exit
search
28 березня 2017

3.4. Статистична інформація щодо застосування кримінального законодавства про протидію корупції

Таблиця 12. Відомості про кримінальні корупційні

правопорушення, виявлені (зареєстровані)

органами прокуратури, внутрішніх справ,[1]

СБУ[2] і податкової міліції[3] у 2016 р.[4]

 

 

Обліковано у звітному періоді

К.п., у яких вручено повідомлення про підозру

К.п., за якими провадження

направлені до суду

К.п., у яких провадження закрито

К.п., у яких рішення не прийнято

з обвинувальним актом

з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності

Усього

у т.ч. за ч. 1 п.п. 1, 2, 4, 6 ст. 284 КПК

Усього

15770

6052

4646

58

4681

4562

9904

Ст. 364

917

+2331

+34

32

+93

+3

11

+72

+26

0

+3

+1

276

+788

+10

276

+788

+10

577

+2253

+53

Ст. 364-1

24

+366

3

+39

2

+32

0+0

10
+135

10

+134

22

+333

Ст. 365-2

8

+165

1

+3

1

+2

0+0

0+43

0+43

7

+163

Ст. 366-1

10

+37

1

+0

0+0

0+0

5

+37

5

+37

10

+37

Ст. 368

1035

+472

500

+236

376

+205

0+0

822

+213

822

+213

464

+261

Ст. 368-2

12

+14

0+0

0+0

0+0

7

+4

7

+4

12

+14

Ст. 368-3

5

+53

2

+33

1

+27

0

+3

1

+13

1

+13

4

+21

Ст. 368-4

3

+10

3

+8

3

+5

0+0

0+2

0+2

0+5

Ст. 369

174

+240

96

+105

60

+83

11

+11

79

+332

79

+332

94

+143

Ст. 369-2

146

+94

127

+57

116

+51

0+0

18

+16

18

+16

30

+42

Ст. 369-3

1

+1

0+0

0+0

0+0

0+0

0+0

1

+1

Ст. 370

17

+6

1

+0

0+0

0+0

18

+7

18

+7

16

+6

Ст. 159-1

2

0

0

0

1

1

2

Ст. 160

15

0

0

0

28

28

15

Ст. 191

9173

+88

4663

+10

3509

+9

29

+0

1661

+18

1543

+18

4987

+78

Ст. 206-1

66

3

1

0

14

14

63

Ст. 209

37

11

7

0

9

9

26

Ст. 210

11

0

0

0

3

3

11

Ст. 211

18

0

0

0

14

14

18

Ст. 354

20

12

12

0

11

11

8

Ст. 410[5]

165

40

35

0

86

86

127

 

Таблиця 13. Відомості про кримінальні корупційні

правопорушення, виявлені (зареєстровані) НАБ

(з 04.12.2015 р. по 27.01.2017 р.)[6].

 

Кількість зареєстрованих заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення у розрізі кримінальних правопорушень, віднесених законом до підслідності НАБ

 

696

 

Таблиця 14. Розподіл кримінальних проваджень НАБ

за джерелами інформації
(з 04.12.2015 по 27.01.2017 р., всі провадження за виключенням

закінчених, направлених за підслідністю, зупинених,

приєднаних до інших кримінальних проваджень)

 

Вид діяльності

Кількість

1.

Кримінальні провадження, прийняті від Генеральної прокуратури та інших правоохоронних органів

81

2.

Кримінальні провадження, зареєстровані за власними напрацюваннями детективів і аналітиків

81

3.

Кримінальні провадження, зареєстровані за заявами фізичних та юридичних осіб, що надійшли на адресу НАБ

51

4.

Кримінальні провадження, зареєстровані за матеріалами інших
правоохоронних органів

21

5.

Кримінальні провадження, зареєстровані за ухвалою суду

25

6.

