exit
search
19 лютого 2016

«Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо порушення права на інформацію та права на звернення» від 19 листопада 2015 року № 3493

Зауваження та пропозиції
Центру політико-правових реформ
щодо проекту Закону України «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо порушення права на інформацію та права на звернення» від 19 листопада 2015 року № 3493


Загалом ідея запровадження однакового адміністративно-правового захисту права на звернення як фізичних, так і юридичних осіб заслуговує на увагу. Позитивно треба оцінити й намагання авторів законопроекту забезпечити дієвість такого захисту.
Проте, варто звернути увагу на таке:
1. Загалом стаття 212-3 КпАП України передбачає адміністративну відповідальність за такі діяння, які за своєю правовою природою є дисциплінарними проступками. Відтак, найкращим вирішенням проблем у цій сфері мало би бути рішення про її виключення із КпАП України, запровадження ефективних механізмів притягнення таких осіб до дисциплінарної відповідальності та, що головне, забезпечення можливості особі, права якої порушені, інструментами адміністративної юстиції з метою спонукання відповідних осіб до прийняття звернень фізичних і юридичних осіб, надання інформації тощо.
2. Законопроектом пропонується доповнити ст. 212-3 КпАП України частиною десятою такого змісту:
«Особи, права яких порушені шляхом вчинення адміністративного правопорушення, визначеного цією статтею, можуть звертатись для накладення адміністративного стягнення безпосередньо до суду. Суд може накладати стягнення на підставі наданих йому доказів без протоколу про адміністративне правопорушення».
Розміщення таких положень загального характеру у Особливій частині КпАП України є невиправданим, оскільки остання повинна мітити заборонні, а не процедурні норми.
Тому втілення в життя ідеї про необов’язкове складання протоколу в таких категоріях справ мало би відбуватися через внесення відповідних змін до ст. 258 КпАП України «Випадки, коли протокол про адміністративне правопорушення не складається». За таких обставин суд зможе притягати винних до адміністративної відповідальності на підставі інших доказів у справі (ст. 251 КпАП України). При цьому варто звернути увагу, що навіть за таких обставин відповідні особи зможуть звертатися до суду з питанням про розгляд справи про адміністративне правопорушення, а не «для накладення адміністративного стягнення».Експерт Центру
політико-правових реформ,
кандидат юридичних наук,
старший науковий співробітник                                                   Д.О. Калмиков