 2013 р. значно зменшилась кількість закритих кримінальних проваджень про корупційні правопорушення (з 452 до 79). Водночас у 2015 р. порівняно з 2014 р. кількість таких проваджень зросла в 76 разів (з 79 до 6048), а у 2016 р. порівняно з 2015 р., – зменшилась на 22,6% (до 4681);

3) у 2014 р. порівняно з 2013 р. майже не зменшилась кількість кримінальних корупційних правопорушень, направлених до суду з обвинувальним актом (2381 проти 2345, тобто зменшення лише на 1,5%). Водночас у 2015 р. порівняно з 2014 р. кількість таких правопорушень зросла більше ніж удвічі (з 2381 до 5073), а у 2016 р., порівняно із 2015 р., знову дещо знизилась – на 8,4% (до 4646);

4) у 2016 р. порівняно з 2015 р. кількість кримінальних правопорушень, за якими провадження направлені до суду з обвинувальним актом, порівняно з кількістю кримінальних правопорушень, у яких оголошено про підозру, зменшилась на 2,3% (з 79,1% до 76,8%).[1] Військова служба правопорядку у Збройних Силах.

[2] В таблиці позначено через «+».

[3] Органами податкової міліції – тільки статті 191 (в таблиці позначено через «+») і 209 КК.

[4] Відомості тут і далі взято з веб-сайта Генеральної прокуратури (сторінка «Статистична інформація»). Режим доступу: http://www.gp.gov.ua/ua/stat.html

[5] Зареєстровано військовими прокурорами.

[6] В таблиці позначено через «+».

[7] СБ – тільки ст. 364 КК. В таблиці позначено через «+».

[8] Органами податкової міліції – тільки статті 191 (в таблиці позначено через «+») і 209 КК.

[9] Відомості тут і далі взято з веб-сайта Генеральної прокуратури (сторінка «Статистична інформація»). Режим доступу: http://www.gp.gov.ua/ua/stat.html

[10] Зареєстровано військовими прокурорами.

[11] Національне антикорупційне бюро України. Звіт: серпень 2016 – лютий 2017. Режим доступу: https://nabu.gov.ua/sites/default/files/reports/nab_report_02_20171.pdf