Кримінальні провадження, зареєстровані детективами за заявами та повідомленнями народних депутатів України

5

Всього

 

264

 

Кількість оперативно-розшукових справ,

заведених спеціально уповноваженими суб’єктами

у сфері протидії корупції, та їхня результативність

 

Короткі дані є лише в звіті НАБ (з 04.12.2015 р. по 27.01.2017 р.)[7].

 

Кількість оперативно-розшукових справ, заведених НАБ, та їх результативність

26, з яких – 4 кримінальні провадження, 5 осіб у
розшуку

 

Інші дані відсутні у відкритому доступі. Відповідно до Зводу відомостей, що становлять державну таємницю, затв. наказом СБ від 12.08.2005 р. №440, відомостями, що становлять державну таємницю, є відомості про:

- організацію, завдання, результати оперативно-розшукової діяльності, розголошення яких створює загрозу національним інтересам і безпеці;

- статистичні показники оперативно-розшукової діяльності, що дають змогу здійснити кількісну оцінку оперативних сил і засобів, які застосовувалися для здійснення цієї діяльності.

 

Кількість осіб, щодо яких складено обвинувальні

акти щодо вчинення ними кримінальних корупційних

правопорушень і правопорушень, пов’язаних з корупцією

 

Таблиця 15. Відомості про кримінальні корупційні

правопорушення, провадження за якими закінчені, 2013 р.[8]

 

 

Усього

Прокуратура

Військова прокуратура

Органи внутрішніх справ

Служба безпеки

Податкові органи

Кількість кримінальних правопорушень, провадження за якими закінчені

2381

254

77

1754

241

16

 

залишок на кінець року

293

137

38

117

1

 

закрито проваджень

452

222

44

185

1

 

направлено до суду для звільнення особи від кримінальної відповідальності

34

1

1

31

1

 

направлено до суду з обвинувальним актом,

2345

253

76

1721

240

16

у т.ч.

 

 

 

 

 

 

 

Частини 2-5 ст. 191

410

58

7

321

18

3

Ст. 364

247

61

 

143

39

1

Ст. 364-1

17

5

 

10

 

1

Ст. 365-2

1

1

 

 

 

 

Ст. 368

1072

88

16

794

148

8

Ст. 368-2

2

 

 

 

1

1

Ст. 368-3

75

1

 

71

2

 

Ст. 368-4

12

 

 

11

1

 

Ст. 369-2

80

2

 

69

9

 

Ст. 370

 

 

 

 

 

 

Ч. 2 ст. 375

2

1

 

1

 

 

Частини 2, 3 ст. 410

37

 

36

 

1

 

Інші корупційні правопорушення

390

87

16

271

16

 

 

 [1] В таблиці позначено через «+».

[2] СБУ – тільки ст. 364 КК. В таблиці позначено через «+».

[3] Органами податкової міліції – тільки статті 191 (в таблиці позначено через «+») і 209 КК.

[4] Відомості тут і далі взято з веб-сайта Генеральної прокуратури (сторінка «Статистична інформація»). Режим доступу: http://www.gp.gov.ua/ua/stat.html

[5] Зареєстровано військовими прокурорами.

[6] Національне антикорупційне бюро України. Звіт: серпень 2016 – лютий 2017. Режим доступу: https://nabu.gov.ua/sites/default/files/reports/nab_report_02_20171.pdf

[7] Національне антикорупційне бюро України. Звіт: серпень 2016 – лютий 2017. Режим доступу: https://nabu.gov.ua/sites/default/files/reports/nab_report_02_20171.pdf

[8] Відомості за 2013 і 2014 рр. взято з веб-сайта МВС України (сторінка «Статистика МВС про стан корупції. Назва файлу: ZVIT_pro_stan_protydii_korupcii-2014. Розділ 2. Відомості про кримінальні корупційні правопорушення). Режим доступу: http://mvs.gov.ua/mvs/control/main/uk/publish/category/1054677;jsessionid=5FEAC7A84230D390A150DBB04154BA4B